Tapılan ümumi test sayı : 99

Bir düzbucaqlının kiçik tərəfini 20 faiz azaltsaq, böyük tərəfini 25 faiz artırsaq düzbucaqlının sahəsi necə dəyişər?
A) 5 faiz artar
B) 10 faiz azalar
C) Dəyişməz
D) 5 faiz azalar
E) 10 faiz artar
800 manata alınan mal 5% gəlirlə neçə manata satılar?
A) 820
B) 850
C) 832
D) 815
E) 840
Bir satıcı əlindəki malın əvvəlcə 5%-ni, daha sonra qalan malın 105-ni satmışdır. Buna görə başlanğıcdan malın neçə faizi satılmışdır?
A) 85, 5%
B) 84%
C) 84, 5%
D) 86%
E) 85%
60 manat illik 60% faizlə 5 ayda neçə manat faiz gətirər?
A) 15
B) 36
C) 40
D) 32
E) 20
Malın qiymətini əvvəl 30% artırdılar. Sonra 40% artırıb, 50% azaltdılar. Malın ilkin qiyməti neçə dəyişdi?
A) 10% artdı
B) 9% azaldı
C) 10% azaldı
D) 20% artdı
E) 20% azaldı
Bir malın 30%-i 20% zərərlə, qalan hissəsi 20% gəlirlə satılmışdır. Bu satışdan neçə % gəlir əldə edilmişdir?
A) 5%
B) 6%
C) 8%
D) 7%
E) 9%
Məhsulun qiyməti 4400 manatdan 3740 manata qədər ucuzlaşdı. Malın qiyməti neçə faiz ucalaşdı?
A) 30%
B) 66%
C) 15%
D) 0.15%
18 ədədi 720 ədədinin neçə faizidir?
A) 2.5%
B) 2%
C) 3%
D) 5%
20 kq duzlu suda 20% düz var. Duzluluğu 25% -ə qaldırmaq üçün neçə kq su buxarlandırmaq lazımdır?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 5
E) 3
Yem ehtiyatı 50 inəyi 6 ay müddətində yemləməyə imkan verir. İnəklərin sayını 20% artırsaq, bu yem ehtiyatı hansı müddətə çatar?
A) 8 aya
B) 6 aya
C) 5 aya
D) 7 aya
E) 4 aya
Orxanın 1500 manat pulu var. O, pulunun 30%-ni dondurmaya verdi. Onun nə qədər pulu qaldı?
A) 500 manat
B) 1000 manat
C) 1050 manat
D) 300 manat
E) 1200 manat
Hər hansı bir x ədədini 20% artırdılar,sonra artımdan alınan ədədi yenidən 20% azaltdılar.Ədədin necə dəyişdiyini hansı düstur vasitəsilə hesablamaq olar?
A) 100+4x 
100x+2
B) 2x
100
C) X2
100
D) 4x
100
E) 100x
4
700 manata alınan mal 5% gəlirlə neçə manata satılar?
A) 350
B) 735
C) 730
D) 800
E) 732
160 ədədinin 20%-nin 3/8 hissəsi neçədir?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 10
E) 14
x ədədi y ədədinin 30%-i, y ədədi z ədədinin 20%-dir. X ədədi (y+z) cəminin neçə faizidir.
A) 4%
B) 8%
C) 5%
D) 6%
E) 10%
20% gəlir verən bir mal 150 manat ucuza satılarsa, 5% zərər verər. Buna görə, malın alış qiyməti neçə
manatdır
A) 600
B) 450
C) 350
D) 400
E) 300
Şagird tapşırığın 40%-ni yerinə yetirdi. Tapşırığın hansı hissəsi yerinə yetirilmədi?
A) 60
B) 3:5
C) 4:5
D) 1:5
E) 2:5
İldə 18% gəlir verən əmanət kassasına qoyulan 5000 manat pul 2 ildə neçə manat olar?
A) 6961
B) 6960
C) 6962
D) 6945
E) 6999
Dəniz suyunun tərkibində 5% düz var. 40 litr dəniz suyunun üzərinə neçə litr sirin su əlavə etsək, alınan suyun duzluluğu 2% olar?
A) 100
B) 60
C) 20
D) 80
E) 40
Yağlılıq faizi 6% olan 3 litr süd ilə yağlılıq faizi 3, 5%
olan 2 litr süd qarışdırılmışdır. Alınan süd qarışığının yağlılıq faizini tapın
A) 4, 5
B) 5, 4
C) 3, 8
D) 5
E) 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top