Tapılan ümumi test sayı : 105

Xəzər dənizinin sularında yaşayan yeganə məməli heyvan:
A) Timsah
B) Minoqa
C) Suiti
D) Balina
Xəzər dənizində neçə növ ali bitki mövcuddur?
A) 12
B) 7
C) 5
D) 16
Xəzər dənizinin mühüm problemlərindən biri deyil:
A) Səviyyə tərəddüdü
B) Ekoloji çirklənmə
C) Dənizdə duzluluğun artması
D) Bioloji
Xəzərin əsas çirkləndiricilərindən biri deyil:
A) Araz, Dəclə
B) Volqa, Ural
C) Ural, Sulak
D) Terek, Sulak
Xəzər dənizinin çirklənməsinə təsir göstərməyən amil:
A) Neft çıxarılması
B) Çirkab suları
C) Dənizdə keçirilən atom nüvə sınaqları
D) Çayların gətirdiyi çirkab sular
Xəzər dənizindəki fauna növünün sayı nə qədərdir?
A) 1200
B) 611
C) 111
D) 1332
Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdünə aid deyil:
A) Çirklənmə amili
B) Tektonok hərəkətlər
C) İqlim amili
D) Duzluluq amili
Xəzər dənizinin neçə mühüm problemi var?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Xəzər dənizindəki fauna növünün sayı nə qədərdir?
A) 1332
B) 611
C) 111
D) 1200
Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdünə aid deyil:
A) İqlim amili
B) Çirklənmə amili
C) Tektonok hərəkətlər
D) Duzluluq amili
Xəzər dənizinin neçə mühüm problemi var?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 3
Xəzər nə qədər məsafədə Azərbaycan sahillərini əhatə edir?
A) 1025km
B) 1200km
C) 320km
D) 392km
E) 825km
Xəzər dənizinə tökülən bütün çay sularının 82% - i payına düşür:
A) Volqa çayının
B) Kür çayının
C) Emba çayının
D) Terek çayının
Xəzər dənizinə qərbdən tökülən çaylara aid deyil:
A) Samur çayı
B) Sulak çayı
C) Terek çayı
D) Ural çayı
Xəzər dənizində duzluluğun yüksək olduğu ərazi:
A) Şimal – qərb hissələri
B) Mərkəz hissələri
C) Cənub və cənub – şərq hissələri
D) Şimal hissələri
Xəzər dənizi bölünür:
A) 4 hissəyə
B) 3 hissəyə
C) 2 hissəyə
D) 5 hissəyə
Xəzər hansı ölkələrin dənizidir?
a)Türkiyənin
b) Türkmənistanın
c) İranın
d) Özbəkistanın
e) Rusiyanın
ə)Azərbaycanın
f) Qazaxıstanın
g) Qırğızıstanın
A) b,c,e,ə,f
B) a,b,c,e,ə
C) b,d,e,f,g
D) b,c,d,ə,f
Xəzər dənizinin sahil xəttinin Azərbaycana düşən hissəsi nə qədərdir?
A) 796 km
B) 780 km
C) 800 km
D) 806 km
E) 816 km
Xəzər dənizində yerləşən adalar hansılardır?
A) Çigil, Kür daşı, Kipr
B) Qara su, Qum, Novaya Sibir
C) Qum, Zirə, Kamçatka
D) Pirallahı, Çilov, Qara su
E) Pirallahı, Kuba, Çilov
Xəzər dənizinin sahəsi nə qədərdir?
A) 396000 km2
B) 400000 km2
C) 402000 km2
D) 404000 km2
E) 394000 km2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top