Tapılan ümumi test sayı : 44

Fərqli olanı seçin.

A)

Masallı

B)

Lənkəran

C)

Xaçmaz

D)

Mərdəkan 

E)

Quba

Fərqli olanı seçin.

A)

Praqa

B)

Paris

C)

Tokio

D)

Berlin

E)

London

Fərqli olanı seçin.

A)

Bənövşə

B)

Sarıqız

C)

Nərgiz

D)

Lalə

E)

Yasəmən

Getmək → metr, Qaldırmaq → ?

A)

təcil

B)

sürət

C)

uzunluq

D)

kiloqram

E)

cism

Araba → maşın, Qayıq → ?

A)

dəniz

B)

yelkən

C)

liman

D)

gəmi

E)

sal

Fərqli olanı seçin.

A)

Tənbəl fikirli olar.

B)

Tənbəldən cəmiyətə xeyr olmaz.

C)

Hərəkət harda bərəkət orda.

D)

Tənbəl adam yatağan olar.

E)

Tənbəl dilənçinin qardaşıdır.

Fərqli olanı seçin.

A)

İt bilir dağarcıqda nə var, çobanda bilir itə nə verəcək.

B)

İt itin quyruğunu basmaz.

C)

İtin qohumu it olar.

D)

İtdən törəyən it olar.

E)

İtə ümid bağladıq, hürməyib evimizi yıxdı.

Sən ağa, mən ağa, ..... kim sağa?!

A)

inəkləri

B)

atları

C)

camışları

D)

keçiləri

E)

qoyunları

Min batman varın olunca, bir batman ..... olsun.

A)

pulun

B)

ağlın

C)

paran

D)

adamın

E)

qızılın

Fərqli olanı seçin.

A)

Amerika

B)

Afrika

C)

Asiya

D)

Avrasiya

E)

Avropa

Fərqli olanı seçin.

A)

çapaq

B)

siyənək

C)

həşəm

D)

nərə

E)

balina

Fərqli olanı seçin.

A)

dəvə

B)

camış

C)

inək

D)

ayı

E)

at

Əl → Əlcək, Baş → ?

A)

saç

B)

boyun

C)

papaq

D)

bədən

E)

sancaq

Şeir → poeziya, hekayə → ?

A)

cümlə

B)

yazıçı

C)

povest

D)

kitab

E)

nəsr

Fiqur → üçbucaq, maddə halı → ?

A)

hərəkət

B)

temperatur

C)

atom

D)

maye

E)

molekul

"Ehtiyyatlı qoyunu qurd yeməz" və "...." atalar sözləri yaxın mənalıdır.

A)

Yatmışı yatmış oyada bilməz.

B)

Ehtiyyat igidin yaraşığıdır.

C)

Yatan daşın altından su keçməz.

D)

Gec yatıb tez oyanan peşman olmaz.

E)

Quru palçıq divara yapışmaz.

"İşləməyən dişləməz" atalar sözü aşağıdaki atalar sözlərndən hansı ilə eyni məna daşıyır.

A)

Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.

B)

Xeyir işi yubatmazlar.

C)

Bəla həmişə yaxşı adamı tapar.

D)

Zəhmətsiz bal yeməzlər.

E)

Dəmiri isti-isti döyəllər.

Fərqli olanı seçin.

A)

İlan balasınıda çalar.

B)

İlanın ağınada lənət qarasınada.

C)

İlan vuran yatmaz.

D)

Əqrəbin xasiyyəti sancmaqdır.

E)

İlan yeddi qardaş olar.

Fərqli olanı seçin.

A)

İşləməyən dişləməz.

B)

Qız yükü duz yükü.

C)

İşləyən dəmir pas tutmaz.

D)

İşçi işdə gərək.

E)

İş insanın cövhəridir.

Fərqli olanı seçin.

A)

Başı daşdan daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.

B)

Başda oturan baş olmaz.

C)

Baş bədənin tacıdır, gözlər onun qaş-daşı.

D)

Baş əyməklə baş ağrımaz.

E)

Başlı başını saxlasın.

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top