Tapılan ümumi test sayı : 220

48x21+12x21 cəmi aşağıdakı ədədlərdən hansına bölünmür?
A) 315
B) 36
C) 175
D) 90
E) 420
Ifadəni sadələşdirin.-3(4,4-5,2a) 2,1(3a-1,5)-2,8a
A) 18.1a-15.35
B) 19.1a-16.35
C) 17.1a-14.35
D) 20.1a-17.35
E) 21.1a-18.35
Y/x=3 olduqda, 2y/y tapın
A) 2, 25
B) 4
C) 3
D) 1
E) 2
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
a-nın hansı qiymətində 3a(2x-5)=2a-3x+5 tənliyinin kökü 2-dir?
A) 0.2
B) 0.3
C) 0.4
D) 0.1
E) 0.5
Hesablayin:18.7x21 +11.3x29+ 18.7x29 +11.3x21
A) 1500
B) 900
C) 1200
D) 600
E) 1800
A) 0.3
B) 0.5
C) 1
D) 1.5
A) 2
B) 1.5
C) 3
D) 1
A) 1/2
B) 1/4
C) 1/3
D) 1.5
A) 1
B) 2
C) 1.5
D) 3
Tənliyi həll edin: 0.8(3x-5)-0.3(5x 4)=0.8x 2.8
A) 80
B) 85
C) 75
D) 60
E) 85
65 - (х - 15) = 50 olduqda 70 - (х - 12) ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 0
B) 50
C) 64
D) 52
E) 42
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A) 0.1
B) 0.5
C) 0.15
D) 0.3
A) -5/24
B) -5
C) -7/24
D) -7
A)
B)
C)
D)
Həll edin
A) 1.25
B) 0.125
C) 9
D) 0.15
Həll edin
A) -5
B) -6
C) 9
D) -1
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top