Tapılan ümumi test sayı : 23

Qoruqlara aid deyil:
A) İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti tam qadağandır
B) Təsərrüfat işləri həyata keçirilə bilər
C) Elmi – təcrübə mərkəzidir
D) Xüsusi icazə olmadan kənar şəxslərin qoruq ərazisinə daxil olması qadağandır
Kür və Qabırrı çayları arasında, Ceyrançöl alçaqdağlığında yaradılmışdır:
A) Şirvan milli parkı
B) Eldar oyuğu qoruğu
C) Göygöl dövlət qoruğu
D) Qarayazı dövlət qoruğu
Kür qırağında tuğay meşələrini qorumaq məqsədilə yaradılmışdır:
A) Şirvan milli parkı
B) Pirqulu dövlət qoruğu
C) Qobustan dövlət qoruğu
D) Qarayazı dövlət qoruğu
Ardıc və saqqız ağacları qorunur:
A) Türyançay dövlət qoruğunda
B) Bəsitçay dövlət qoruğunda
C) Hirkan milli parkında
D) Ordubad milli parkında
Şərq çinarının mühafizə olunduğu qoruq:
A) Bəsitçay dövlət qoruğu
B) Zaqatala dövlət qoruğu
C) Hirkan milli parkı
D) Qarayazı dövlət qoruğu
Şərq çinarı hansı qoruqda qorunur?
A) Qaragöl
B) Şirvan
C) Bəsitçay
D) Qarayazı
Kiçik Qafqaz təbii vilayətinin qoruqları;
A) Hirkan, Besitcay
B) Besitcay, Altıağac
C) Qarayazı, Göy göl
D) Besitcay, Göy göl
Eldar şamı hansı ərazidə qorunur?
A) İsmayıllı
B) Ceyrançöl
C) Zaqatala
D) Qobustan
Qara qar yağmışdır:
A) Sumqayıta
B) Bakı şəhərinə
C) Gürcüstana
D) İsmayıllı rayonuna
Azərbaycanın ən çox çirklənən çayları:
a) Samur b) Oxçuçay c) Kür d) Lənkərançay e) Ağstafaçay ə) Araz f) Qudyalçay g) Bazarçay
A) e,ə,f,g
B) a,b,d,e
C) b,c,e,ə
D) c,d, ə,f
Ermənistanın Gorus rayonundakı dağ – mədən kombinatının və Gorus şəhərinin çirkli suları yararsız hala salmışdır:
A) Bərgüşad çayını
B) Qudyalçayı
C) Ağstafaçayı
D) Oxçuçayı
Atmosferin mühafizəsinə xidmət edən ən mühüm tədbirlərdən biri:
A) İstehsalat müəssisələrinin iri şəhərlərdən köçürülməsi
B) İstehsalat müəssisələrinin ətrafında yaşıllıqlar salmaq
C) İstehsalatın miqdarının azaldılması
D) İstehsalat texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi
Çirklənmə nəticəsində qızılxallı və nərə balıqları yoxa çıxıb:
A) Kür çayında
B) Oxçuçayda
C) Şəmkirçayda
D) Samur çayında
Atmosferin həm təbii həmdə suni yolla çirklənməsinə aiddir?
A) Meşə yanğınları
B) Sənaye tullantıları
C) Vulkan püskürməsi
D) Avtomobil tüstüləri
Gorus rayonunun sənaye tullantıları hansı çaya axıdılır?
A) Bərguşad
B) Tovuzçay
C) Oxçuçay
D) Həkəri
Çirklənmiş sular neçə üsulla təmizlənir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) Təmizlənmir
Azərbaycanda təbiəti mühafizə problemlərinə aid elmi araşdırmaların təşkilində və həyata keçirilməsində böyük xidməti olmuşdur:
H. Əliyev b)B. Budaqov c) Ş. Kərimov d) K. Ələkbərov e) İ. Səfərov
A) a,b,c
B) a,c,e
C) b,c,e
D) a,d,e
Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri:
A) 5,1 mln. hektardır
B) 2,5 mln. hektardır
C) 4,2 mln. hektardır
D) 8,6 mln. hektardır
Eroziya nəticəsində yararsız hala düşmüşdür:
A) Böyük və Kiçik Qafqazın, Talış dağlarının xeyli hissəsi
B) Kür – Araz ovalığının, Ceyrançöl – Acınohur alçaqdağlığının xeyli hissəsi
C) Naxçıvanın, Talış dağlarının xeyli hissəsi
D) Naxçıvanın, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının xeyli hissəsi
Rekultivasiyaya ehtiyacı olan ərazilər:
A) Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Quba
B) Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan
C) Naxçıvan, Qazax, Şəki, Qəbələ
D) Quba, Xaçmaz, Şəki, Qəbələ
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top