Tapılan ümumi test sayı : 43

Parlamentli respublikada əsas səlahiyyətlər məxsusdur:
A) Parlament sədrinə
B) Baş nazirə
C) Nazirlər Komitəsinə
D) Prezidentə
Teokratik monarxiyada:
A) Siyasi hakimiyyət din xadimlərinə məxsus olur
B) Monarxın səlahiyyətləri konstitusiya vasitəsilə məhdudlaşdırılır
C) Monarxın hakimiyyəti məhdudlaşdırılmır
D) Qanunverici hakimiyyət Nazirlər Kabinetinə məxsus olur
Teokratik monarxiya idarəetmə quruluşuna malik ölkələr:
A) Vatikan, Səudiyyə Ərəbistanı
B) Bruney, Vatikan
C) Oman, Bəhreyn
D) BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı
Milli – etnik əlamətlərə görə yaranmış federativ dövlətlər:
A) Hindistan, Avstraliya
B) ABŞ, Hindistan
C) Rusiya, Nigeriya
D) Meksika, ABŞ
Unitar dövlət quruluşuna malik ölkələr:
a) Malayziya
b) Fransa
c) Nigeriya
d) Çin
e) İspaniya
ə) Böyük Britaniya
A) a,e,ə
B) a,c,d
C) b,d,ə
D) b,c,e
Aşağıdakılardan hansıları teokratik monarxiya dövlətdir?
A) B.Ə.Ə;Qatar;
B) S.Ərəbistan;Vatikan
C) İordaniya;Butan
D) Oman;Bruney
E) Küveyt;Lesota
Aşağıdakılardan hansılar inkişaf etmiş ölkələrə aiddir?
A) Madaqaskar,İsrail,Macarıstan
B) Sinqapur,İsrail,Car
C) Norveç,Rusiya,Madaqaskar
D) İran,Norveç,Finlandiya
E) Rusiya,İran,Qazaxıstan
Hansı dövlət parlamentli respublikadır?
A) ABŞ
B) Braziliya
C) Argentina
D) İtaliya
Mütləq monarxiya dövləti:
A) Mərakeş
B) Belçika
C) İspaniya
D) Bruney
Federativ olanlar:
A) Kanada, KXDR, Fransa Kanada, KXDR, Fransa
B) Almaniya, Tunis, Çin
C) Braziliya, Hindistan, Liviya
D) Myanma, Pakistan, Rusiya
E) Portuqaliya, Avstriya, Yaponiya
Hansı sıradakı ölkələr mütləq monarxiya dövlətlərinə aiddir?
A) Oman, Bəhreyn, Qatar
B) Butan, Mərakeş, Bruney,
C) İsveç, Oman, Norveç
D) Niderland, Yaponiya, Vatikan
E) Qatar, İsveç, Küveyt
Biri federativ dövlətdir:
A) Braziliya
B) Çexiya
C) Polşa
D) İngiltərə
E) Fransa
Konfederativ dövlət:
A) İsveçrə
B) İtaliya
C) İsveç
D) Norveç
İqtisadi inkişafına görə dövlətlər ayrılır?
A) Unitar
B) İnkişaf etmiş
C) Monarxiya
D) Federativ
BMT-nin və Kiprin bayrağındakı budaq hansı ağacındır
A) zeytun
B) sekvoyya
C) palıd
D) evkalipt
E) şam
Benuliks ölkələri
A) Almaniya Fransa İtaliya
B) Niderland Belçika Lüksemburq
C) Cin Yaponiya ABŞ
D) Kanada Meksika Car
Ölkənin mezomövqeyi nədir?
A) Ölkənin dünya səviyyəsindəki mövqeyi
B) Ölkənin regiondakı mövqeyi
C) Okeanlara görə mövqeyi
D) Qonşu dövlətlərə görə mövqeyi
Ərazisinin böyüklüyünə görə dövlətlərin ardıcıllığının düzgün göstərildiyi sıranı tapın:
A) Rusiya, ABŞ, Çin
B) Rusiya, Kanada, Çin
C) ABŞ, Rusiya, Kanada
D) Kanada, ABŞ, Avstraliya
Mikrodövlətləri göstərin:
a) Oman
b) Monako
c) Vatikan
d) Litva
e) Sinqapur
A) b,c,d
B) b,c,e
C) a,b,d
D) a,c,d
Əhalisinin çoxluğuna görə dövlətlərin ardıcıllığının düzgün göstərildiyi sıranı tapın:
A) Çin, Hindistan, ABŞ
B) Çin, İndoneziya, Rusiya
C) Çin, Hindistan, Rusiya
D) Çin, Hindistan, İndoneziya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top