Tapılan ümumi test sayı : 7

Yazı ilə bağlı fikirlərdən hansı düzgündür?
A) Yazı səsli dilin norma ilə qavrayışını təmin edən işarələr sistemidir
B) Şəkli və fikri yazılardan bu gün istifadə olunmur
C) Yazının ən qədim forması ideoqrafik yazıdır
D) Yazının ən mükəmməl, ən çevik forması sillabik yazıdır
Lotereya təbliğ edən plakatda « 50 qəpiyə udmaq olar » sözlərindən sonra maşın, fotoaparat və s. əşyaların şəkilləri verilirsə, bu hansı yazı formasıdır?
A) Piktoqrafik
B) Fonoqrafik
C) İdeoqrafik
D) Sillabik
Kimya dərslərində istifadə olunan işarələr hansı yazı formasıdır?
A) Fotoqrafik
B) Piktoqrafik
C) İdeoqrafik
D) Sillabik
Yazının ən qədim forması:
A) Əşyavi
B) Şəkli
C) Hərfi
D) Fikri
Yazının ən mükəmməl, ən çevik forması hansıdır?
A) Sillabik
B) Piktoqrafik
C) İdeoqrafik
D) Fonoqrafik
Əşyəvi yazı dedikdə nə başa düşürsünüz?
A) fikrin şəkillərdə ifadəsi
B) yazının bütün növlərinin ifadəsi
C) fikrin sözlə ifadəsi
D) fikrin səslərlə ifadəsi
E) fikrin əşyalarda ifadəsi
1964-1987 ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” kitabının müəllifi və rəhbəri kim olmuşdur?
A) Heydər Hüseynov
B) Əliağa Şıxlinski
C) Mirzə Kazımbəy
D) Əliheydər Orucov
E) Üzeyir Hacıbəyov
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top