Tapılan ümumi test sayı : 44

Uzaq yerin arpasından, yaxın yerin ..... yaxşıdır.

A)

buğdası

B)

vələmiri

C)

samanı

D)

darısı

E)

pambığı

Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dən ......!

A)

dayı

B)

Koroğlu

C)

çoxlu-çoxlu

D)

dəyirmana

E)

əmi

Yayda işlə, qışda ......

A)

dişlə

B)

gəz

C)

dincəl

D)

yığ

E)

yat

Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?

İstinad : bilikli.net
A)

Türkiyə

B)

Bolqarıstan

C)

İspaniya

D)

Yunanıstan

E)

Rumıniya

Hansı artıqdır?

A)

Psixiatr

B)

Xirurq

C)

Psixoloq

D)

Pediatr

E)

Terapevt

Hacı Zeynalabdin Şirvani, Fernand Magellan, Mixail
Lazaryev, Ceyms Kuk və Piri Rəisi birləşdirən ümumi
cəhəti tapın:

A)

həkim

B)

münəccim

C)

şair

D)

səyyah

E)

astronom

“l gc sl gc” atalar sözündəki düşmüş saitlər sırasını
tapın:

A)

e, e, ü, ü, ü, e

B)

e, e, ü, ü, u, ü

C)

ü, ü, e, ü, e, ü

D)

e, o, ü, ü, ü, ü

E)

ü, ü, e, ü, ü, i

Atalar sözünü tamamlayın.
Yalançının ... olmaz.

A)

dili

B)

qohumu

C)

qonşusu

D)

ağlı

E)

yaddaşı

Anaqramlardan biri çay adını bildirmir:

A)

ltabik

B)

mspsiiis

C)

zmanoa

D)

seyyine

E)

prend

Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt

A)

bəstəkar-şair

B)

uşaq-adam

C)

dosent-aspirant

D)

diktor-rejissor

E)

cinayətkar-qatil

Digərlərindən fərqlənən sözü tapın:

A)

İt

B)

Çaqqal

C)

Tülkü

D)

Pişik

E)

Qoyun

Cümlənin doğru mənasını tamamlayın cavabı tapın:
Nahar.......ola bilməz.

A)

stolsuz

B)

qad-qacaqsız

C)

stulsuz

D)

qidasız

E)

susuz

Fizika - kq, İnformatika - ?

İstinad : bilikli.net
A)

Maşım 

B)

Böcək

C)

Cücü

D)

Bit

E)

Bİrə

Tamamlayın:

q,w,e,r,t,y,?

İstinad : bilikli.net
A)

a

B)

b

C)

u

D)

g

E)

l

Bəhs-...

İstinad : bilikli.net
A)

baməruhi

B)

baməhəsb

C)

baməqüsi

D)

baməsühi

E)

bamərühi

Metafizika - Fəlsəfə,  At başı dumanlığı - ?

İstinad : bilikli.net
A)

Coğrafiya

B)

Zoologiya

C)

Astronomiya

D)

Fəlsəfə

E)

Fizika

Şirkət-...

İstinad : bilikli.net
A)

Osyn

B)

Uzabus

C)

Mnusanq

D)

İnisapak

E)

Unos

Uruqvay-2 ,Italiya-4, Almaniya-3, Fransa-? .

A)

4

B)

1

C)

2

D)

5

E)

3

Hansı artıqdır?

A)

Puma

B)

Vəhşi pişik

C)

Çaqqal

D)

Vaşaq

E)

Qepard

Bakı-10, Gəncə-20, Sumqayıt+Naxçıvan-?

A)

164

B)

40

C)

30

D)

50

E)

135

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top