Tapılan ümumi test sayı : 44

Fərqli olanı seçin.

A)

Masallı

B)

Mərdəkan 

C)

Lənkəran

D)

Xaçmaz

E)

Quba

Fərqli olanı seçin.

A)

London

B)

Berlin

C)

Paris

D)

Praqa

E)

Tokio

Fərqli olanı seçin.

A)

Sarıqız

B)

Nərgiz

C)

Bənövşə

D)

Yasəmən

E)

Lalə

Getmək → metr, Qaldırmaq → ?

A)

cism

B)

təcil

C)

kiloqram

D)

sürət

E)

uzunluq

Araba → maşın, Qayıq → ?

A)

liman

B)

dəniz

C)

gəmi

D)

yelkən

E)

sal

Fərqli olanı seçin.

A)

Tənbəldən cəmiyətə xeyr olmaz.

B)

Tənbəl adam yatağan olar.

C)

Tənbəl fikirli olar.

D)

Hərəkət harda bərəkət orda.

E)

Tənbəl dilənçinin qardaşıdır.

Fərqli olanı seçin.

A)

İtin qohumu it olar.

B)

İt itin quyruğunu basmaz.

C)

İtə ümid bağladıq, hürməyib evimizi yıxdı.

D)

İtdən törəyən it olar.

E)

İt bilir dağarcıqda nə var, çobanda bilir itə nə verəcək.

Sən ağa, mən ağa, ..... kim sağa?!

A)

camışları

B)

keçiləri

C)

atları

D)

inəkləri

E)

qoyunları

Min batman varın olunca, bir batman ..... olsun.

A)

qızılın

B)

ağlın

C)

adamın

D)

paran

E)

pulun

Fərqli olanı seçin.

A)

Avropa

B)

Asiya

C)

Afrika

D)

Amerika

E)

Avrasiya

Fərqli olanı seçin.

A)

çapaq

B)

nərə

C)

siyənək

D)

həşəm

E)

balina

Fərqli olanı seçin.

A)

camış

B)

dəvə

C)

at

D)

ayı

E)

inək

Əl → Əlcək, Baş → ?

A)

papaq

B)

boyun

C)

sancaq

D)

bədən

E)

saç

Şeir → poeziya, hekayə → ?

A)

cümlə

B)

kitab

C)

povest

D)

yazıçı

E)

nəsr

Fiqur → üçbucaq, maddə halı → ?

A)

maye

B)

molekul

C)

hərəkət

D)

atom

E)

temperatur

"Ehtiyyatlı qoyunu qurd yeməz" və "...." atalar sözləri yaxın mənalıdır.

A)

Gec yatıb tez oyanan peşman olmaz.

B)

Yatmışı yatmış oyada bilməz.

C)

Yatan daşın altından su keçməz.

D)

Quru palçıq divara yapışmaz.

E)

Ehtiyyat igidin yaraşığıdır.

"İşləməyən dişləməz" atalar sözü aşağıdaki atalar sözlərndən hansı ilə eyni məna daşıyır.

A)

Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.

B)

Xeyir işi yubatmazlar.

C)

Dəmiri isti-isti döyəllər.

D)

Bəla həmişə yaxşı adamı tapar.

E)

Zəhmətsiz bal yeməzlər.

Fərqli olanı seçin.

A)

İlanın ağınada lənət qarasınada.

B)

İlan vuran yatmaz.

C)

İlan yeddi qardaş olar.

D)

Əqrəbin xasiyyəti sancmaqdır.

E)

İlan balasınıda çalar.

Fərqli olanı seçin.

A)

İşləməyən dişləməz.

B)

İşləyən dəmir pas tutmaz.

C)

İşçi işdə gərək.

D)

Qız yükü duz yükü.

E)

İş insanın cövhəridir.

Fərqli olanı seçin.

A)

Başı daşdan daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.

B)

Başlı başını saxlasın.

C)

Baş əyməklə baş ağrımaz.

D)

Baş bədənin tacıdır, gözlər onun qaş-daşı.

E)

Başda oturan baş olmaz.

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top