Tapılan ümumi test sayı : 10

Ürəyin işi hansı yolla tənzimlənir?
A) qan və limfa
B) sinir və limfa
C) sinir və humoral
D) əzələ və sümük
E) əzələ və qan
Neçə aləmin bütün nümayəndələri heteretrofdur?
A) 3
B) 1
C) 0
D) 2
E) 4
İnsanın ürəyi neçə kameralıdır
A) beş
B) 4
C) iki
D) iki qulaqcıq
E) iki mədəcik
Ürəyin sağ qulaqcığına neçə damar gəlir?
A) 1
B) 4
C) 3
D) 0
E) 2
Ürəyin kütləsi neçə qramdır?
A) 250-300
B) 150-200
C) 200-300
D) 160-212
E) 500
İnsanda neçə qan dövranı var?
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
Ən böyük limfa damarı hansıdır?
A) boyun
B) ürək damarları
C) böyük döş damarları
D) əzələ damarları
Kiçik qan dövranında ürəyə neçə damar birləşir
A) 5
B) 4
C) 6
D) 2
E) 1
Ürəyin sağ payında hansı qan olur?
A) Arterial
B) Venoz
C) Heç biri
D) Hər ikisi
Ilk dəfə qan dövranı termini elmə kim gətirmişdir?
A) Anoxin
B) Harvey
C) Secenov
D) Dekard
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top