Tapılan ümumi test sayı : 35

Tənliyi həll edin : 2x-1 + 2x = 9
A) 1 - log3​2
B) log2​3
C) 1 + log23
D) 1 - log2​3
E) 1 + log3​2
5x- mx - 8 = 0 tənliyinin köklərindən biri 2 - dir. Tənliyin o biri kökünü tapın:
A) 1,6
B) 16
C) - 0,8
D) 0,8
E) - 1,6
Tənliyi həll edin :
A) - 4
B) - 11
C) 1
D) - 21
E) 4
olduqda, - i hesablayın  
A) 48
B) - 48
C) 84
D) 252
E) - 84
olduqda,  - nı hesablayın                               
A) 1
B)
C) 2
D) -2
E)
Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı doğru deyil ?
A) lg15 = lg3 * lg5
B) lg12 = lg4 + lg3
C) lg36 = 2 * lg6
D) lg0,01 = -2
E) lg12 = lg24 - lg2
3sin2x + cosx + 1 = 0
A)
B)
C)
D)
E)
Şəkildəki düzbucaqlı üçbucaqda  olduğunu bilərək, -ni tapın

 
A) 450
B) 620
C) 600
D) 930
E) 310

Hesablayın:   
A)
B) -1
C)
D)
E)
Hesablayın:    cos150.cos1050
A) 0,25
B) -0,5
C) 1
D) -0,25
E) 0,5
Aşağıdakı funksiyalardan hansı cütdür ?
A) y=x2+sinx
B)
C)
D) y=x+cosx
E)
A)
B) 8
C)
D) 1
E) 6
A) 1,5
B) 2
C) -1,5
D) -0,5
E) 0,5
A)
B)
C)
D)
E)

Kitabın bütün səhifələrinin 29%-ini oxuduqdan sonra onun 142 səhifəsi qaldı. Kitabın neçə səhifəsi var ?

A)

213

B)

200

C)

219

D)

171

E)

271

Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top