Tapılan ümumi test sayı : 220

48x21+12x21 cəmi aşağıdakı ədədlərdən hansına bölünmür?
A) 175
B) 36
C) 420
D) 90
E) 315
Ifadəni sadələşdirin.-3(4,4-5,2a) 2,1(3a-1,5)-2,8a
A) 19.1a-16.35
B) 18.1a-15.35
C) 20.1a-17.35
D) 21.1a-18.35
E) 17.1a-14.35
Y/x=3 olduqda, 2y/y tapın
A) 1
B) 4
C) 2, 25
D) 3
E) 2
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
a-nın hansı qiymətində 3a(2x-5)=2a-3x+5 tənliyinin kökü 2-dir?
A) 0.3
B) 0.2
C) 0.4
D) 0.5
E) 0.1
Hesablayin:18.7x21 +11.3x29+ 18.7x29 +11.3x21
A) 900
B) 1800
C) 1500
D) 1200
E) 600
A) 0.5
B) 1
C) 1.5
D) 0.3
A) 1.5
B) 2
C) 3
D) 1
A) 1/2
B) 1.5
C) 1/4
D) 1/3
A) 3
B) 2
C) 1.5
D) 1
Tənliyi həll edin: 0.8(3x-5)-0.3(5x 4)=0.8x 2.8
A) 80
B) 85
C) 85
D) 75
E) 60
65 - (х - 15) = 50 olduqda 70 - (х - 12) ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 64
B) 0
C) 50
D) 52
E) 42
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A) 0.15
B) 0.5
C) 0.3
D) 0.1
A) -7
B) -5/24
C) -5
D) -7/24
A)
B)
C)
D)
Həll edin
A) 0.15
B) 1.25
C) 9
D) 0.125
Həll edin
A) 9
B) -6
C) -1
D) -5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top