Tapılan ümumi test sayı : 23

Sənaye “ səhraları ” dedikdə başa düşülür:
A) Eroziyaya məruz qalmış ərazilər
B) Beton özüllər, şoranlaşmış torpaqlar
C) Daş, qum karxanaları, neft, qaz kəmərlərinin çəkilişi ilə yaranan pozulmuş ərazilər
D) Neft buruqları altında olan torpaqlar, beton özüllər
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?
İstinad : bilikli.net
A) Azərbaycan torpaq örtüyünün 60%-dən çoxu eroziyaya məruz qalmışdır
B) Respublikamızın 8.6 min hektar sahəsindən cəmi 5.2 hektarı kənd təsərrüfatına yararlıdır
C) Gürcüstan Azərbaycanın cənubundadır
D) Azərbaycanda torpağa qırmızı-sarı rəng verən dəmir oksidinin miqdarı 15-20%-ə çatır
E) Azərbaycan Avropa qitəsində yerləşir
Ölkəmizdə adambaşına nə qədər yararlı torpaq sahəsi düşür?
A) 1, 5ha
B) 0, 8ha
C) 0, 5ha
D) 0, 2ha
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top