Tapılan ümumi test sayı : 5

Mimika nədir?
A) üz əzələlərinin mənalı hərəkəti
B) nitq etiketləri
C) əl – qol hərəkətləri
D) bədii natiqlik
Jest nədir?
A) əl – qol hərəkətləri
B) bədii natiqlik
C) üz əzələlərinin mənalı hərəkəti
D) nitq etiketləri
Jest haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A) Nitqin təsir gücünü, emosionallığını artırır
B) Hər bir jest ölçülüb – biçilməli və ondan yerində istifadə edilməlidir
C) Hər bir görkəmli natiqin özünəməxsus jest üslubu olur
D) Jest üz əzələlərinin mənalı hərəkətinə deyilir
Natiqlik sənətinin əsas tələblərindən biri səhvdir:
A) Nitqə əvvəlcədən hazırlaşmaq
B) Mümkün qədər geniş danışmaq
C) Düzgün, dəqiq və gözəl danışmaq
D) Nitqin intonasiyasına, ritminə fikir vermək, ritmin tələblərinə uyğun bədən, baş və əl – qol hərəkətləri etmək
Aşağıdakılardan hansı nitqə müəyyən emosionallıq verir:
A) Ritorika, mimika
B) Jest, poetizm
C) Etiket, poetizm
D) Mimika, jest
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top