Tapılan ümumi test sayı : 53

Yazlıq buğda nə vaxt əkilir?
A) Yayda
B) Yazda
C) Qışda
D) Payızda
Qarğıdalını neçə sm-də əkmək lazımdır?
A) 5-6
B) 7-8
C) 1-2
D) 2-4
Hansı bitkilərin toxumu yaz şaxtasından əziyyət çəkmir?
A) Günəbaxan
B) Soyuğa davamlı bitkilər
C) Lobya
D) İstisevən
Günəbaxan cərgələrinin arasında nə qədər məsafə olar?
A) 50-60 sm
B) 7-8 sm
C) 30-40 sm
D) 13-15 sm
İsti sevən bitkilər hansılardır?
A) xiyar, qarpız, yemiş
B) bibər, pomidor, yemiş
C) xiyar, badımcan, bibər
D) xiyar, pomidor, bibər
E) yemiş, qarpız, pomidor
Payızlıq buğda nə vaxt əkilir?
A) Yazda
B) Payızda
C) İlin istənilən fəslində
D) Yayda
Soyuğa davamlı bitkilər hansılardır?
A) Boranı, xiyar
B) Darı, xiyar
C) Boranı, banan
D) Vələmir, soğan
Toxumlar cücərən zaman endospermdə olan nişasta nəyə çevrilir
A) suya
B) ehtiya qida maddəsinə
C) şəkərə
D) buxara
Darını neçə sm-də əkmək lazımdır?
A) 3-4
B) 7-8
C) 1-2
D) 5-6
Nə üçün bitkiləri yaş vəziyyətdə saxlamaq olmaz?
A) Qızışa bilər
B) İnkişaf etməz
C) Qidalanmaz
D) Tənəffüs etməz
Qızışmanın səbəbi nədir?
A) Tənəffüs prosesinin zəif getməsi
B) Bitkinin xüsusi tənəffüs orqanının olması
C) Tənəffüs prosesinin güclü getməsi
D) Toxumun qidalanması
Toxumlar cücərərkən nə ilə tənəffüs edir?
A) Rüşeym, kökcük
B) Tumurcuq, rüşeym, kökcük
C) Gövdəcik, tumurcuq
D) Rüşeym, kökcük, gövdəcik, tumurcuq
Hansı qazyanmağa kömək etmir?
A) Heç biri
B) Karbon
C) Azot
D) Oksigen
Nə üçün pambıq tayasının içərisində deşiklər açırlar?
A) tənəffüsü sürətləndirmək üçün
B) qızışmanın qarşısını almaq üçün
C) inkişaf etmək üçün
D) rahat yığmaq üçün
E) qidalanmaq üçün
Pambıq tayalarına niyə nəfəslik qoyulur?
A) Məhsuldarlıq daha da artsın
B) İnkişaf etsin
C) Tənəffüs edə bilsin
D) Qızışma olmasın
Toxumun tənəffüsü zamanı hansı qaz udulur?
A) Xlor
B) Oksigen
C) Azot
D) Karbon
Hansı toxumalarda tənəffüs zəif gedir?
A) Buğdada
B) Quru toxumalarda
C) Cücərən toxumalarda
D) Heç biri
Bitki hansı orqanı ilə tənəffüs edir?
A) Çiçəyi ilə
B) Yarpağı ilə
C) Kökləri ilə
D) Bütün orqanları ilə
Hansı qaz yanmağa kömək edir?
A) Azot
B) Oksigen
C) Hər üçü
D) Karbon
Buğda dəninin cücərməsi üçün nə lazımdır?
A) Rütubət, hava, istilik
B) İstilik
C) Rütubət
D) Hava
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top