Tapılan ümumi test sayı : 85

Azərbaycanla həmsərhəd olan ölkələrin hansının təbii sərhədinin çox hissəsini çaylar təşkil edir?
A) Rusiya
B) İran
C) Ermənistan
D) Türkiyə
E) Gürcüstan
Hansı qonşu ölkə ilə sərhədin uzunluğu azdır?
A) Rusiya
B) Gürcüstan
C) Ərəbistan
D) İran
E) Türkiyə
Azərbaycanın sərhəd keçid məntəqələri hansı inzibati rayonlarda yerləşir?
A) İmişli, Cəlilabad, Balakən
B) Astara, Biləsuvar, Qazax
C) Astara, Beyləqan, Ağstafa
D) Lənkəran, Astara, Samux
E) Biləsuvar, Masallı, Tovuz
Azərbaycanın İranla sərhədinin uzunluğu nə qədərdir?
A) 400km
B) 765km
C) 13km
D) 33472km
E) 471km
Respublikamızın sərhədlərinin uzunluğu neçə km-dir?
A) 6500km
B) 1245km
C) 3472km
D) 2656km
E) 3256km
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top