Tapılan ümumi test sayı : 221

Sibir regionunun ümumi sahəsi:
A) 15 mln. km
B) 12,7 mln. km
C) 11,8 mln. km
D) 92,6 min. km
Altay Respublikasının əsas faydalı qazıntıları:
A) Daş kömür, qonur kömür, neft
B) Gümüş, volfram, molibden, daş kömür
C) Qurğuşun, molibden, civə, sink
D) Qonur kömür, mərmər, sink
Asiya qitəsinin coğrafi mərkəzi adlandırırlar:
A) Xakasiya Respublikasını
B) Saxa Respublikasını
C) Altay Respublikasını
D) Tıva Respublikasını
Xakasiyanın əsas çaylarını göstərin:
a) Katun
b) Yenisey
c) Biya
d) Abakan
A) c,d
B) b,c
C) b,d
D) a,b
Sibir regionu türk dövlət qurumları içərisində ərazisinə görə ən böyüyü:
A) Saxa Respublikası
B) Xakasiya Respublikası
C) Taymır Muxtar Mahalı
D) Altay Respublikası
Abakan haranın çayıdır?
A) Saxa
B) Taymır
C) Çuvaş
D) Xakasiya
Ob çayının mənbəyi hansı türk qurumundadır?
A) Tatarıstan
B) Saxa
C) Altay
D) Tıva
Şanqanor, Cadandır şəhərləri hara aiddir?
A) Xakasiya
B) Çuvaş
C) Altay
D) Tıva
Qızıl haranın paytaxtıdır?
A) Altay
B) Xakasiya
C) Çuvaş
D) Tıva
Katun və Biya çayları hansı türk qurumuna aiddir?
A) Xakasiya
B) Taymır
C) Çuvaş
D) Altay
Saxa və Taymır üçün fərqli cəhət:
A) Şimal Buzlu okean sahilində yerləşir
B) Laptevlər dənizinə çıxışı var
C) Şərqi Sibir dənizinə çıxışı var
D) Rusiyanın şimalında yerləşir
Sibir regionuna aid deyil?
A) Tıva
B) Hamısı aiddir
C) Saxa
D) Altay
E) Taymır
Yakutsk, Dudinka, Abakan hansı türk qurumlarının paytaxtıdır?
A) Taymır, Tıva, Çuvaş
B) Saxa, Taymır, Xakasiya
C) Xakasiya, Altay, Tıva
D) Tatarıstan, Başqırdıstan, Altay
Karaqoş zirvəsi hara aiddir?
A) Saxa
B) Xakasiya
C) Altay
D) Tıva
Tıva ərazisinin çaylarının 90%-i hansı hövzəyə aiddir?
A) Qapalı hövzə
B) Volqa hövzəsi
C) Sakit okean
D) Yenisey hövzəsi
Beluxa dağı hara aiddir?
A) Tatarıstana
B) Çuvaşa
C) Türkiyəyə
D) Altaya
Xakasiya respublika statusuna nə vaxt malik olub?
A) 1999-cu il
B) 1997-ci il
C) 1992-ci il
D) 1994-cü il
Altayda yerləşən göl hansıdır?
A) Van
B) Oneqa
C) Teles
D) Zaysan
Ərazisi Volqa və Kama çayları ilə 3 hissəyə ayrılmışdır:
A) Çuvaş Respublikasının
B) Başqırdıstan Respublikasının
C) Tatarıstan Respublikasının
D) Kabarda – Balkar Respublikasının
Başqırdıstanın ən böyük neft yataqları yerləşir:
a) Elxon
b) Tuymazı
c) Agizel
d) Bavlin
A) b,c
B) a,d
C) b,d
D) a,c
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top