Tapılan ümumi test sayı : 53

Yazlıq buğda nə vaxt əkilir?
A) Yayda
B) Payızda
C) Qışda
D) Yazda
Qarğıdalını neçə sm-də əkmək lazımdır?
A) 1-2
B) 5-6
C) 7-8
D) 2-4
Hansı bitkilərin toxumu yaz şaxtasından əziyyət çəkmir?
A) Soyuğa davamlı bitkilər
B) İstisevən
C) Günəbaxan
D) Lobya
Günəbaxan cərgələrinin arasında nə qədər məsafə olar?
A) 30-40 sm
B) 50-60 sm
C) 13-15 sm
D) 7-8 sm
İsti sevən bitkilər hansılardır?
A) xiyar, pomidor, bibər
B) bibər, pomidor, yemiş
C) xiyar, qarpız, yemiş
D) xiyar, badımcan, bibər
E) yemiş, qarpız, pomidor
Payızlıq buğda nə vaxt əkilir?
A) Payızda
B) İlin istənilən fəslində
C) Yayda
D) Yazda
Soyuğa davamlı bitkilər hansılardır?
A) Vələmir, soğan
B) Boranı, banan
C) Boranı, xiyar
D) Darı, xiyar
Toxumlar cücərən zaman endospermdə olan nişasta nəyə çevrilir
A) suya
B) ehtiya qida maddəsinə
C) buxara
D) şəkərə
Darını neçə sm-də əkmək lazımdır?
A) 1-2
B) 5-6
C) 7-8
D) 3-4
Nə üçün bitkiləri yaş vəziyyətdə saxlamaq olmaz?
A) İnkişaf etməz
B) Qızışa bilər
C) Qidalanmaz
D) Tənəffüs etməz
Qızışmanın səbəbi nədir?
A) Bitkinin xüsusi tənəffüs orqanının olması
B) Tənəffüs prosesinin güclü getməsi
C) Tənəffüs prosesinin zəif getməsi
D) Toxumun qidalanması
Toxumlar cücərərkən nə ilə tənəffüs edir?
A) Gövdəcik, tumurcuq
B) Rüşeym, kökcük, gövdəcik, tumurcuq
C) Rüşeym, kökcük
D) Tumurcuq, rüşeym, kökcük
Hansı qazyanmağa kömək etmir?
A) Heç biri
B) Oksigen
C) Azot
D) Karbon
Nə üçün pambıq tayasının içərisində deşiklər açırlar?
A) qızışmanın qarşısını almaq üçün
B) tənəffüsü sürətləndirmək üçün
C) rahat yığmaq üçün
D) qidalanmaq üçün
E) inkişaf etmək üçün
Pambıq tayalarına niyə nəfəslik qoyulur?
A) Qızışma olmasın
B) İnkişaf etsin
C) Məhsuldarlıq daha da artsın
D) Tənəffüs edə bilsin
Toxumun tənəffüsü zamanı hansı qaz udulur?
A) Xlor
B) Karbon
C) Oksigen
D) Azot
Hansı toxumalarda tənəffüs zəif gedir?
A) Heç biri
B) Quru toxumalarda
C) Cücərən toxumalarda
D) Buğdada
Bitki hansı orqanı ilə tənəffüs edir?
A) Yarpağı ilə
B) Kökləri ilə
C) Çiçəyi ilə
D) Bütün orqanları ilə
Hansı qaz yanmağa kömək edir?
A) Hər üçü
B) Oksigen
C) Azot
D) Karbon
Buğda dəninin cücərməsi üçün nə lazımdır?
A) Rütubət, hava, istilik
B) Rütubət
C) İstilik
D) Hava
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top