Tapılan ümumi test sayı : 105

Xəzər dənizinin sularında yaşayan yeganə məməli heyvan:
A) Minoqa
B) Timsah
C) Balina
D) Suiti
Xəzər dənizində neçə növ ali bitki mövcuddur?
A) 7
B) 5
C) 16
D) 12
Xəzər dənizinin mühüm problemlərindən biri deyil:
A) Səviyyə tərəddüdü
B) Dənizdə duzluluğun artması
C) Bioloji
D) Ekoloji çirklənmə
Xəzərin əsas çirkləndiricilərindən biri deyil:
A) Ural, Sulak
B) Volqa, Ural
C) Araz, Dəclə
D) Terek, Sulak
Xəzər dənizinin çirklənməsinə təsir göstərməyən amil:
A) Dənizdə keçirilən atom nüvə sınaqları
B) Çayların gətirdiyi çirkab sular
C) Çirkab suları
D) Neft çıxarılması
Xəzər dənizindəki fauna növünün sayı nə qədərdir?
A) 1200
B) 1332
C) 611
D) 111
Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdünə aid deyil:
A) Duzluluq amili
B) İqlim amili
C) Çirklənmə amili
D) Tektonok hərəkətlər
Xəzər dənizinin neçə mühüm problemi var?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Xəzər dənizindəki fauna növünün sayı nə qədərdir?
A) 1332
B) 1200
C) 111
D) 611
Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdünə aid deyil:
A) Tektonok hərəkətlər
B) İqlim amili
C) Çirklənmə amili
D) Duzluluq amili
Xəzər dənizinin neçə mühüm problemi var?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
Xəzər nə qədər məsafədə Azərbaycan sahillərini əhatə edir?
A) 1025km
B) 320km
C) 1200km
D) 825km
E) 392km
Xəzər dənizinə tökülən bütün çay sularının 82% - i payına düşür:
A) Volqa çayının
B) Terek çayının
C) Emba çayının
D) Kür çayının
Xəzər dənizinə qərbdən tökülən çaylara aid deyil:
A) Sulak çayı
B) Samur çayı
C) Ural çayı
D) Terek çayı
Xəzər dənizində duzluluğun yüksək olduğu ərazi:
A) Şimal – qərb hissələri
B) Mərkəz hissələri
C) Cənub və cənub – şərq hissələri
D) Şimal hissələri
Xəzər dənizi bölünür:
A) 5 hissəyə
B) 3 hissəyə
C) 4 hissəyə
D) 2 hissəyə
Xəzər hansı ölkələrin dənizidir?
a)Türkiyənin
b) Türkmənistanın
c) İranın
d) Özbəkistanın
e) Rusiyanın
ə)Azərbaycanın
f) Qazaxıstanın
g) Qırğızıstanın
A) b,d,e,f,g
B) a,b,c,e,ə
C) b,c,d,ə,f
D) b,c,e,ə,f
Xəzər dənizinin sahil xəttinin Azərbaycana düşən hissəsi nə qədərdir?
A) 800 km
B) 780 km
C) 816 km
D) 796 km
E) 806 km
Xəzər dənizində yerləşən adalar hansılardır?
A) Çigil, Kür daşı, Kipr
B) Qum, Zirə, Kamçatka
C) Pirallahı, Kuba, Çilov
D) Pirallahı, Çilov, Qara su
E) Qara su, Qum, Novaya Sibir
Xəzər dənizinin sahəsi nə qədərdir?
A) 394000 km2
B) 402000 km2
C) 400000 km2
D) 396000 km2
E) 404000 km2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top