Tapılan ümumi test sayı : 32

Bazunun arxa hissəsi neçə başlıdır?
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
Əzələlərin mühüm hissəsi hansı əzələlərə məxsusdur?
A) Heç biri
B) Dəri
C) Skelet və dəri
D) Skelet
Budun arxa hissəsi neçə başlı əzələdən təşkil olunub?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 4
Əzələnin işi nə zaman daha səmərəli olur?
A) Orta yük və orta yığılma ritmində
B) Yüngül yük və asta yığılma ritmində
C) Ağır yük və orta yığılma ritmində
D) Ağır yük və tez yığılma ritmində
Insan bədənində neçə əzələ var?
A) 639
B) 539
C) 839
D) 739
E) 939
Əzələ qruplarına aiddir;
A) Baş, gövdə, ətraflar
B) Gövdə və ətraflar
C) Baş, gövdə, boynun yuxarı və aşağı əzələləri
D) Boyun, gövdə
E) Boyun, aşağı və yuxarı ətraflar
Deltavari əzələ harada yerləşir?
A) Said əzələsinin üstündə
B) Baldır əzələsinin üstündə
C) Bud əzələsinin üstündə
D) Bazu əzələsinin üstündə
Eninəzolaqlı əzələlərdə yerləşən aktiv və miozin zülallar saya əzələlərdə yerləşən bu zülallardan nə ilə fərqlənir?
A) Nizamsız yerləşməsinə görə
B) Heç bir fərq yoxdur
C) Nüvələrinin sayına görə
D) Nizamlı yerləşməsinə görə
Ətraflarda olan Arterial qanaxma zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?
A) Zədələnmiş nahiyədən aşağıda turna qoymaq
B) Yaraya kül tökmək
C) Yod məhlulu ilə pambıq qoymaq
D) Tənziflə sarımaq
E) Zədələnmiş nahiyədən yuxarıda turna qoymaq
Döş qəfəsinin sınığı zamanı nə üçün şina qoymaq olmaz
A) daha da əzilə bilər
B) ürəyə ziyandır
C) başqa orqanları zədələyə bilər
D) nəfəs ala bilmərik
E) döş qəfəsi sınığı olmur
Bunlardan biri kəllə beynində yerləşmir
A) gicgah sümüyü
B) ənsə sümüyü
C) təpə sümüyü
D) almacıq
E) alın sümüyü
Kəllənin üz hissəsində hərəkətli sümük hansıdır?
A) Üst çənə sümüyü
B) Almacıq sümüyü
C) Alt çənə sümüyü
D) Alın sümüyü
Baldırda yerləşən sümükləri seçin:1.Mil, 2.Qamış, 3.Dirsək, 4.İncik
A) 1, 4
B) 1, 3
C) 2, 4
D) Yalnız 3
Mil sümüyü hansı ətraf sümüklərinə daxildir?
A) Yuxarı ətrafın sərbəst skeleti
B) Aşağı ətrafın qurşaq skeleti
C) Yuxarı ətrafın qurşaq skeleti
D) Aşağı ətrafın sərbəst skeleti
Döş qəfəsi neçə sümükdən əmələ gəlir?
A) 37
B) 42
C) 12
D) 24
Sümüklər neçə cür birləşir
A) 2 cür
B) 5 cür
C) 1 cür
D) 4 cür
E) 3 cür
İnsan orqanizmində çanaq boşluğunda yerləşmir:
A) prostat vəzi
B) sidik kisəsi
C) böyrək
D) uşaqlıq
E) düz bağırsaq
Yuxarı sərbəst ətrafın skeleti neçə hissədən ibarətdir?
A) 2
B) 5
C) 3
D) 4
İnsan skeleti neçə sümükdən təşkil olunub?
A) 220-yə yaxın
B) 300-dən çox
C) 120
D) 250
Sümüklərin hərəkətsiz birləşmələrinə hansılar aid edilir?
A) Alt çənənin gicgah sümüyü ilə birləşməsi
B) Fəqərələrin birləşmələri
C) Oynaqlar
D) Kəllə qapağı sümükləri
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top