Tapılan ümumi test sayı : 3

Sözün mənasını dəyişən səs adlanır:
A) Alleqoriya
B) Etiket
C) Fonem
D) Mimika
Zaman, saman sözlərinin ilk səsi nə adlanır?
A) Heca
B) Vurğu
C) Fonem
D) Sait
Verilənlərdən biri fonemə aid deyil:
A) Zaman – saman
B) Kol – kos
C) Tələ - dələ
D) Dağ – sağ
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top