Tapılan ümumi test sayı : 53

Hansı bitkilərin toxumları zülal maddəsi ilə daha zəngindir?
A) noxud, lobya, soya və mərcinin
B) günəbaxan, qoz, pambıq və kətanın
C) arpa, buğda, qarğıdalı və vələmirin
D) çovdar, günəbaxan, soya və noxudun
Quşəppəyinin toxumunda ehtiyat qida maddələri harada toplanır?
A) endospermdə
B) göbəkcikdə
C) kökcükdə
D) tumurcuqda
E) ləpələrdə, kokcukde, gövdəcikdə
Lobyada qida maddələri harasında toplanır:
A) ləpələrdə
B) kökcükdə
C) gövdəcikdə
D) endospermdə
E) yumurtalıqda
Hansı toxumlarda nişastanın miqdarı daha çoxdur?
A) çürümüş
B) cücərmiş
C) cücərməmiş
D) cücərən
E) şişmiş
Ləpə yarpaqlarını torpağın üzərinə çıxaran bitki
A) çovdar
B) noxud
C) buğda
D) arpa
E) lobya
Yalnız birləpəlilərə xas olan xüsusiyyət hansıdır?
A) Qalxanvarı ləpə
B) Ehtiyat qida maddəsi toplaması
C) Çiçəklərinin bayraq adlanması
D) Göbəkcik hissə
İstisevən bitkilərin sırasını göstərin:
A) Yemiş, xiyar, pomidor, boranı
B) Xiyar, çovdar, yemiş, qarğıdalı
C) Çovdar, noxud, buğda, vələmir
D) Pomidor, badımcan, istiot, kətan
Birləpəli bitkilərdə ehtiyat qida maddələri harada yığılır?
A) Rüşeymdə
B) Qalxanvari ləpədə
C) Gövdəcik
D) Endospermdə
Hansı bir ləpəli bitkidə endosperm bütünlüklə rüşeymi əhatə edir
A) lobyada
B) soğanda
C) quşəppəyində
D) buğdada
E) qaymaqçiçəyində
Lobya bitkisinin toxumunda ehtiyat qida maddələri harada toplanır?
A) gövdəcikdə
B) endospermdə
C) ləpələrdə
D) kökcükdə
Cücərməmiş saxlanılan zaman darı dənlərinin çəkisi 8 kq olmuşdursa, onların çəkisi cücərən zaman neçə kq olacaqdır
A) 10
B) 2
C) 4
D) 6
E) 16
Hansı bitkilərə ikiləpəli bitkilər deyilir?
A) Rüşeymində iki ləpə olarsa
B) Əgər ləpə endospermə möhkəm bitişərsə
C) Rüşeymində heç ləpə olmazsa
D) Rüşeymində bir ləpə olarsa
Üçrəng bənövşənin toxumunda (EHQ) hansı hissəsində toplanır?
A) Rüşeymdə
B) Endospermdə
C) Qabıqda
D) Tumurcuq başlanğıcında
E) Endospermdə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top