Tapılan ümumi test sayı : 30

Atabəylər dövləti hansı dövrdə mövcud olmuşdur?
A) 1467-1501
B) 1136-1225
C) 1410-1467
D) XIII-XIV
E) IX-XII
Azərbaycan Demokratik Respublikası Antanta dövlətləri tərəfindən nə vaxt tanınmışdır?
A) 1918-ci il dekabr
B) 1920-ci il yanvar
C) 1919-cu il yanvar
D) 1918-ci il may
E) 1919-cu il may
Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı nə vaxt qəbul olunmuşdur?
A) 1991-ci il 18 oktyabr
B) 1989-cu il 23 sentyabr
C) 1989-cu il 5 oktyabr
D) 1991-ci il 29 dekabr
E) 1991-ci il 17 mart
Qarabağ Xanlığının banisi kimdir?
A) Mehdiqulu xan
B) İbrahimxəlil xan
C) Hacı çələbi
D) Pənahəli xan
E) Fətəli xan
Çaldıran döyüşü neçənci ildə baş vermişdir?
A) 1555
B) 1523
C) 1514
D) 1612
E) 1502
Sovet qoşunları Əfqanistanı neçənci ildə tərk etmişdir?
A) 1985
B) 1989
C) 1977
D) 1979
E) 1990
NATO bloku hansı ildə yaranmışdır?
A) 1954
B) 1951
C) 1945
D) 1955
E) 1949
Avropada təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa dair Helsinki müşavirəsi nə vaxt keçirilmişdir?
A) 1980
B) 1977
C) 1984
D) 1989
E) 1975
SEATO yaradılarkən ona üzv olan dövlətlərin adları cavablardan hansında tam əhatə olunmuşdur?
A) Avstraliya, Yeni Zelandiya, ABŞ
B) ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliyaŞ Belçika, Niderland
C) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Pakistan, Tailand və Filippin
D) Yaponiya, Çin, Avstraliya, Hindistan, Pakistan, İndoneziya
E) Böyük Britaniya, Türkiyə, İraq, Pakistan, İran
Hitlerin "ildırım sürətli müharibə" planı hansı məğlubiyyətdən sonra boşa çıxdı?
A) Leninqrad ətrafında
B) Stalinqrad döyüşündə
C) Qafqazda
D) Kursk döyüşündə
E) Moskva ətrafında
Lend-liz haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?
A) 1925
B) 1946
C) 1934
D) 1939
E) 1941
Yeni iqtisadi siyasət hansı ildən tətbiq olunmağa başlamışdır?
A) 1918
B) 1921
C) 1929
D) 1925
E) 1928
Qaçaq Nəbinin başçılığı altında mübarizə Azərbancanın hansı ərazilərini əhatə edirdi?
A) Zaqatala dairəsini
B) Yelizavetpol quberniyasını
C) Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarını
D) Şəki və Quba qəzalarını
E) Göyçay və Cavad qəzalarını
1922-ci ildə İtaliyada baş vermiş dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə hansı qüvvələr gəldi?
A) İtaliya sosialist partiyası
B) Fəhlə özünü idarə orqanları
C) İtaliya kommunist partiyası
D) Faşist diktaturası
E) Proletariat diktaturası
Genuya konfransı neçənci ildə keçirilmişdir?
A) 1925
B) 1921
C) 1918
D) 1922
E) 1936
1920-ci il Təbriz üsyanının rəhbəri kim idi?
A) Səttarxan
B) Hacı Məmməd
C) Hacı Çələbi
D) Şeyx Məhəmməd Xiyabani
E) S.Pişəvəri
Cavabların hansında Antanta üzvləri olan dövlətlər tam göstərilmişdir?
A) Almaniya, Avstriya-Macaristan, İtaliya
B) İngiltərə, Rusiya, İtaliya
C) Rusiya, Fransa, İngiltərə
D) Avstriya-Macaristan, Rusiya, Fransa
E) Almaniya, İngiltərə, Fransa
"Müsavat" partiyası hansı ildə yaranmışdır?
A) 1904
B) 1917
C) 1918
D) 1911
E) 1906
Böyük Britaniya tərəfindən Cənubi Afrikanın işğalı hansı müharibə ilə başa çatdırıldı?
A) I Dünya müharibəsi.
B) Yüzillik müharibə.
C) Xaç yürüşləri.
D) Quşçu müharibələri.
E) İngilis-bur müharibəsi.
Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvinin əsas əhəmiyyəti nədən ibarət olmuşdur?
A) Təhkimçilik qalıqları aradan götürüldü.
B) Töycü, bbiyar ləğv edildi.
C) Kəndlilər siyasi hüquqlar əldə etdilər.
D) Kəndlilər şəxsi azadlıq və vətəndaşlıq hüququ əldə etdi, kapitalizmin inkişafı üçün şərait yarandı.
E) Mülkədar torpaq sahibliyi ləğv olundu.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top