Tapılan ümumi test sayı : 23

Qoruqlara aid deyil:
A) Elmi – təcrübə mərkəzidir
B) Xüsusi icazə olmadan kənar şəxslərin qoruq ərazisinə daxil olması qadağandır
C) İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti tam qadağandır
D) Təsərrüfat işləri həyata keçirilə bilər
Kür və Qabırrı çayları arasında, Ceyrançöl alçaqdağlığında yaradılmışdır:
A) Eldar oyuğu qoruğu
B) Göygöl dövlət qoruğu
C) Şirvan milli parkı
D) Qarayazı dövlət qoruğu
Kür qırağında tuğay meşələrini qorumaq məqsədilə yaradılmışdır:
A) Pirqulu dövlət qoruğu
B) Qarayazı dövlət qoruğu
C) Qobustan dövlət qoruğu
D) Şirvan milli parkı
Ardıc və saqqız ağacları qorunur:
A) Bəsitçay dövlət qoruğunda
B) Türyançay dövlət qoruğunda
C) Ordubad milli parkında
D) Hirkan milli parkında
Şərq çinarının mühafizə olunduğu qoruq:
A) Qarayazı dövlət qoruğu
B) Bəsitçay dövlət qoruğu
C) Zaqatala dövlət qoruğu
D) Hirkan milli parkı
Şərq çinarı hansı qoruqda qorunur?
A) Qaragöl
B) Qarayazı
C) Bəsitçay
D) Şirvan
Kiçik Qafqaz təbii vilayətinin qoruqları;
A) Qarayazı, Göy göl
B) Hirkan, Besitcay
C) Besitcay, Göy göl
D) Besitcay, Altıağac
Eldar şamı hansı ərazidə qorunur?
A) İsmayıllı
B) Ceyrançöl
C) Zaqatala
D) Qobustan
Qara qar yağmışdır:
A) Sumqayıta
B) Gürcüstana
C) Bakı şəhərinə
D) İsmayıllı rayonuna
Azərbaycanın ən çox çirklənən çayları:
a) Samur b) Oxçuçay c) Kür d) Lənkərançay e) Ağstafaçay ə) Araz f) Qudyalçay g) Bazarçay
A) b,c,e,ə
B) a,b,d,e
C) e,ə,f,g
D) c,d, ə,f
Ermənistanın Gorus rayonundakı dağ – mədən kombinatının və Gorus şəhərinin çirkli suları yararsız hala salmışdır:
A) Bərgüşad çayını
B) Oxçuçayı
C) Ağstafaçayı
D) Qudyalçayı
Atmosferin mühafizəsinə xidmət edən ən mühüm tədbirlərdən biri:
A) İstehsalatın miqdarının azaldılması
B) İstehsalat müəssisələrinin ətrafında yaşıllıqlar salmaq
C) İstehsalat müəssisələrinin iri şəhərlərdən köçürülməsi
D) İstehsalat texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi
Çirklənmə nəticəsində qızılxallı və nərə balıqları yoxa çıxıb:
A) Kür çayında
B) Oxçuçayda
C) Şəmkirçayda
D) Samur çayında
Atmosferin həm təbii həmdə suni yolla çirklənməsinə aiddir?
A) Vulkan püskürməsi
B) Meşə yanğınları
C) Sənaye tullantıları
D) Avtomobil tüstüləri
Gorus rayonunun sənaye tullantıları hansı çaya axıdılır?
A) Tovuzçay
B) Bərguşad
C) Həkəri
D) Oxçuçay
Çirklənmiş sular neçə üsulla təmizlənir?
A) 4
B) Təmizlənmir
C) 3
D) 2
Azərbaycanda təbiəti mühafizə problemlərinə aid elmi araşdırmaların təşkilində və həyata keçirilməsində böyük xidməti olmuşdur:
H. Əliyev b)B. Budaqov c) Ş. Kərimov d) K. Ələkbərov e) İ. Səfərov
A) a,b,c
B) a,d,e
C) a,c,e
D) b,c,e
Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri:
A) 4,2 mln. hektardır
B) 8,6 mln. hektardır
C) 5,1 mln. hektardır
D) 2,5 mln. hektardır
Eroziya nəticəsində yararsız hala düşmüşdür:
A) Böyük və Kiçik Qafqazın, Talış dağlarının xeyli hissəsi
B) Naxçıvanın, Talış dağlarının xeyli hissəsi
C) Kür – Araz ovalığının, Ceyrançöl – Acınohur alçaqdağlığının xeyli hissəsi
D) Naxçıvanın, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının xeyli hissəsi
Rekultivasiyaya ehtiyacı olan ərazilər:
A) Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan
B) Quba, Xaçmaz, Şəki, Qəbələ
C) Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Quba
D) Naxçıvan, Qazax, Şəki, Qəbələ
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top