Tapılan ümumi test sayı : 23

Planetimizin ağciyərləri nədir?
A) meşələr
B) avtomobillər
C) heyvanlar
D) insanlar
Nəsli kəsilməkdə olan heyvanlar hansı kitaba daxildir?
A) Çəhrayı
B) Qırmızı
C) Yaşıl
D) Mavi
E) Sarı
Bitki qrupaşmaları nədir?
A) müəyyən sahədə eyni həyat şəraitinə uyğunlaşmalarıdır
B) bitkilərin qidalanmasına deyilir
C) hüceyrələr arası əlaqəyə deyilir
D) toxumlara deyilir
E) bitkilərin tənəffüsü deyilir
Təbii şəraitdə bitkilər nə kimi qruplaşmalar əmələ gətirmişlər?
A) Bataqlıqlar və.s
B) Yosunlar ağaclar və.s
C) Təbii cəmənliklər təbii meşələr
D) Bəzi dərman bitkiləri
E) Yaruslar bitkilər
Yazın gəlməsini xəbər verən bitki hansıdır?
A) Badam
B) Nar
C) Alma
D) Dəvədabanı
Hansı proses zamanı karbon udulur, oksigen xaric olunur?
A) Quttasiya
B) Tənəffüs
C) Fotosintez
D) Transpirasiya
Hansı ot bitkisinin yarpaqları qışda yaşıl qalır?
A) Üzüm
B) Alma
C) Qarğıdalı
D) Çiyələk
Canlı aləm hansılardır
A) heyvan
B) insan
C) bitki
D) insan heyvan bitki təbiət
E) təbiət
Ekoloji amillər neçə qrupa bölünür?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
Kölgəyədavamlı bitki hansıdır?
A) Günəbaxan
B) Birgöz
C) Pambıq
D) Qarğıdalı
Yarpaq məhsulu götürmək üçün becərilən bitkilər hansılardır?
A) Kartof, kələm
B) Kahı, kök
C) Pomidor, kahı
D) Kələm, ispanaq
İstisevən bitkilər hansılardır?
A) Hamısı
B) Günəbaxan
C) Birgöz
D) Cökə
Ekoloji amillərdən ən üstünü nədir?
A) göbələklər
B) insan
C) bakteriyalar
D) bəzi bitkilər
E) heyvanlar
Cansız amillər hansılardır?
A) Su, Işıq, hava, istilik, torpaq, mineral duzlar
B) göbələklər, torpaq, mineral duzlar
C) bakteriyalar, su, Işıq
D) bitkilər, heyvanlar, işıq
Birinci amillər hansılardır?
A) Canlı
B) Cansız
C) Heyvan
D) Bitki
Mühit neçə hissədən ibarətdir?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
Erkən yazda çiçək açan bitkilər hansı sırada düzgün qeyd edilmişdir?
A) Şaftalı
B) Ərik
C) Badımcan
D) Kələm
E) Zoğal
Mexaniki toxumaya harada rast gəlmək olar?
A) Kambi
B) Heç biri
C) Oduncaq
D) Floema
Xaççiçəklilər fəsiləsinə aid olan bitkilər hansı sırada düzdün verilmişdir?
A) Xiyar, kartof, kələm, turp
B) Sudanotu, yerfındığı, lalə, günəbaxan
C) Xiyar, üzüm, badımcan, ərik
D) Kələm, xardal, turp, sarılıq otu
E) Kələm, xardal, noxud, badımcan
Hansı hüceyrələrə meristem deyilir?
A) Törədici
B) Ötürücü
C) Mexaniki
D) Örtücü
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top