Tapılan ümumi test sayı : 220

Bərabərsizliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Bərabərsizliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Bərabərsizliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Bərabərsizliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A) 0
B) 3
C) 1
D) 2
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
Tənliyi həll edin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A) 10
B) 0,2
C) 1
D) 0,1
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top