Tapılan ümumi test sayı : 105

Respublikamızda ortadağlıqdan başlayan çaylar:
A) Qusarçay, İncəçay
B) Lənkərançay, Ataçay
C) Dəmiraparançay, Ataçay
D) Ceyrankeçməz, Qudyalçay
Aşağıdakı çayların qidalanmasında yeraltı suların payı çoxdur:
A) Tərtərçay, Türyançay
B) Katexçay, Gilançay
C) Qusarçay, Tərtərçay
D) Qanıxçay, Dəmiraparançay
Yayda quruyan çaylara aid deyil:
A) Pirsaat
B) Türyançay
C) Ceyrankeçməz
D) Sumqayıt
Daşlı və palçıqlı sellər daha çox müşahidə edilir:
A) Kiçik Qafqazın şərq yamacında
B) Böyük Qafqazın cənub yamacında
C) Abşeron ərazisində
D) Naxçıvan MR ərazisində
Qidalanmasında qar və buzlaq sularının payı çoxdur:
A) Tərtərçay, Qanıx, İncəçay
B) Samur, Qusarçay, Qudyalçay
C) Türyançay, Tərtərçay, Katexçay
D) Kürəkçay, Köndələnçay, Viləşçay
Qidalanmasını yağış suları təşkil edən çaylar:
A) Həkəri
B) Samur
C) Kür
D) Araz
E) Ağsu
Qar suları ilə qidalanan çaylar:
A) Gilançay
B) Qanıx
C) İncəçay
D) Araz
E) Həkəri
Tərkibindəki maddəyə görə sellər neçə yerə ayrılır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 1
E) 2
Qidasını yeraltı sular təşkil edən çaylar:
A) Köndələnçay
B) Tərtərçay
C) Qusarçay
D) Viləşçay
E) Ağsu
Hidrotexniki və fitomelarativ tədbirlərdən nə vaxt istifadə edilir?
A) Vulkana qarşı
B) Selli çaya qarşı
C) Zəlzələyə qarşı
D) Duzlu torpağa qarşı
Selli çaylara aid deyil:
A) Kürmukçay
B) Kürəkçay
C) Şinçay
D) Kişçay
E) Tikanlıçay
Quru sularını coğrafiyanın hansı sahəsi öyrənir?
A) Hidrologiya
B) Geologiya
C) Geomorfologiya
D) İqlimşünaslıq
Respublikamızın ərazisində irili – xırdalı nə qədər çay var?
A) 3156 – a qədər
B) 4250 - ə qədər
C) 8400 - ə qədər
D) 4500 - ə qədər
Respublikamızda uzunluğu 500 km – dən artıq olan neçə çay var?
A) 5
B) 21
C) 2
D) 190
Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacından axıb bilavasitə Xəzər dənizinə tökülən çaylar:
A) Qusarçay, Arpaçay, Viləşçay
B) Qaraçay, Vəlvələçay, Viləşçay
C) Qusarçay, Qudyalçay, Qaraçay
D) Bazarçay, Tufançay, Qudyalçay
Mucux şəlaləsi yerləşir:
A) Vəlvələçay üzərində
B) Dəmiraparançay üzərində
C) Qudyalçay üzərində
D) Kürmükçay üzərində
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çaylarına aid deyil:
A) Qaraçay
B) Qusarçay
C) Samur
D) Ataçay
E) Sitalçay
Uyğunluq gözlənilmişdir: Əlicançay; Əlincəçay
A) Talış çayları
B) Kürün qolu
C) Arazın qolu
D) Arazın və Kürün qolu
E) Kürün və Arazın qolu
Talış dağlarından axan çaylara aid deyil:
A) Kürmükçay
B) Bolqarçay
C) Təngərud
D) Viləşçay
E) Astaraçay
Azərbaycan çayları əsasən hara tökülür?
A) Kürə
B) Qusarçaya
C) Xəzər dənizinə
D) Pirsaat çayına
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top