Tapılan ümumi test sayı : 5

Özləşmə üç yolla gedir. Bunlardan biri səhvdir:
A) Alınma sözlərin təsiri ilə
B) Türk dillərinin təsiri ilə
C) Hər hansı söz ustasının qədim mənbələrdən, xalq dilindən söz götürməsi yolu ilə
D) Cəmiyyətin özündə müəyyən hadisə ilə bağlı « söz partlayışı » yolu ilə
Özləşmə meyli haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Özləşmə üç yolla gedir
B) Son zamanlar da bir sıra leksik vahidlər meydana çıxmışdır
C) Dili tərk etmiş bir sıra türk mənşəli sözlərin yenidən qayıtması da özləşmə prosesinin təsiri ilə baş verir
D) Azərbaycanda milli türk sözlərinin yaranması prosesi əvvəllər baş verməmişdir
Özləşmə neçə yolla gedir?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
Özləşmə meyli haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Özləşmə dedikdə hər cür söz yaradıcılığı başa düşülür
B) Özləşmə üç yolla gedir
C) Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində 60 – cı illərdən başlayaraq özləşmə meylləri müşahidə olunur
D) Dili tərk etmiş bir sıra türk mənşəli sözlərin yenidən qayıtması da özləşmə prosesinin təsiri ilə baş verir
Özləşmə meyli haqqında deyilənlərdən biri düzgündür:
A) Azərbaycan xalqının müstəqillik qazanması Azərbaycan dilində özləşmə prosesi üçün sosial – ideoloji şərait yaratmamışdır
B) Dili tərk etmiş bir sıra türk mənşəli sözlərin yenidən qayıtması da özləşmə prosesinin təsiri ilə baş verir
C) Özləşmə dedikdə hər cür yeni söz yaradıcılığı başa düşülür
D) Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində 70 – cı illərdən başlayaraq özləşmə meylləri müşahidə olunur
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top