Tapılan ümumi test sayı : 105

Qafqazın ən iri artezian su hövzəsi harada yerləşir?
A) Samur-Dəvəçi ovalığında
B) Kür-Araz ovalığında
C) Naxçıvanda
D) Lənkəranda
E) Qanıx-Əyriçay vadisində
Qafqazın ən iri artezian hövzəsi harada yerləşir?
A) Qanıx-Əyriçay
B) Samur-Dəvəçi ovalığı
C) Lənkəran ovalığı
D) Kür-Araz ovalığı
Azərbaycandakı süni göllərin ən böyüyü:
A) Mingəçevir su anbarı
B) Ceyranbatan su anbarı
C) Araz su qovşağı
D) Varvara su anbarı
Nohurqışlaq su anbarı yerləşir:
A) İsmayıllıda
B) Qəbələdə
C) Şamaxıda
D) Lənkəranda
Araz üzərindəki Mil – Muğan su qovşağından başlayır və Mil düzündə 38 km məsafədə uzanır, onun suları ilə Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi, İmişli rayonları suvarılır:
A) Yuxarı Şirvan kanalı
B) Baş Mil kanalı
C) Yuxarı Şirvan kanalı
D) Baş Muğan kanalı
Bəhramtəpə su qovşağından Masallı rayonu ərazisinə kimi davam edir, İmişli, Biləsuvar, Cəlilabad rayonlarının ərazisi suvarılır:
A) Maralyanarx kanalı
B) Əzizbəyov adına kanal
C) Baş Mil kanalı
D) Samur – Abşeron kanalı
Mil – Muğan su qovşağından başlayır:
A) Yuxarı Qarabağ kanalı
B) Baş Mil kanalı
C) Baş Muğan kanalı
D) Yuxarı Şirvan kanalı
Sərsəng Xanbulançay Ceyranbatan su anbarı uyğun olaraq harada yerləşir?
A) Tərtərçay Lənkəran Abşeron
B) Köndələnçay Əlincəçay Lənkəran
C) Kür Abşeron Lənkəran
D) Kür Araz Samur
Mil-Qarabağ düzləri hansı kanal vasitəsilə suvarılır?
A) Baş Muğan kanalı
B) Baş Mil kanalı
C) Yuxarı Şirvan
D) Yuxarı Qarabağ
Rəsularx və Hindarx hansı çaydan çəkilmişdir?
A) Astaraçay
B) Kür
C) Samur
D) Araz
E) Tərtər
Ceyranbatan su anbarından hansı suvarma kanalı çəkilmişdir?
A) Bəhramtəpə
B) Samur-Abşeron
C) Baş Mil
D) Yuxarı Qarabağ
E) Yuxarı Şirvan
Azərbaycanda ən çox suvarmada istifadə edilən kanal?
A) Qarabağov
B) Samur-Abşeron
C) Şirvan
D) Yuxarı Qarabağ
E) Əzizbəyov
Biri şorsulu göl deyil:
A) Acınohur
B) Göygöl
C) Binəqədi
D) Masazır
Okean səviyyəsindən 1902 m yüksəkdə yerləşir, ən dərin yeri 60 m – dir, ətrafını subalp çəmənlikləri əhatə edir:
A) Göygöl
B) Batabat
C) Masazır
D) Maralgöl
Aşağıdakı göllərdən hansı Abşeron yarımadasında yerləşir?
A) Masazır, Acınohur
B) Acınohur, Böyükşor
C) Böyükşor, Masazır
D) Masazır, Hacıqabul
E) Ağgöl, Böyükşor
Respublikamızın ərazisində sahəsinə görə ən böyük göl hansıdır?
A) Sarısu
B) Ağgöl
C) Masazır
D) Böyükşor
E) Hacıqabul
Respublikamızın ərazisindəki gölləri sahəsinə görə azalma sırasına görə düzün.
A) Sarısu, Acınohur, Böyükşor
B) Hacıqabul, Böyükşor, Sarısu
C) Mehman, Hacıqabul, Böyükşor
D) Böyükşor, Sarısu, Acınohur
E) Ağzıbirçala, Sarısu, Acınohur
Hansı Kürün axmazları deyil:
A) Sarısu
B) Candargöl
C) Mehman
D) Ağgöl
E) Kürdəxanı
Azərbaycanın ən böyük gölü hansıdır?
A) Göygöl gölü
B) Masazır gölü
C) Nohurqışlaq gölü
D) Sarısu gölü
E) acınohur gölü
Batabat və Qanlıgöl hansı əraziyə aiddir?
A) Naxçıvan
B) Aran
C) Böyük Qafqaz
D) Kiçik Qafqaz
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top