Tapılan ümumi test sayı : 44

Fərqli olanı seçin.

A)

Xaçmaz

B)

Masallı

C)

Quba

D)

Lənkəran

E)

Mərdəkan 

Fərqli olanı seçin.

A)

Paris

B)

Tokio

C)

Praqa

D)

Berlin

E)

London

Fərqli olanı seçin.

A)

Yasəmən

B)

Sarıqız

C)

Nərgiz

D)

Lalə

E)

Bənövşə

Getmək → metr, Qaldırmaq → ?

A)

uzunluq

B)

təcil

C)

cism

D)

kiloqram

E)

sürət

Araba → maşın, Qayıq → ?

A)

liman

B)

dəniz

C)

yelkən

D)

sal

E)

gəmi

Fərqli olanı seçin.

A)

Tənbəl adam yatağan olar.

B)

Tənbəldən cəmiyətə xeyr olmaz.

C)

Tənbəl dilənçinin qardaşıdır.

D)

Hərəkət harda bərəkət orda.

E)

Tənbəl fikirli olar.

Fərqli olanı seçin.

A)

İt itin quyruğunu basmaz.

B)

İtə ümid bağladıq, hürməyib evimizi yıxdı.

C)

İtdən törəyən it olar.

D)

İt bilir dağarcıqda nə var, çobanda bilir itə nə verəcək.

E)

İtin qohumu it olar.

Sən ağa, mən ağa, ..... kim sağa?!

A)

keçiləri

B)

camışları

C)

qoyunları

D)

atları

E)

inəkləri

Min batman varın olunca, bir batman ..... olsun.

A)

ağlın

B)

qızılın

C)

paran

D)

pulun

E)

adamın

Fərqli olanı seçin.

A)

Amerika

B)

Avrasiya

C)

Afrika

D)

Avropa

E)

Asiya

Fərqli olanı seçin.

A)

çapaq

B)

həşəm

C)

balina

D)

nərə

E)

siyənək

Fərqli olanı seçin.

A)

ayı

B)

dəvə

C)

camış

D)

inək

E)

at

Əl → Əlcək, Baş → ?

A)

boyun

B)

papaq

C)

bədən

D)

saç

E)

sancaq

Şeir → poeziya, hekayə → ?

A)

cümlə

B)

povest

C)

yazıçı

D)

nəsr

E)

kitab

Fiqur → üçbucaq, maddə halı → ?

A)

hərəkət

B)

atom

C)

molekul

D)

maye

E)

temperatur

"Ehtiyyatlı qoyunu qurd yeməz" və "...." atalar sözləri yaxın mənalıdır.

A)

Gec yatıb tez oyanan peşman olmaz.

B)

Quru palçıq divara yapışmaz.

C)

Yatan daşın altından su keçməz.

D)

Ehtiyyat igidin yaraşığıdır.

E)

Yatmışı yatmış oyada bilməz.

"İşləməyən dişləməz" atalar sözü aşağıdaki atalar sözlərndən hansı ilə eyni məna daşıyır.

A)

Xeyir işi yubatmazlar.

B)

Zəhmətsiz bal yeməzlər.

C)

Dəmiri isti-isti döyəllər.

D)

Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.

E)

Bəla həmişə yaxşı adamı tapar.

Fərqli olanı seçin.

A)

Əqrəbin xasiyyəti sancmaqdır.

B)

İlan vuran yatmaz.

C)

İlan yeddi qardaş olar.

D)

İlan balasınıda çalar.

E)

İlanın ağınada lənət qarasınada.

Fərqli olanı seçin.

A)

İşləyən dəmir pas tutmaz.

B)

İşləməyən dişləməz.

C)

İş insanın cövhəridir.

D)

İşçi işdə gərək.

E)

Qız yükü duz yükü.

Fərqli olanı seçin.

A)

Başlı başını saxlasın.

B)

Başı daşdan daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.

C)

Baş bədənin tacıdır, gözlər onun qaş-daşı.

D)

Baş əyməklə baş ağrımaz.

E)

Başda oturan baş olmaz.

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top