Tapılan ümumi test sayı : 5

Tabeli mürəkkəb cümlənin təhlil qaydası sırasında verilənlərdən biri səhvdir:
A) Budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə
B) Budaq cümlənin növü
C) Mürəkkəb cümlənin növü
D) Məna əlaqəsi
"Külək əsdi və havaya bir sərinlik gəldi"-mürəkkəb cümləsinin qrammatik təhlilindəki səhvi tapın.
A) Tərəfləri intonasiya ilə əlaqələnmişdir
B) Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlədir
C) Tərəfləri arasında səbəb-nəticə əlaqəsi var
D) Tabesiz mürəkkəb cümlədir
"Uşaq məktəbə gecikmişdi, çünki avtobus yolda xarab olmuşdu" tabeli mürəkkəb cümləsinin qrammatik təhlili haqqında verilənlərdən biri səhvdir:
A) I tərəf baş, II tərəf budaq cümlədir
B) Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
C) Hər iki tərəf nəqli, sadə, müəyyən şəxsli, müxtəsər cümlədir
D) Budaq cümlə baş cümləyə çünki bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
Biri mürəkkəb cümlənin qrammatik təhlil qaydaları sırasında verilə bilməz.
A) Əlaqə vasitələri: intonasiya və bağlayıcı vasitələr
B) Cümlədə rolu
C) Mürəkkəb cümlənin novu: tabeli və tabesiz
D) Məna əlaqələri
"Göy guruldayır, yağış yağır" mürəkkəb cümləsinin II sadə cümləsinə aid düzgün cavabı tapın.
A) Əmr cümləsidir
B) Sadə cümlədir
C) Ümumi şəxsli cümlədir
D) Müxtəsər cümlədir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top