Tapılan ümumi test sayı : 140

A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 6
A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) 10
A) 0
B) 1
C) 4
D) 2
E) 3
Verilənlərə görə A+B cəmini tapın.
A) 16
B) 13
C) 17
D) 15
E) 12
A) 760
B) 832
C) 720
D) 584
E) 672
A) 16
B) 17
C) 18
D) 15
E) 14
Aşağıdakı qrafikdə avtomobilin hərəkətə başladığı andan etibarən zamana görə sərf etdiyi yanacaq qrafiki verilmişdir. Qrafikə görə avtomobil hərəkətə başladıqdan 27 dəqiqə sonra çəndə neçə litr benzin qalar?
A) 34
B) 28
C) 30
D) 32
E) 24
A) 35
B) 25
C) 20
D) 15
E) 5
A) 25
B) 24
C) 30
D) 18
E) 12
A) Kimya
B) Tarix
C) İnformatika
D) Riyaziyyat
E) Fəlsəf
“?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A) 28º
B) 26º
C) 36º
D) 24º
E) 32º
«Yallı» rəqsini oynamaq üçün 3 oğlan və 4 qız məşq edirlər. Rəqsi ifa etmək üçün onlar bir sırada qız / oğlan / qız / oğlan / qız / oğlan / qız ardıcıllığı ilə əl-ələ tutmalıdırlar. Uşaqlar bu qaydada neçə cür düzülə bilərlər?
A) 144
B) 12
C) 64
D) 30
E) 81
A) D
B) B
C) A
D) E
E) C
Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?
A) Ortaq məxrəcə gəlməmə
B) Güzəşt etmək
C) Qarşılıqlı şəkildə ittiham
D) Təzminat vermək
E) Ticarət etmək
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin
A) yarpaq
B) dəftər
C) taxta
D) faner
E) karandaş
Mahiyyətcə artıq olanı seçin
A) Skandinaviya
B) Eritreya
C) İsveç
D) Uqanda
E) Almaniya
A) 18
B) 12
C) 13
D) 27
E) 15
Amilin 4 gündə gördüyü işi Ramil 6 gündə yerinə yetirir. İkisinin birlikdə 18 günə yerinə yetirdikləri işi Ramil neçə günə təhvil verər?
A) 24
B) 45
C) 36
D) 20
E) 12
6 fəhlə 9 işi 3 günə görür. 4 fəhlə 10 işi neçə günə görər?
A) 6
B) 8
C) 5
D) 4
E) 3
A) 6
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top