Tapılan ümumi test sayı : 220

İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A) 0,6
B) 0,3
C) 0,7
D) 0,5
İfadəni sadələşdirin
A) 1
B) 0
C) 3
D) 2
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A) 2
B) 4
C) 0
D) 1
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
İfadəni sadələşdirin
A)
B)
C)
D)
gündüzlər dənizdən quruya,gecələr isə qurudan dənizə doğru əsən küləklər:
A) musson
B) briz
C) gilavar
D) passat
Həll edin
A) -4
B) -3
C) -6
D) -9
Həll edin
A) 6
B) 8
C) 7
D) 1
lg8-lg15=?
A) 1
B) 6
C) 5
D) 4
Həll edin
A) 4
B) 6
C) 6.3
D) 5
Həll edin
A) 1/6
B) 1/4
C) 1/8
D) 1/2
Həll edin
A)
B)
C)
D)
Həll edin
A)
B)
C)
D) 1
Həll edin
A) 9
B) 2
C) 1
D) 3
Həll edin
A)
B)
C)
D)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top