Tapılan ümumi test sayı : 5

Biri natiqliyin sahəsi deyil:
A) Siyasi natiqlik
B) İşgüzar natiqlik
C) Publisistik natiqlik
D) Bədii natiqlik
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvünün Avropa Şurasındakı çıxışı natiqliyin hansı sahəsinə aiddir?
A) İşgüzar natiqlik
B) İnzibati – idarə natiqliyi
C) Akademik natiqlik
D) Siyasi natiqlik
Professorun auditoriyada oxuduğu mühazirə natiqliyin hansı növünə aiddir?
A) İnzibati – idarə
B) Bədii
C) İşgüzar
D) Akademik
Şeirin, nəsrin məlahətlə, emosional ifa edilməsi natiqlik sənətinin hansı sahəsinə aiddir?
A) İşgüzar
B) Siyasi
C) Bədii
D) Akademik
Baş həkimin xəstəxana işçiləri və həkimlərlə keçirdiyi iclasdakı çıxışı natiqliyin hansı növünə aiddir?
A) İşgüzar
B) İnzibati – idarə
C) Bədii
D) Akademik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top