Tapılan ümumi test sayı : 44

Uzaq yerin arpasından, yaxın yerin ..... yaxşıdır.

A)

darısı

B)

buğdası

C)

vələmiri

D)

samanı

E)

pambığı

Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dən ......!

A)

çoxlu-çoxlu

B)

əmi

C)

dayı

D)

dəyirmana

E)

Koroğlu

Yayda işlə, qışda ......

A)

gəz

B)

yığ

C)

yat

D)

dincəl

E)

dişlə

Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?

İstinad : bilikli.net
A)

Bolqarıstan

B)

Rumıniya

C)

Türkiyə

D)

İspaniya

E)

Yunanıstan

Hansı artıqdır?

A)

Psixoloq

B)

Xirurq

C)

Terapevt

D)

Pediatr

E)

Psixiatr

Hacı Zeynalabdin Şirvani, Fernand Magellan, Mixail
Lazaryev, Ceyms Kuk və Piri Rəisi birləşdirən ümumi
cəhəti tapın:

A)

səyyah

B)

həkim

C)

münəccim

D)

astronom

E)

şair

“l gc sl gc” atalar sözündəki düşmüş saitlər sırasını
tapın:

A)

e, e, ü, ü, ü, e

B)

ü, ü, e, ü, e, ü

C)

e, e, ü, ü, u, ü

D)

ü, ü, e, ü, ü, i

E)

e, o, ü, ü, ü, ü

Atalar sözünü tamamlayın.
Yalançının ... olmaz.

A)

yaddaşı

B)

ağlı

C)

dili

D)

qohumu

E)

qonşusu

Anaqramlardan biri çay adını bildirmir:

A)

zmanoa

B)

prend

C)

ltabik

D)

mspsiiis

E)

seyyine

Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt

A)

cinayətkar-qatil

B)

bəstəkar-şair

C)

uşaq-adam

D)

dosent-aspirant

E)

diktor-rejissor

Digərlərindən fərqlənən sözü tapın:

A)

Tülkü

B)

Pişik

C)

Qoyun

D)

Çaqqal

E)

İt

Cümlənin doğru mənasını tamamlayın cavabı tapın:
Nahar.......ola bilməz.

A)

qidasız

B)

stolsuz

C)

susuz

D)

qad-qacaqsız

E)

stulsuz

Fizika - kq, İnformatika - ?

İstinad : bilikli.net
A)

Maşım 

B)

Bit

C)

Bİrə

D)

Böcək

E)

Cücü

Tamamlayın:

q,w,e,r,t,y,?

İstinad : bilikli.net
A)

a

B)

l

C)

b

D)

u

E)

g

Bəhs-...

İstinad : bilikli.net
A)

baməqüsi

B)

bamərühi

C)

baməhəsb

D)

baməruhi

E)

baməsühi

Metafizika - Fəlsəfə,  At başı dumanlığı - ?

İstinad : bilikli.net
A)

Astronomiya

B)

Fəlsəfə

C)

Coğrafiya

D)

Fizika

E)

Zoologiya

Şirkət-...

İstinad : bilikli.net
A)

Osyn

B)

İnisapak

C)

Uzabus

D)

Unos

E)

Mnusanq

Uruqvay-2 ,Italiya-4, Almaniya-3, Fransa-? .

A)

2

B)

5

C)

4

D)

1

E)

3

Hansı artıqdır?

A)

Vaşaq

B)

Puma

C)

Vəhşi pişik

D)

Qepard

E)

Çaqqal

Bakı-10, Gəncə-20, Sumqayıt+Naxçıvan-?

A)

50

B)

164

C)

135

D)

30

E)

40

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top