Tapılan ümumi test sayı : 43

Parlamentli respublikada əsas səlahiyyətlər məxsusdur:
A) Baş nazirə
B) Nazirlər Komitəsinə
C) Prezidentə
D) Parlament sədrinə
Teokratik monarxiyada:
A) Monarxın səlahiyyətləri konstitusiya vasitəsilə məhdudlaşdırılır
B) Qanunverici hakimiyyət Nazirlər Kabinetinə məxsus olur
C) Monarxın hakimiyyəti məhdudlaşdırılmır
D) Siyasi hakimiyyət din xadimlərinə məxsus olur
Teokratik monarxiya idarəetmə quruluşuna malik ölkələr:
A) Vatikan, Səudiyyə Ərəbistanı
B) BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı
C) Bruney, Vatikan
D) Oman, Bəhreyn
Milli – etnik əlamətlərə görə yaranmış federativ dövlətlər:
A) Rusiya, Nigeriya
B) Hindistan, Avstraliya
C) Meksika, ABŞ
D) ABŞ, Hindistan
Unitar dövlət quruluşuna malik ölkələr:
a) Malayziya
b) Fransa
c) Nigeriya
d) Çin
e) İspaniya
ə) Böyük Britaniya
A) b,c,e
B) b,d,ə
C) a,c,d
D) a,e,ə
Aşağıdakılardan hansıları teokratik monarxiya dövlətdir?
A) B.Ə.Ə;Qatar;
B) Küveyt;Lesota
C) S.Ərəbistan;Vatikan
D) Oman;Bruney
E) İordaniya;Butan
Aşağıdakılardan hansılar inkişaf etmiş ölkələrə aiddir?
A) Rusiya,İran,Qazaxıstan
B) Madaqaskar,İsrail,Macarıstan
C) İran,Norveç,Finlandiya
D) Sinqapur,İsrail,Car
E) Norveç,Rusiya,Madaqaskar
Hansı dövlət parlamentli respublikadır?
A) İtaliya
B) ABŞ
C) Braziliya
D) Argentina
Mütləq monarxiya dövləti:
A) İspaniya
B) Bruney
C) Belçika
D) Mərakeş
Federativ olanlar:
A) Almaniya, Tunis, Çin
B) Kanada, KXDR, Fransa Kanada, KXDR, Fransa
C) Braziliya, Hindistan, Liviya
D) Portuqaliya, Avstriya, Yaponiya
E) Myanma, Pakistan, Rusiya
Hansı sıradakı ölkələr mütləq monarxiya dövlətlərinə aiddir?
A) Niderland, Yaponiya, Vatikan
B) Qatar, İsveç, Küveyt
C) Butan, Mərakeş, Bruney,
D) İsveç, Oman, Norveç
E) Oman, Bəhreyn, Qatar
Biri federativ dövlətdir:
A) İngiltərə
B) Polşa
C) Braziliya
D) Çexiya
E) Fransa
Konfederativ dövlət:
A) İsveçrə
B) İtaliya
C) Norveç
D) İsveç
İqtisadi inkişafına görə dövlətlər ayrılır?
A) Unitar
B) İnkişaf etmiş
C) Monarxiya
D) Federativ
BMT-nin və Kiprin bayrağındakı budaq hansı ağacındır
A) palıd
B) evkalipt
C) sekvoyya
D) şam
E) zeytun
Benuliks ölkələri
A) Niderland Belçika Lüksemburq
B) Kanada Meksika Car
C) Cin Yaponiya ABŞ
D) Almaniya Fransa İtaliya
Ölkənin mezomövqeyi nədir?
A) Ölkənin regiondakı mövqeyi
B) Qonşu dövlətlərə görə mövqeyi
C) Okeanlara görə mövqeyi
D) Ölkənin dünya səviyyəsindəki mövqeyi
Ərazisinin böyüklüyünə görə dövlətlərin ardıcıllığının düzgün göstərildiyi sıranı tapın:
A) Rusiya, ABŞ, Çin
B) ABŞ, Rusiya, Kanada
C) Kanada, ABŞ, Avstraliya
D) Rusiya, Kanada, Çin
Mikrodövlətləri göstərin:
a) Oman
b) Monako
c) Vatikan
d) Litva
e) Sinqapur
A) a,c,d
B) a,b,d
C) b,c,d
D) b,c,e
Əhalisinin çoxluğuna görə dövlətlərin ardıcıllığının düzgün göstərildiyi sıranı tapın:
A) Çin, Hindistan, Rusiya
B) Çin, İndoneziya, Rusiya
C) Çin, Hindistan, ABŞ
D) Çin, Hindistan, İndoneziya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top