Tapılan ümumi test sayı : 12

Difteriyaya tutulan 50 nəfərdən heç biri müalicə serumu almazsa onda onların neçə nəfəri ölər?(10 nəfərdən 3-4 sağ qalır)
A) 15-20
B) 3-4
C) 6-7
D) 12-14
E) 30-35
Hansı bağırsaq immun sistemi orqanıdır?
A) yoğun
B) acı
C) nazik
D) duz
E) kor
Qida mədədən haraya keçir?
A) e) kor bağırsağa
B) d) nazik bağırsağa
C) c) appendiksə
D) a) yoğun bağırsağa
E) b) düz bağırsağa
Yoğun bağırsaqda hansı tip qidalar sorulur?
A) a) heyvan mənşəli
B) e) heç nə
C) d) yalnız su
D) b) bitki mənşəli
E) c) həm heyvan, həm də bitki mənşəli
Nazik bağırsaq hansı toxumadan təşkil olunmuşdur?
A) kubşəkilli epitel
B) sıxbirləşdirici
C) çoxqatlı yastı epitel
D) kirpikli epiteli
E) birləşdirici piy
Nazik bağırsağın ölçüsü
A) insan boyundan 2-3sm çox
B) 5-6
C) 4-5
D) 10-15
E) insan boyundan 20 sm çox
Ağız suyu vəziləri neçə cutdur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) yoxdur
E) 5
İnsanda köpək dişlərinin sayı?
A) 0
B) 8
C) 2
D) 6
E) 4
Həzm sistemi orqanlarının düzgün ardıcıllığı hansıdır?
A) Ağız boşluğu, qırtlaq, udlaq, mədə, qida borusu, bağırsaqlar
B) Ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, mədə, bağırsaqlar.
C) Ağız boşluğu, qırtlaq, udlaq, qida borusu, mədə, bağırsaqlar.
D) Ağız boşluğu, qırtlaq, qida borusu, mədə, bağırsaqlar.
E) Ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, mədə, böyrəklər, bağırsaqlar
Insan bütün ömrü boyu maksimum neçə yeni diş çıxarır?
A) 20
B) 12
C) 52
D) 32
E) 28
Yaşlı adamlarda həzm kanalının uzunluğu neçə m-ə çatır?
A) 10-12
B) 8-10
C) 6-7
D) 7-8
E) 9-11
Karbohidratların həzmi harada başlayır?
A) mədədə
B) ağız boşluğunda
C) onikibarmaq bağırsaqda
D) yoğun bağırsaqda
E) nazik bağırsaqda
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top