Tapılan ümumi test sayı : 6

Mühərrik 3 saat ərzində bütün yanacağın 12%-ni sərf edirsə, bütün çəndəki yanacaq nə qədər vaxta çatar?
A) 30saata
B) 26saata
C) 25saata
D) 15saata
-2(3, 1x-1)+3(1, 2x+1)=-14, 5
A) -78
B) -2, 4
C) -6, 6
D) 3, 6
E) 7, 5
ab və ba ikirəqəmli natural ədədlərin ədədi ortası 66-dır. a+b cəmi neçədir?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 8
E) 9
Rasional ədədlər nəyə deyilir?
A) deyilir mənfi müsbət
B) müsbət və mənfi ədədlər
C) mənfi- müsbət + bunlardır
D) bütün müsbət və mənfi ədədlərə rasional ədədlər deyilir
x və y ədədləri 13 -dən 10 vahid məsafədə yerləşir. (x≠y) x+y=?
A) 25
B) 22
C) 26
D) 23
E) 27
Tili 0, 8 m olan kubun səthinin sahəsini hesablayın
A) 5, 76 m2
B) 2, 56 m2
C) 6, 76 m2
D) 3, 02 m2
E) 3, 84 m2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top