Tapılan ümumi test sayı : 78

Hansı bitkinin çiçək və meyvələrindən ürək xəstəliyində istifadə olunur?
A) Naringi
B) Yemişan
C) Portağal
D) Limon
Masallıda hansı meyvələr becərilir?
A) Əncir, zeytun, avokado
B) Kokos, üzüm, püstə
C) Qoz, fındıq, nar
D) Feyxoa, portağal, naringi
Hansı sırada birtoxumlu meyvə göstərilib?
A) Limon
B) Albalı
C) Nar
D) Feyxoa
Bütün meyvələr meyvəyanlığının quruluşuna görə neçə yerə ayrılır?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 5
Ən böyük toxumu olan meyvə hansıdır?
A) ərik
B) seyşel palmasının meyvəsi
C) yemiş
D) şaftalı
E) qarpız
Dünyanın ən iri çiçəyi hansıdır?
A) Bənövşə
B) Raffleziya
C) Kəpənəkçiçək
D) Payızgülü
Ən qiymətli bitki yağı hansıdır?
A) Qoz
B) Zeytun
C) Günəbaxan
D) Üzüm
Axta meyvələr nəyə deyilir?
A) mayalanmadan əvvəl əmələ gələn meyvələrə axta meyvələr deyilir
B) mayalanma zamanı əmələ gələn meyvələrə axta meyvələr deyilir
C) mayalanmadan sonra əmələ gələn meyvələrə axta meyvə deyilir
D) çiçək açdıqdan sonra əmələ gələn meyvələrə axta meyvələr deyilir
Çörək ağacının bir meyvəsinin ağırlığı nə qədərdir?
A) 15 kq
B) 25 kq
C) 30 kq
D) 40 kq
Azərbaycanda becərilən subtropik bitkilər hansılardır?
A) əncir, tut, zeytun, şaftalı
B) kofe, çörək ağacı, Hind qozu palması
C) kakao, banan, manqo, nar
D) feyxoa, naringi, portağal, limon
E) kivi, albalı, gilas, alça
Masallıda hansı meyvələr becərilir?
A) Kokos, üzüm, püstə
B) Qoz, fındıq, nar
C) Əncir, zeytun, avokado
D) Feyxoa, portağal, naringi
Bitkilərdə ikiqat mayalanmanı kim kəşf etmişdir?
A) Miçurin
B) Roben Tuk
C) Ş.Q.Navaşin
D) Antoni Van Levenhuk
E) A.Timiryazev
4hüceyrənin xromosom dəsti neçə n-dir. düsturu parçalayın.
A) n
B) 5n. (2n 3n)
C) 4n. (2n 2n)
D) 2n. (n n)
E) 3n. (n 2n)
Mayalanmada nüvə neçə hissədən ibarət olur
A) 3
B) 1
C) 5
D) 4
E) 2
İkiqat mayalanmanı ilk dəfə kim kəşf edib?
A) Qalen
B) Timiryazev
C) Kleckovski
D) Navasin
E) Lomonosov
Mərkəzi hüceyrənin spermi ilə birləşməsindən..
A) makroqamet əmələ gəlir
B) rüşeym kisəsi əmələ gəlir
C) endosperm əmələ gəlir
D) axta meyvə əmələ gəlir
E) ziqot əmələ gəlir
Mayalanma zamanı dişicik hüceyrədə yumurtacıq meyoz üsulla 4 yerə bölünərkən niyə onların 3-ü məhv olur, 1-i qalır?
A) yumurta sarısı az olduğundan
B) yumurta hüceyrə mayalanma zamanı bu cür olmalıdır
C) yumurta sarısı çox olduğundan
D) dişicik hüceyrədə deyil, erkəkcik hüceyrədə tozcuqlar bu cür bölünür
E) yanlış fikirdir, yumurtacıq 4 yerə bölünərkən heç biri məhv olmur
Mayalanma nədir?
A) gövdənin böyüməsi
B) toxumun böyüməsi
C) kökün gövdəsi
D) kökün böyüməsi
E) qametlərin birləşmişi
Mayalanma nəyə deyilir?
İstinad : bilikli.net
A) Çiçəyin tozcuğunun dişicik ağızcığına düşməsinə mayalanma deyilir
B) Iki nüvənin birləşməsinə mayalanma deyilir
C) Iki qametin birləşməsinə mayalanma deyilir
D) Iki sitoplazmanın birləşməsinə mayalanma deyilir
E) Xloroplastların birləşməsinə mayalanma deyilir
Bitkilərdə nə üçün süni tozlanma müşahidə olunur?
A) gözəl olmayan bitkilərdə aparılır
B) heç bir variant düz deyil
C) havanın hərarətinə görə həşəratların bitkiləri tozlandırılmamasına görə
D) bol məhsul versin deyə
E) bəzi bitkilər yalnız süni tozlanmaya inkişaf edir deyə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top