Tapılan ümumi test sayı : 4

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının neçənci maddəsi dil haqqındadır?
A) 19 – cu
B) 18 – ci
C) 20 – ci il
D) 21 – ci il
Aşağıdakılardan biri Azərbaycan xalqının varlığı üçün əsas amillərdəndir:
A) Dövlət rəmzləri
B) Azərbaycan dili
C) Azərbaycan əlifbası
D) Azərbaycan nefti
Azərbaycan dövləti beynəlxalq münasibətlərdə hansı dildə təmsil olunur?
A) Azərbaycan dilində
B) Türk dilində
C) İngilis dilində
D) Rus dilində
Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə latın qrafikasına keçilməsi nə vaxta qədər təmin edilmişdir?
A) 28 may 1918 – ci ilə qədər
B) 12 noyabr 1995 – ci ildə
C) 22 dekabr 1992 – ci ilə qədər
D) 1 avqust 2001 – ci ilə qədər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top