Tapılan ümumi test sayı : 30

Atabəylər dövləti hansı dövrdə mövcud olmuşdur?
A) 1410-1467
B) IX-XII
C) XIII-XIV
D) 1136-1225
E) 1467-1501
Azərbaycan Demokratik Respublikası Antanta dövlətləri tərəfindən nə vaxt tanınmışdır?
A) 1920-ci il yanvar
B) 1918-ci il may
C) 1919-cu il may
D) 1918-ci il dekabr
E) 1919-cu il yanvar
Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı nə vaxt qəbul olunmuşdur?
A) 1989-cu il 5 oktyabr
B) 1991-ci il 17 mart
C) 1991-ci il 29 dekabr
D) 1989-cu il 23 sentyabr
E) 1991-ci il 18 oktyabr
Qarabağ Xanlığının banisi kimdir?
A) Hacı çələbi
B) Pənahəli xan
C) İbrahimxəlil xan
D) Mehdiqulu xan
E) Fətəli xan
Çaldıran döyüşü neçənci ildə baş vermişdir?
A) 1523
B) 1514
C) 1612
D) 1555
E) 1502
Sovet qoşunları Əfqanistanı neçənci ildə tərk etmişdir?
A) 1979
B) 1985
C) 1990
D) 1989
E) 1977
NATO bloku hansı ildə yaranmışdır?
A) 1955
B) 1951
C) 1945
D) 1954
E) 1949
Avropada təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa dair Helsinki müşavirəsi nə vaxt keçirilmişdir?
A) 1977
B) 1980
C) 1984
D) 1989
E) 1975
SEATO yaradılarkən ona üzv olan dövlətlərin adları cavablardan hansında tam əhatə olunmuşdur?
A) ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliyaŞ Belçika, Niderland
B) Böyük Britaniya, Türkiyə, İraq, Pakistan, İran
C) Avstraliya, Yeni Zelandiya, ABŞ
D) Yaponiya, Çin, Avstraliya, Hindistan, Pakistan, İndoneziya
E) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Pakistan, Tailand və Filippin
Hitlerin "ildırım sürətli müharibə" planı hansı məğlubiyyətdən sonra boşa çıxdı?
A) Stalinqrad döyüşündə
B) Leninqrad ətrafında
C) Qafqazda
D) Moskva ətrafında
E) Kursk döyüşündə
Lend-liz haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?
A) 1934
B) 1941
C) 1925
D) 1946
E) 1939
Yeni iqtisadi siyasət hansı ildən tətbiq olunmağa başlamışdır?
A) 1921
B) 1929
C) 1925
D) 1928
E) 1918
Qaçaq Nəbinin başçılığı altında mübarizə Azərbancanın hansı ərazilərini əhatə edirdi?
A) Şəki və Quba qəzalarını
B) Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarını
C) Göyçay və Cavad qəzalarını
D) Yelizavetpol quberniyasını
E) Zaqatala dairəsini
1922-ci ildə İtaliyada baş vermiş dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə hansı qüvvələr gəldi?
A) Faşist diktaturası
B) İtaliya kommunist partiyası
C) Proletariat diktaturası
D) İtaliya sosialist partiyası
E) Fəhlə özünü idarə orqanları
Genuya konfransı neçənci ildə keçirilmişdir?
A) 1922
B) 1921
C) 1925
D) 1936
E) 1918
1920-ci il Təbriz üsyanının rəhbəri kim idi?
A) S.Pişəvəri
B) Şeyx Məhəmməd Xiyabani
C) Hacı Məmməd
D) Səttarxan
E) Hacı Çələbi
Cavabların hansında Antanta üzvləri olan dövlətlər tam göstərilmişdir?
A) Avstriya-Macaristan, Rusiya, Fransa
B) Almaniya, Avstriya-Macaristan, İtaliya
C) İngiltərə, Rusiya, İtaliya
D) Rusiya, Fransa, İngiltərə
E) Almaniya, İngiltərə, Fransa
"Müsavat" partiyası hansı ildə yaranmışdır?
A) 1918
B) 1917
C) 1904
D) 1906
E) 1911
Böyük Britaniya tərəfindən Cənubi Afrikanın işğalı hansı müharibə ilə başa çatdırıldı?
A) I Dünya müharibəsi.
B) Xaç yürüşləri.
C) İngilis-bur müharibəsi.
D) Quşçu müharibələri.
E) Yüzillik müharibə.
Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvinin əsas əhəmiyyəti nədən ibarət olmuşdur?
A) Kəndlilər şəxsi azadlıq və vətəndaşlıq hüququ əldə etdi, kapitalizmin inkişafı üçün şərait yarandı.
B) Mülkədar torpaq sahibliyi ləğv olundu.
C) Töycü, bbiyar ləğv edildi.
D) Təhkimçilik qalıqları aradan götürüldü.
E) Kəndlilər siyasi hüquqlar əldə etdilər.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top