Tapılan ümumi test sayı : 56

Hansı İEÖ – də ticarət balansı mənfi olması ilə seçilir:
A) Kanada, Rusiya
B) ABŞ, Fransa
C) AFR, İtaliya
D) Böyük Britaniya, Yaponiya
İEOÖ – də kapital ixrac edən ölkələr:
A) Türkiyə, Braziliya, Tayvan
B) Banqladeş, Əfqanıstan, Azərbaycan
C) Türkiyə, İran, Ukrayna
D) BƏƏ, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı
Elmi texniki əməkdaşlıq sahəsində fərqlənən ölkələr:
A) ABŞ, Yaponiya, AFR
B) Türkiyə, İtaliya, İspaniya,
C) İsveç, Ukrayna, Çin
D) İtaliya, Çin, Hindistan
Müsbət ticarət balansı xüsusilə səciyyəvidir?
A) Çin, Yaponiya, ABŞ
B) İtaliya, Fransa, AFR
C) Böyük Britaniya, Yaponiya, AFR
D) ABŞ, Kanada, Rusiya
Biri kapital ixrac edən ölkə deyil:
A) Əfqanıstan
B) Küveyt
C) BƏƏ
D) ABŞ
Hansı İEÖ kapital ixracatçısıdır?
A) AFR
B) BƏƏ
C) Küveyt
D) Tayvan
Hansı ölkə qapalı iqtisadiyyata malikdir?
A) Çin
B) KR
C) KXDR
D) Yaponiya
Saldo nədir?
A) Vergi
B) İstifadəsiz ərazilər
C) İstehsal olunana məhsulun istehlakı
D) Ticarət balansı
Dəmiryol nəqliyyatı zəif inkişaf etmişdir:
A) Nepal, Əfqanıstan
B) Əfqanıstan, Fransa
C) Nepal, Braziliya
D) Çin, Hindistan
Nəyə görə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin gəmiləri çox vaxt İEOÖ – in bayrağı altında üzür?
A) Dəniz quldurlarından qorunmaq məqsədilə
B) İEÖ – in gəmilərinin dünya okeanında üzməsinə məhdudiyyət qoyulduğu üçün
C) Az vergi vermək və daha çox gəlir əldə etmək məqsədilə
D) Beynəlxalq müqaviləyə əsasən
Atlantik okeanı sahillərində yerləşən iri dəniz limanları:
A) Sinqapur, Hamburq
B) Rotterdam, Yeni Orlean
C) İokaqama, Kobe
D) Antverpen, Noqaya
Gəmiqayırmaya görə fərqlənən ölkə:
A) Yaponiya, Koreya
B) Rusiya, CAR
C) Pakistan, Hindistan
D) İndoneziya, Türkiyə
Avtomobil yollarının yüksək sıxlığına malik ölkə:
A) Yaponiya
B) Monqolustan
C) Kanada
D) Hindistan
Dəmiryol nəqliyyatı güclü inkişaf etmiş ölkə:
A) Peru
B) Rusiya
C) Çili
D) Nepal
Fraxt haqqı hansı nəqliyyat növündə verilir?
A) Avtomobil nəqliyyatı
B) Dəmir yolunda
C) Su nəqliyyatı
D) Hava nəqliyyatı
Nissan və Toyota avtomobillərinin aid olduğu ölkə:
A) İtaliya
B) Rusiya
C) ABŞ
D) Yaponiya
Dünya nəqliyyat sisteminə nələr daxildir?
A) Avropa ilə Amerika qitəsi arasındakı hava və dəniz nəqliyyat xətləri
B) Bütün dünya ölkələrinin nəqliyyat xətləri, nəqliyyat müəssisələri və nəqliyyat vasitələrinin məcmusu
C) Şimali Amerika və Avrasiya ölkələri arasında olan nəqliyyat xətləri
D) Dünyada olan bütün nəqliyyat vasitələri(avtomobillər, gəmilər. təyyarələr)
E) Yüksək inkişaf etmiş ölkələrin hava və dəniz nəqliyyatlarının məcmusu
Arıçılıq əsasən inkişaf etmişdir:
A) İran, İraq, BƏƏ, Yəmən
B) Çin, İndoneziya, Çili, Fransa
C) Tacikistan, Boliviya, Peru, Qırğızıstan
D) İtaliya, İspaniya, Portuqaliya, Çin
Dünyada ən çox balıq ovlayan və balıq istehsal edən ölkə:
A) ABŞ
B) Rusiya
C) Yaponiya
D) Kanada
Balina ovu ilə ən çox məşğul olan ölkələri göstərin:
A) Peru, ABŞ, Çili
B) Xorvatiya, Sloveniya, Rusiya
C) Belçika, Avstriya, AFR
D) Çin, Hindistan, Fransa
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top