Tapılan ümumi test sayı : 56

Hansı İEÖ – də ticarət balansı mənfi olması ilə seçilir:
A) Böyük Britaniya, Yaponiya
B) Kanada, Rusiya
C) ABŞ, Fransa
D) AFR, İtaliya
İEOÖ – də kapital ixrac edən ölkələr:
A) BƏƏ, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı
B) Türkiyə, Braziliya, Tayvan
C) Banqladeş, Əfqanıstan, Azərbaycan
D) Türkiyə, İran, Ukrayna
Elmi texniki əməkdaşlıq sahəsində fərqlənən ölkələr:
A) İtaliya, Çin, Hindistan
B) İsveç, Ukrayna, Çin
C) ABŞ, Yaponiya, AFR
D) Türkiyə, İtaliya, İspaniya,
Müsbət ticarət balansı xüsusilə səciyyəvidir?
A) Böyük Britaniya, Yaponiya, AFR
B) ABŞ, Kanada, Rusiya
C) Çin, Yaponiya, ABŞ
D) İtaliya, Fransa, AFR
Biri kapital ixrac edən ölkə deyil:
A) Əfqanıstan
B) BƏƏ
C) ABŞ
D) Küveyt
Hansı İEÖ kapital ixracatçısıdır?
A) Tayvan
B) AFR
C) BƏƏ
D) Küveyt
Hansı ölkə qapalı iqtisadiyyata malikdir?
A) Çin
B) KXDR
C) KR
D) Yaponiya
Saldo nədir?
A) Vergi
B) Ticarət balansı
C) İstifadəsiz ərazilər
D) İstehsal olunana məhsulun istehlakı
Dəmiryol nəqliyyatı zəif inkişaf etmişdir:
A) Əfqanıstan, Fransa
B) Nepal, Braziliya
C) Çin, Hindistan
D) Nepal, Əfqanıstan
Nəyə görə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin gəmiləri çox vaxt İEOÖ – in bayrağı altında üzür?
A) İEÖ – in gəmilərinin dünya okeanında üzməsinə məhdudiyyət qoyulduğu üçün
B) Beynəlxalq müqaviləyə əsasən
C) Az vergi vermək və daha çox gəlir əldə etmək məqsədilə
D) Dəniz quldurlarından qorunmaq məqsədilə
Atlantik okeanı sahillərində yerləşən iri dəniz limanları:
A) Sinqapur, Hamburq
B) Rotterdam, Yeni Orlean
C) İokaqama, Kobe
D) Antverpen, Noqaya
Gəmiqayırmaya görə fərqlənən ölkə:
A) Pakistan, Hindistan
B) Yaponiya, Koreya
C) Rusiya, CAR
D) İndoneziya, Türkiyə
Avtomobil yollarının yüksək sıxlığına malik ölkə:
A) Hindistan
B) Yaponiya
C) Monqolustan
D) Kanada
Dəmiryol nəqliyyatı güclü inkişaf etmiş ölkə:
A) Peru
B) Rusiya
C) Nepal
D) Çili
Fraxt haqqı hansı nəqliyyat növündə verilir?
A) Dəmir yolunda
B) Avtomobil nəqliyyatı
C) Hava nəqliyyatı
D) Su nəqliyyatı
Nissan və Toyota avtomobillərinin aid olduğu ölkə:
A) ABŞ
B) İtaliya
C) Yaponiya
D) Rusiya
Dünya nəqliyyat sisteminə nələr daxildir?
A) Dünyada olan bütün nəqliyyat vasitələri(avtomobillər, gəmilər. təyyarələr)
B) Avropa ilə Amerika qitəsi arasındakı hava və dəniz nəqliyyat xətləri
C) Yüksək inkişaf etmiş ölkələrin hava və dəniz nəqliyyatlarının məcmusu
D) Şimali Amerika və Avrasiya ölkələri arasında olan nəqliyyat xətləri
E) Bütün dünya ölkələrinin nəqliyyat xətləri, nəqliyyat müəssisələri və nəqliyyat vasitələrinin məcmusu
Arıçılıq əsasən inkişaf etmişdir:
A) Çin, İndoneziya, Çili, Fransa
B) İran, İraq, BƏƏ, Yəmən
C) İtaliya, İspaniya, Portuqaliya, Çin
D) Tacikistan, Boliviya, Peru, Qırğızıstan
Dünyada ən çox balıq ovlayan və balıq istehsal edən ölkə:
A) Yaponiya
B) ABŞ
C) Rusiya
D) Kanada
Balina ovu ilə ən çox məşğul olan ölkələri göstərin:
A) Peru, ABŞ, Çili
B) Belçika, Avstriya, AFR
C) Xorvatiya, Sloveniya, Rusiya
D) Çin, Hindistan, Fransa
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top