Tapılan ümumi test sayı : 44

Fərqli olanı seçin.

A)

Xaçmaz

B)

Mərdəkan 

C)

Quba

D)

Masallı

E)

Lənkəran

Fərqli olanı seçin.

A)

Praqa

B)

Berlin

C)

Paris

D)

London

E)

Tokio

Fərqli olanı seçin.

A)

Sarıqız

B)

Lalə

C)

Bənövşə

D)

Yasəmən

E)

Nərgiz

Getmək → metr, Qaldırmaq → ?

A)

uzunluq

B)

sürət

C)

cism

D)

təcil

E)

kiloqram

Araba → maşın, Qayıq → ?

A)

sal

B)

yelkən

C)

liman

D)

gəmi

E)

dəniz

Fərqli olanı seçin.

A)

Tənbəldən cəmiyətə xeyr olmaz.

B)

Tənbəl dilənçinin qardaşıdır.

C)

Hərəkət harda bərəkət orda.

D)

Tənbəl adam yatağan olar.

E)

Tənbəl fikirli olar.

Fərqli olanı seçin.

A)

İt itin quyruğunu basmaz.

B)

İtdən törəyən it olar.

C)

İtə ümid bağladıq, hürməyib evimizi yıxdı.

D)

İt bilir dağarcıqda nə var, çobanda bilir itə nə verəcək.

E)

İtin qohumu it olar.

Sən ağa, mən ağa, ..... kim sağa?!

A)

inəkləri

B)

atları

C)

qoyunları

D)

keçiləri

E)

camışları

Min batman varın olunca, bir batman ..... olsun.

A)

adamın

B)

ağlın

C)

qızılın

D)

paran

E)

pulun

Fərqli olanı seçin.

A)

Avropa

B)

Afrika

C)

Asiya

D)

Amerika

E)

Avrasiya

Fərqli olanı seçin.

A)

balina

B)

çapaq

C)

həşəm

D)

siyənək

E)

nərə

Fərqli olanı seçin.

A)

at

B)

ayı

C)

camış

D)

inək

E)

dəvə

Əl → Əlcək, Baş → ?

A)

papaq

B)

boyun

C)

sancaq

D)

bədən

E)

saç

Şeir → poeziya, hekayə → ?

A)

nəsr

B)

kitab

C)

cümlə

D)

povest

E)

yazıçı

Fiqur → üçbucaq, maddə halı → ?

A)

temperatur

B)

hərəkət

C)

molekul

D)

atom

E)

maye

"Ehtiyyatlı qoyunu qurd yeməz" və "...." atalar sözləri yaxın mənalıdır.

A)

Ehtiyyat igidin yaraşığıdır.

B)

Gec yatıb tez oyanan peşman olmaz.

C)

Yatmışı yatmış oyada bilməz.

D)

Yatan daşın altından su keçməz.

E)

Quru palçıq divara yapışmaz.

"İşləməyən dişləməz" atalar sözü aşağıdaki atalar sözlərndən hansı ilə eyni məna daşıyır.

A)

Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.

B)

Zəhmətsiz bal yeməzlər.

C)

Xeyir işi yubatmazlar.

D)

Dəmiri isti-isti döyəllər.

E)

Bəla həmişə yaxşı adamı tapar.

Fərqli olanı seçin.

A)

İlan yeddi qardaş olar.

B)

İlanın ağınada lənət qarasınada.

C)

İlan balasınıda çalar.

D)

İlan vuran yatmaz.

E)

Əqrəbin xasiyyəti sancmaqdır.

Fərqli olanı seçin.

A)

Qız yükü duz yükü.

B)

İş insanın cövhəridir.

C)

İşləyən dəmir pas tutmaz.

D)

İşləməyən dişləməz.

E)

İşçi işdə gərək.

Fərqli olanı seçin.

A)

Baş əyməklə baş ağrımaz.

B)

Başda oturan baş olmaz.

C)

Başlı başını saxlasın.

D)

Baş bədənin tacıdır, gözlər onun qaş-daşı.

E)

Başı daşdan daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top