Tapılan ümumi test sayı : 85

Ovalıqlar Azərbaycanın neçə faizini tutur?
A) 23%
B) 49%
C) 28%
D) 12%
E) 73%
Dyun son mərhələdə nə yaradır
A) Şahid dağlar
B) Şelf
C) Barxan
D) Peneplen düzənlik
E) İlkin düzənlik
Göyçə, Murovdağ, Qarabağ dağları hansı dağın ən mühüm silsilələridir?
A) Himalay
B) Niyaldağ
C) Kiçik Qafqaz
D) Böyük və Kiçik Qafqaz
E) Böyük Qafqaz
Muradxanlı neft yatağı harada yerləşir?
A) Aran
B) Kiçik Qafqaz
C) Abşeron
D) Talış
Böyük Qafqazın Azərbaycandan başlayan silsiləsi necə adlanır?
A) Qafqaz
B) Savalan
C) Sudur
D) Salavat
E) Bazardüzü
Azərbaycanın həmsərhəd olduğu ölkələr:
a) Türkmənistan b) İran c) Türkiyə d) Ermənistan e) Rusiya ə) Qazaxıstan f) Gürcüstan
A) b,c,d,e,f
B) a,b,e,ə
C) b,c,d,e,ə
D) b,c,e
Respublikamızın dövlət sərhədlərinin ümumi uzunluğu:
A) 3472 km
B) 4211 km
C) 3281 km
D) 391 km
Azərbaycan ən uzun quru sərhədinə malikdir:
A) Rusiya ilə
B) İranla
C) Türkiyə ilə
D) Ermənistanla
Azərbaycanla ən az quru sərhədinə malikdir:
A) Türkiyə
B) Rusiya
C) Gürcüstan
D) İran
Azərbaycanın dəniz sərhədinə malik olduğu ölkələr:
a) Rusiya
b) Gürcüstan
c) İran
d) Qazaxıstan
e) Türkiyə
ə) Türkmənistan
A) b,d,c,e
B) a,c,e,ə
C) c,d,e,ə
D) a,c,d,ə
Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd təşkil edir:
a) Bulqarçay
b) Murğuz
c) Şərqi Göyçə
d) Candargöl
e) Şahdağ
ə) Babadağ
A) b,c,d
B) b,e,ə
C) b,c,e
D) a,d,c
İranla Azərbaycan arasında sərhəd təşkil edir:
a) Araz çayı
b) Arpaçay
c) Talış dağları
d) Astaraçay
e) Bulqarçay
ə) Oxçuçay
A) a,b,c,d
B) b,d,e,ə
C) a,c,d,e
D) a,c,d,ə
Azərbaycan Respublikası ilə eyni enlikdə yerləşən ölkələr hansılardır?
A) İtaliya , İspaniya , Misir , Hindistan.
B) Almaniya ,Böyük Britaniya, İsveçrə, Tailand
C) İran, Qazaxıstan, Türkmənistan, Fransa
D) Rusiya ,Çin, Yunanıstan, Türkiyə
E) İspaniya, Yunanıstan, Cənubi Koreya, Türkiyə
Respublikamızın Türkiyə ilə sərhədin uzunluğu:
A) 17km
B) 19km
C) 13km
D) 20km
E) 24km
Azərbaycan Respublikasının su sərhədləri nə qədərdir?
A) 806
B) 2637
C) 3443
D) 2647
E) 816
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu nə qədərdir?
A) 451 km
B) 456 km
C) 450 km
D) 502 km
E) 509 km
Azərbaycan Respublikasının quru sərhədlərinin uzunluğu nə qədərdir?
A) 2600 km
B) 816 km
C) 2347 km
D) 2220 km
E) 2647 km
Bakıdan ekvatora qədər olan məsafə nə qədərdir?
A) 3300 km
B) 3300 km
C) 5500 km
D) 7700 km
E) 4440 km
Xəzər dənizinin Respublikamıza məxsus hissəsində yerləşən ən iri adalar hansılardır?
A) Çilov, Xərə-Zirə
B) Böyük Zirə, Çilov
C) Pirallahı, Böyük Zirə
D) Pirallahı, Çilov
E) Böyük Zirə, Xərə-Zirə
Dünyanın en uzun şəlaləsi hansıdır?
A) Niaqara
B) Flamingo
C) Fabio-castle
D) St.Luis
E) Anhel
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top