Tapılan ümumi test sayı : 105

Respublikamızda ortadağlıqdan başlayan çaylar:
A) Dəmiraparançay, Ataçay
B) Ceyrankeçməz, Qudyalçay
C) Lənkərançay, Ataçay
D) Qusarçay, İncəçay
Aşağıdakı çayların qidalanmasında yeraltı suların payı çoxdur:
A) Katexçay, Gilançay
B) Qanıxçay, Dəmiraparançay
C) Tərtərçay, Türyançay
D) Qusarçay, Tərtərçay
Yayda quruyan çaylara aid deyil:
A) Sumqayıt
B) Ceyrankeçməz
C) Pirsaat
D) Türyançay
Daşlı və palçıqlı sellər daha çox müşahidə edilir:
A) Abşeron ərazisində
B) Böyük Qafqazın cənub yamacında
C) Kiçik Qafqazın şərq yamacında
D) Naxçıvan MR ərazisində
Qidalanmasında qar və buzlaq sularının payı çoxdur:
A) Kürəkçay, Köndələnçay, Viləşçay
B) Türyançay, Tərtərçay, Katexçay
C) Samur, Qusarçay, Qudyalçay
D) Tərtərçay, Qanıx, İncəçay
Qidalanmasını yağış suları təşkil edən çaylar:
A) Kür
B) Samur
C) Ağsu
D) Həkəri
E) Araz
Qar suları ilə qidalanan çaylar:
A) İncəçay
B) Araz
C) Qanıx
D) Gilançay
E) Həkəri
Tərkibindəki maddəyə görə sellər neçə yerə ayrılır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1
Qidasını yeraltı sular təşkil edən çaylar:
A) Ağsu
B) Köndələnçay
C) Qusarçay
D) Viləşçay
E) Tərtərçay
Hidrotexniki və fitomelarativ tədbirlərdən nə vaxt istifadə edilir?
A) Selli çaya qarşı
B) Duzlu torpağa qarşı
C) Vulkana qarşı
D) Zəlzələyə qarşı
Selli çaylara aid deyil:
A) Tikanlıçay
B) Şinçay
C) Kürmukçay
D) Kürəkçay
E) Kişçay
Quru sularını coğrafiyanın hansı sahəsi öyrənir?
A) Hidrologiya
B) Geologiya
C) İqlimşünaslıq
D) Geomorfologiya
Respublikamızın ərazisində irili – xırdalı nə qədər çay var?
A) 4500 - ə qədər
B) 4250 - ə qədər
C) 3156 – a qədər
D) 8400 - ə qədər
Respublikamızda uzunluğu 500 km – dən artıq olan neçə çay var?
A) 21
B) 190
C) 2
D) 5
Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacından axıb bilavasitə Xəzər dənizinə tökülən çaylar:
A) Qusarçay, Arpaçay, Viləşçay
B) Bazarçay, Tufançay, Qudyalçay
C) Qusarçay, Qudyalçay, Qaraçay
D) Qaraçay, Vəlvələçay, Viləşçay
Mucux şəlaləsi yerləşir:
A) Dəmiraparançay üzərində
B) Vəlvələçay üzərində
C) Kürmükçay üzərində
D) Qudyalçay üzərində
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çaylarına aid deyil:
A) Samur
B) Qaraçay
C) Sitalçay
D) Qusarçay
E) Ataçay
Uyğunluq gözlənilmişdir: Əlicançay; Əlincəçay
A) Kürün və Arazın qolu
B) Kürün qolu
C) Arazın qolu
D) Arazın və Kürün qolu
E) Talış çayları
Talış dağlarından axan çaylara aid deyil:
A) Bolqarçay
B) Viləşçay
C) Təngərud
D) Kürmükçay
E) Astaraçay
Azərbaycan çayları əsasən hara tökülür?
A) Pirsaat çayına
B) Xəzər dənizinə
C) Qusarçaya
D) Kürə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top