Tapılan ümumi test sayı : 5

Tabeli mürəkkəb cümlənin təhlil qaydası sırasında verilənlərdən biri səhvdir:
A) Budaq cümləni baş cümləyə bağlayan vasitə
B) Mürəkkəb cümlənin növü
C) Məna əlaqəsi
D) Budaq cümlənin növü
"Külək əsdi və havaya bir sərinlik gəldi"-mürəkkəb cümləsinin qrammatik təhlilindəki səhvi tapın.
A) Tabesiz mürəkkəb cümlədir
B) Tərəfləri intonasiya ilə əlaqələnmişdir
C) Bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlədir
D) Tərəfləri arasında səbəb-nəticə əlaqəsi var
"Uşaq məktəbə gecikmişdi, çünki avtobus yolda xarab olmuşdu" tabeli mürəkkəb cümləsinin qrammatik təhlili haqqında verilənlərdən biri səhvdir:
A) Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
B) Budaq cümlə baş cümləyə çünki bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
C) I tərəf baş, II tərəf budaq cümlədir
D) Hər iki tərəf nəqli, sadə, müəyyən şəxsli, müxtəsər cümlədir
Biri mürəkkəb cümlənin qrammatik təhlil qaydaları sırasında verilə bilməz.
A) Mürəkkəb cümlənin novu: tabeli və tabesiz
B) Cümlədə rolu
C) Məna əlaqələri
D) Əlaqə vasitələri: intonasiya və bağlayıcı vasitələr
"Göy guruldayır, yağış yağır" mürəkkəb cümləsinin II sadə cümləsinə aid düzgün cavabı tapın.
A) Ümumi şəxsli cümlədir
B) Müxtəsər cümlədir
C) Əmr cümləsidir
D) Sadə cümlədir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top