Tapılan ümumi test sayı : 6

Mühərrik 3 saat ərzində bütün yanacağın 12%-ni sərf edirsə, bütün çəndəki yanacaq nə qədər vaxta çatar?
A) 30saata
B) 25saata
C) 26saata
D) 15saata
-2(3, 1x-1)+3(1, 2x+1)=-14, 5
A) -2, 4
B) -78
C) 7, 5
D) -6, 6
E) 3, 6
ab və ba ikirəqəmli natural ədədlərin ədədi ortası 66-dır. a+b cəmi neçədir?
A) 10
B) 12
C) 8
D) 9
E) 11
Rasional ədədlər nəyə deyilir?
A) bütün müsbət və mənfi ədədlərə rasional ədədlər deyilir
B) mənfi- müsbət + bunlardır
C) müsbət və mənfi ədədlər
D) deyilir mənfi müsbət
x və y ədədləri 13 -dən 10 vahid məsafədə yerləşir. (x≠y) x+y=?
A) 25
B) 27
C) 23
D) 26
E) 22
Tili 0, 8 m olan kubun səthinin sahəsini hesablayın
A) 6, 76 m2
B) 3, 84 m2
C) 2, 56 m2
D) 3, 02 m2
E) 5, 76 m2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top