Tapılan ümumi test sayı : 5

Sözün dominant mənası adlanır:
A) Məcazi məna
B) Həqiqi məna
C) Terminoloji məna
D) Qrammatik məna
Köməkçi nitq hissələrinin daşıdığı məna:
A) Leksik
B) Leksik və qrammatik
C) Köməkçi nitq hissələri heç bir məna daşımır
D) Qrammatik
Çoxmənalılıq yaradan sözlər hansı nitq hissəsinə aid olur?
A) Yalnız köməkçi nitq hissəsinə aid olurlar
B) Heç bir nitq hissəsinə aid olmurlar
C) Yalnız əsas nitq hissəsinə aid olurlar
D) Həmişə eyni nitq hissəsinə aid olur
Bir hərfə görə fərqlənən sözlər adlanır:
A) Paronim
B) Fonem
C) Törəmə
D) Dominant
Sözün törəmə mənası adlanır:
A) Qrammatik məna
B) Həqiqi məna
C) Məcazi məna
D) Leksik məna
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top