Tapılan ümumi test sayı : 85

Azərbaycan Respublikasının qərbdən şərqə nə qədərdir?
A) 440 km
B) 450 km
C) 500 km
D) 400 km
E) 430 km
Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə nə qədərdir?
A) 5500 km
B) 4400 km
C) 6600 km
D) 7700 km
E) 3300 km
Azərbaycan Respublikasının ucqar şimal və cənub nöqtələrinin yerləşdiyi coğrafi obyektlər:
A) Neft Daşları və Candargöl
B) Qutondag və Astaraçay
C) Qutondag və Candargöl
D) Sədərək və Abşeron yarımadası
E) Samur və Astaracay
Azərbaycan hansı materikdə yerləşir?
A) Avstraliya
B) Şimali Amerika
C) Avrasiya
D) Cənubi Amerika
E) Avropa
Azərbaycan hansı ölkə ilə həmsərhəd deyil?
A) İran
B) Türkiyə
C) Rusiya
D) Gürcüstan
E) Yaponiya
Azərbaycan Respublikasının neçə faizi işğal altındadır?
A) 21%
B) 10%
C) 20%
D) 1%
E) 3%
Respublikamızın Ermənistanla sərhədinin uzunluğu?
A) 471 km
B) 13 km
C) 391 km
D) 25 km
E) 1009 km
Azərbaycan Respublikasının ümumi sahəsi nə qədərdir?
A) 120 min kv km
B) 158 min kv km
C) 86,6 min kv km
D) 66,6 min kv km
E) 80,1 min kv km
Azərbaycan respublikası Türkiyədən hansı azimutda yerləşir?
A) 180
B) 315
C) 225
D) 270
E) 90
Azərbaycan quruda neçə ölkə ilə həmsərhəddir?
A) 20
B) 5
C) 10
D) 15
E) 4
Azərbaycan respublikası hansı 2 qitə arasında yerləşir?
A) Avropa, Amerika
B) Avropa, Asiya
C) Şimali və Cənubi Amerika
D) Amerika, Avropa
E) Afrika, Amerika
Respublikamızın hansı ölkə ilə sərhədin uzunluğu 13 km-dir:
A) Almaniya
B) İtaliya
C) Rusiya
D) Fransa
E) Türkiyə
Böyük Qafqaz silsilələri hansılardır?
A) Murovdağ silsiləsi
B) Yan silsilə
C) Zəngəzur silsiləsi
D) Qarabağ yaylası
Azərbaycan neçə ölkə ilə həmsərhəddir?
A) 5
B) 6
C) 4
D) 3
E) 7
Qarabağ vulkanik yaylanın ən uca zirvəsi hansıdır?
A) Gamışdağ
B) Dəlidağ
C) Qapıcıq
D) Şahdağ
E) Küküdağ
İranla Azərbaycanı ayıran su sərhədləri
A) Astara Talış Silsiləsi
B) Sudur Araz
C) Astara Candargöl
D) Araz Talış Dağları
E) Bolqarçay Araz
Azərbaycan hansı ölkələr ilə eyni coğrafi enlikdə yerləşir?
A) Rusiya, Moldova, Ukrayna, İran
B) İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Çin, Koreya
C) Avstriya, Ermənistan, Türkiyə, Çin, Koreya
D) İspaniya, Nepal, İraq, BƏƏ, Qətər
E) İran, Yunanıstan, Ermənistan, Gürcüstan
Göyçay hansı düzdə yerləşir?
A) Samur-Dəvəçi
B) Qobustan-Abşeron
C) Naxçıvan
D) Talış
E) Şirvan
Yayda mülayim hava kütlələrinin üstün olduğu iqlim qurşaqları:
A) Subarktik, mülayim
B) Mülayim, tropik
C) Subekvatorial, tropik
D) Belə iqlim tipi yoxdur
E) Subtropik, mülayim
Yan silsilənin ən uca zirvəsi
A) Tufandağ
B) Bazardüzü
C) Bazaryurd
D) Şahdağ
E) Qafqaz
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top