Tapılan ümumi test sayı : 50

12-3, 17-4, 27-5 , 33-5, 36-6, 69-8, 128-?

A)

3

B)

9

C)

11

D)

8

E)

19

Rəqəmlərinin qarşılıqlı riyazi münasibətinə görə artıq olanı seçin.

A)

211

B)

121

C)

341

D)

22

E)

165

3, 5, 7, 11, 17,?

A)

25

B)

21

C)

19

D)

11

E)

29

I. 188 (300) 263
II. 122 (120) 152
III. 893 (?) 915

A)

88

B)

200

C)

99

D)

65

E)

76

I. 84 ⇒26 = 44
II. 35 ⇒ 73 = 36
III. 82 ⇒ 28 = 32
IV. 97 ⇒ 43 = ?

A)

150

B)

36

C)

146

D)

62

E)

75

I və II ardıcıllıq arasındakı qanunauyğunluğa əsasən
III ardıcıllıqla bağlı olan IV ardıcıllığı tapın:
I.    6       2    5   1     6
II. 129     43   40   8   3
III. 10      2     7    1    8
IV. ?      ?     ?     ?    ?

A)

225 45 40 8 3

B)

-18 -2 -11 -1 10

C)

270 54 48 8 2

D)

340 68 63 9 2

E)

65 13 7 1 8

144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 və 7 arasında
da vardır. Belə əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün
hansında vardır?

A)

169, 13

B)

121, 13

C)

49, 9

D)

36, 4

E)

64, 10

49   23   36   26
83   41   62   ?

A)

63

B)

12

C)

42

D)

61

E)

83

3, 7, 10, 20, 24, 27, 54, ?

A)

53

B)

54

C)

58

D)

51

E)

52

9, 18, 15, 30, 27, 54, ?

A)

98

B)

20

C)

51

D)

102

E)

50

12 20 (10) 63 45, 31 44 (?) 90 89

İstinad : bilikli.net
A)

14

B)

121

C)

6

D)

18

E)

4

 2:48 - 6, 74 - 8, 25 - 4, 32 - 5, 40 - 6, 69 - 8, 238 - 15

3:48 - 3, 74 - 4, 25 - 2, 32 - 3, 40 - 3, 69 - 4, 238 -?

İstinad : bilikli.net
A)

7

B)

9

C)

6

D)

8

E)

5

1, -2, 2, 14, 3, 79,  4,  ?.

A)

254

B)

112

C)

164

D)

119

E)

346

72 ( 27 ) 36

16 ( .. ) 20

İstinad : bilikli.net
A)

6

B)

17

C)

11

D)

7

E)

9

34, 14, 62, 47, 23,?

İstinad : bilikli.net
A)

66

B)

58

C)

65

D)

79

E)

85

1,8,14 - 1;5

2,7,17 - 1;?

İstinad : bilikli.net
A)

6

B)

3

C)

5

D)

4

E)

8

1,-2,2,14,3,79, 4, ?

A)

223

B)

119

C)

254

D)

287

E)

194

1,1,4,9,25,?

İstinad : bilikli.net
A)

256

B)

81

C)

1

D)

49

E)

64

2,0,4,16,144,?

İstinad : bilikli.net
A)

16894

B)

0

C)

81

D)

16384

E)

9

6,16 - 2;4

8,18 - 2;?

İstinad : bilikli.net
A)

8

B)

0

C)

6

D)

2

E)

4

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top