Tapılan ümumi test sayı : 34

Tənliyi həll edin : 6x+1 - 4 . 6x = 12
A) - 1
B) - 3
C) 3
D) 0
E) 1
Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı düz deyil ?
A) lg35 = lg7 . lg5
B) lg6 = lg2 + lg3
C) lg20 = lg40 - lg2
D) lg81 = 4 lg3
E) lg0,001 = -3
Kubun tam səthi 24 sm2 - dır. Onun tilini tapın.
A) 6 sm
B) 3 sm
C) 4 sm
D) 8 sm
E) 2 sm
Bərabərsizliyi həll edin : 2x - 3 > 5
A)
B)
C)
D)
E)
(an) ədədi silsiləsində a1 = 2, d = 3 olduqda a5 - i tapın.
A) 9
B) 15
C) 14
D) 5
E) 12
Hesablayın : 
A) - 3
B) - 2
C) - 1
D) 2
E) 5
 və   olduqda   - nı tapın.
A)
B)
C)
D)
E)
Hesablayın : 2sin150 . sin750
A) 1
B) - 0,5
C) 0
D)
E) 0,5
 Hesablayın : 
A) 5
B) 4
C) 8
D) 6
E) 48
x dəyişənini tapın : 
A)
B)
C)
D)
E)
Qonşu bucaqlardan biri o birindən 5 dəfə böyükdür. Bu bucaqları tapın.
A) 350​, 1750
B) 200​, 1000
C) 300, 1500
D) 250​, 1250
E) 180​, 900
24 ədədi 120 ədədinin neçə faizini təşkil edir ?
A) 23
B) 20
C) 25
D) 19
E) 22
İfadəni sadələşdirin : 
A)
B)
C)
D)
E)
Hesablayın : 
A) 30
B) 35
C) 42
D) 23
E) 28
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top