Tapılan ümumi test sayı : 23

Qoruqlara aid deyil:
A) İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti tam qadağandır
B) Elmi – təcrübə mərkəzidir
C) Təsərrüfat işləri həyata keçirilə bilər
D) Xüsusi icazə olmadan kənar şəxslərin qoruq ərazisinə daxil olması qadağandır
Kür və Qabırrı çayları arasında, Ceyrançöl alçaqdağlığında yaradılmışdır:
A) Eldar oyuğu qoruğu
B) Şirvan milli parkı
C) Göygöl dövlət qoruğu
D) Qarayazı dövlət qoruğu
Kür qırağında tuğay meşələrini qorumaq məqsədilə yaradılmışdır:
A) Qarayazı dövlət qoruğu
B) Şirvan milli parkı
C) Pirqulu dövlət qoruğu
D) Qobustan dövlət qoruğu
Ardıc və saqqız ağacları qorunur:
A) Bəsitçay dövlət qoruğunda
B) Ordubad milli parkında
C) Türyançay dövlət qoruğunda
D) Hirkan milli parkında
Şərq çinarının mühafizə olunduğu qoruq:
A) Bəsitçay dövlət qoruğu
B) Zaqatala dövlət qoruğu
C) Hirkan milli parkı
D) Qarayazı dövlət qoruğu
Şərq çinarı hansı qoruqda qorunur?
A) Şirvan
B) Qaragöl
C) Bəsitçay
D) Qarayazı
Kiçik Qafqaz təbii vilayətinin qoruqları;
A) Besitcay, Altıağac
B) Besitcay, Göy göl
C) Qarayazı, Göy göl
D) Hirkan, Besitcay
Eldar şamı hansı ərazidə qorunur?
A) Zaqatala
B) İsmayıllı
C) Ceyrançöl
D) Qobustan
Qara qar yağmışdır:
A) Gürcüstana
B) Bakı şəhərinə
C) Sumqayıta
D) İsmayıllı rayonuna
Azərbaycanın ən çox çirklənən çayları:
a) Samur b) Oxçuçay c) Kür d) Lənkərançay e) Ağstafaçay ə) Araz f) Qudyalçay g) Bazarçay
A) a,b,d,e
B) b,c,e,ə
C) c,d, ə,f
D) e,ə,f,g
Ermənistanın Gorus rayonundakı dağ – mədən kombinatının və Gorus şəhərinin çirkli suları yararsız hala salmışdır:
A) Qudyalçayı
B) Bərgüşad çayını
C) Oxçuçayı
D) Ağstafaçayı
Atmosferin mühafizəsinə xidmət edən ən mühüm tədbirlərdən biri:
A) İstehsalat müəssisələrinin iri şəhərlərdən köçürülməsi
B) İstehsalatın miqdarının azaldılması
C) İstehsalat müəssisələrinin ətrafında yaşıllıqlar salmaq
D) İstehsalat texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi
Çirklənmə nəticəsində qızılxallı və nərə balıqları yoxa çıxıb:
A) Kür çayında
B) Şəmkirçayda
C) Oxçuçayda
D) Samur çayında
Atmosferin həm təbii həmdə suni yolla çirklənməsinə aiddir?
A) Vulkan püskürməsi
B) Sənaye tullantıları
C) Avtomobil tüstüləri
D) Meşə yanğınları
Gorus rayonunun sənaye tullantıları hansı çaya axıdılır?
A) Oxçuçay
B) Həkəri
C) Tovuzçay
D) Bərguşad
Çirklənmiş sular neçə üsulla təmizlənir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) Təmizlənmir
Azərbaycanda təbiəti mühafizə problemlərinə aid elmi araşdırmaların təşkilində və həyata keçirilməsində böyük xidməti olmuşdur:
H. Əliyev b)B. Budaqov c) Ş. Kərimov d) K. Ələkbərov e) İ. Səfərov
A) a,b,c
B) a,c,e
C) b,c,e
D) a,d,e
Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri:
A) 2,5 mln. hektardır
B) 8,6 mln. hektardır
C) 5,1 mln. hektardır
D) 4,2 mln. hektardır
Eroziya nəticəsində yararsız hala düşmüşdür:
A) Naxçıvanın, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının xeyli hissəsi
B) Böyük və Kiçik Qafqazın, Talış dağlarının xeyli hissəsi
C) Kür – Araz ovalığının, Ceyrançöl – Acınohur alçaqdağlığının xeyli hissəsi
D) Naxçıvanın, Talış dağlarının xeyli hissəsi
Rekultivasiyaya ehtiyacı olan ərazilər:
A) Quba, Xaçmaz, Şəki, Qəbələ
B) Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Quba
C) Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan
D) Naxçıvan, Qazax, Şəki, Qəbələ
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top