Tapılan ümumi test sayı : 220

|5, 2-7, 7| ifadəsinin qiymətini tapın. ..
A) 2.5
B) 5
C) 2
D) 3
E) -2.5
Həll edin
A) 5
B) 8.4
C) 9
D) 6
Həll edin
A) 1/9
B) 1/3
C) 1/8
D) 1/2
N ədədini tapın. 1, 2, 3, 5, 8, 13, n
A) 23
B) 18
C) 21
D) 20
2/a=8/b=5/a olarsa, a, b, c-ni azalan sıra ilə düzün
A) a;c;b
B) b;a;c
C) b;c;a
D) c;a;b
Əmanət kassasına qoyulan 1000AZN pul hər il 20 % artarsa, neçə ildən sonra 1440AZN olar?
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
A)
B)
C)
D)
Həll edin
A) 3
B) 9.5
C) 7
D) -2; 9/2
Həll edin
A) 6
B) 9
C) 2.9
D) 8
Həll edin
A) 4
B) 3
C) 1
D) 2.3
A)
B)
C)
D)
Həll edin
A) 35
B) 25
C) 98
D) 45
Həll edin
A) 41
B) 21
C) 31
D) 51
Həll edin
A) -8
B) -25
C) -18
D) -19
200 maşından 52 si yola düşdü. Bunlar 2 saata minik maşını ilə görüşəcək. Bunlar neçə saata görüşürlər?
A) 3 saata
B) 74saata
C) 12 saata
D) 2 saata
E) 1 saata
A) 2
B) 3
C) 2.5
D) 1
A)
B)
C)
D)
ƏKOB(12;6)-u tapın
A) 2
B) 12
C) 18
D) 72
E) 6
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top