Tapılan ümumi test sayı : 105

Xəzər dənizinin sularında yaşayan yeganə məməli heyvan:
A) Suiti
B) Balina
C) Timsah
D) Minoqa
Xəzər dənizində neçə növ ali bitki mövcuddur?
A) 7
B) 16
C) 5
D) 12
Xəzər dənizinin mühüm problemlərindən biri deyil:
A) Bioloji
B) Səviyyə tərəddüdü
C) Dənizdə duzluluğun artması
D) Ekoloji çirklənmə
Xəzərin əsas çirkləndiricilərindən biri deyil:
A) Araz, Dəclə
B) Ural, Sulak
C) Volqa, Ural
D) Terek, Sulak
Xəzər dənizinin çirklənməsinə təsir göstərməyən amil:
A) Dənizdə keçirilən atom nüvə sınaqları
B) Çayların gətirdiyi çirkab sular
C) Çirkab suları
D) Neft çıxarılması
Xəzər dənizindəki fauna növünün sayı nə qədərdir?
A) 1200
B) 1332
C) 111
D) 611
Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdünə aid deyil:
A) Duzluluq amili
B) İqlim amili
C) Çirklənmə amili
D) Tektonok hərəkətlər
Xəzər dənizinin neçə mühüm problemi var?
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
Xəzər dənizindəki fauna növünün sayı nə qədərdir?
A) 1332
B) 111
C) 1200
D) 611
Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdünə aid deyil:
A) Çirklənmə amili
B) Duzluluq amili
C) İqlim amili
D) Tektonok hərəkətlər
Xəzər dənizinin neçə mühüm problemi var?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 1
Xəzər nə qədər məsafədə Azərbaycan sahillərini əhatə edir?
A) 825km
B) 1025km
C) 392km
D) 320km
E) 1200km
Xəzər dənizinə tökülən bütün çay sularının 82% - i payına düşür:
A) Kür çayının
B) Terek çayının
C) Emba çayının
D) Volqa çayının
Xəzər dənizinə qərbdən tökülən çaylara aid deyil:
A) Ural çayı
B) Sulak çayı
C) Terek çayı
D) Samur çayı
Xəzər dənizində duzluluğun yüksək olduğu ərazi:
A) Mərkəz hissələri
B) Şimal – qərb hissələri
C) Cənub və cənub – şərq hissələri
D) Şimal hissələri
Xəzər dənizi bölünür:
A) 3 hissəyə
B) 2 hissəyə
C) 4 hissəyə
D) 5 hissəyə
Xəzər hansı ölkələrin dənizidir?
a)Türkiyənin
b) Türkmənistanın
c) İranın
d) Özbəkistanın
e) Rusiyanın
ə)Azərbaycanın
f) Qazaxıstanın
g) Qırğızıstanın
A) b,c,d,ə,f
B) b,c,e,ə,f
C) a,b,c,e,ə
D) b,d,e,f,g
Xəzər dənizinin sahil xəttinin Azərbaycana düşən hissəsi nə qədərdir?
A) 796 km
B) 806 km
C) 780 km
D) 816 km
E) 800 km
Xəzər dənizində yerləşən adalar hansılardır?
A) Pirallahı, Kuba, Çilov
B) Pirallahı, Çilov, Qara su
C) Qara su, Qum, Novaya Sibir
D) Qum, Zirə, Kamçatka
E) Çigil, Kür daşı, Kipr
Xəzər dənizinin sahəsi nə qədərdir?
A) 400000 km2
B) 404000 km2
C) 396000 km2
D) 394000 km2
E) 402000 km2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top