Tapılan ümumi test sayı : 105

Sarı torpaqlar hansı düzənlikdə yayılıb?
A) Lənkəran ovalığında
B) Mil düzündə
C) Muğan düzündə
D) Şirvan düzündə
E) Samur-Dəvəçi ovalığı
Tranzit çaylara aid deyil:
A) Tovuzçay
B) Oxcuçay
C) Bərguşad
D) Ağstafaçay
E) Mazımçay
Azərbaycanın ən böyük gölü?
A) Göygöl
B) Baykal
C) Masazır
D) Sarısu
E) Xəzər
Mucux və Afruca şəlaləsi uyğun olaraq hansı çay üzərindədir?
A) Ağsu;Gilançay
B) Vəlvələ;Dəmiraparan
C) Tərtər;Katexçay
D) Dəmiraparan;Vəlvələ
Hansı çay Kürün sol qoludur?
A) Həsənsu
B) Tovuzçay
C) Tərtərçay
D) Gəncəçay
E) Kürmükçay
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top