Tapılan ümumi test sayı : 30

Atabəylər dövləti hansı dövrdə mövcud olmuşdur?
A) 1410-1467
B) 1136-1225
C) IX-XII
D) 1467-1501
E) XIII-XIV
Azərbaycan Demokratik Respublikası Antanta dövlətləri tərəfindən nə vaxt tanınmışdır?
A) 1919-cu il yanvar
B) 1919-cu il may
C) 1918-ci il dekabr
D) 1920-ci il yanvar
E) 1918-ci il may
Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı nə vaxt qəbul olunmuşdur?
A) 1989-cu il 23 sentyabr
B) 1991-ci il 17 mart
C) 1991-ci il 18 oktyabr
D) 1989-cu il 5 oktyabr
E) 1991-ci il 29 dekabr
Qarabağ Xanlığının banisi kimdir?
A) Mehdiqulu xan
B) Pənahəli xan
C) İbrahimxəlil xan
D) Fətəli xan
E) Hacı çələbi
Çaldıran döyüşü neçənci ildə baş vermişdir?
A) 1612
B) 1523
C) 1514
D) 1502
E) 1555
Sovet qoşunları Əfqanistanı neçənci ildə tərk etmişdir?
A) 1985
B) 1979
C) 1990
D) 1989
E) 1977
NATO bloku hansı ildə yaranmışdır?
A) 1954
B) 1955
C) 1949
D) 1951
E) 1945
Avropada təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa dair Helsinki müşavirəsi nə vaxt keçirilmişdir?
A) 1977
B) 1984
C) 1980
D) 1975
E) 1989
SEATO yaradılarkən ona üzv olan dövlətlərin adları cavablardan hansında tam əhatə olunmuşdur?
A) ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Pakistan, Tailand və Filippin
B) ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliyaŞ Belçika, Niderland
C) Avstraliya, Yeni Zelandiya, ABŞ
D) Yaponiya, Çin, Avstraliya, Hindistan, Pakistan, İndoneziya
E) Böyük Britaniya, Türkiyə, İraq, Pakistan, İran
Hitlerin "ildırım sürətli müharibə" planı hansı məğlubiyyətdən sonra boşa çıxdı?
A) Kursk döyüşündə
B) Stalinqrad döyüşündə
C) Qafqazda
D) Leninqrad ətrafında
E) Moskva ətrafında
Lend-liz haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?
A) 1939
B) 1946
C) 1941
D) 1925
E) 1934
Yeni iqtisadi siyasət hansı ildən tətbiq olunmağa başlamışdır?
A) 1929
B) 1925
C) 1918
D) 1928
E) 1921
Qaçaq Nəbinin başçılığı altında mübarizə Azərbancanın hansı ərazilərini əhatə edirdi?
A) Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarını
B) Göyçay və Cavad qəzalarını
C) Şəki və Quba qəzalarını
D) Zaqatala dairəsini
E) Yelizavetpol quberniyasını
1922-ci ildə İtaliyada baş vermiş dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə hansı qüvvələr gəldi?
A) Faşist diktaturası
B) Proletariat diktaturası
C) İtaliya kommunist partiyası
D) İtaliya sosialist partiyası
E) Fəhlə özünü idarə orqanları
Genuya konfransı neçənci ildə keçirilmişdir?
A) 1925
B) 1921
C) 1936
D) 1918
E) 1922
1920-ci il Təbriz üsyanının rəhbəri kim idi?
A) S.Pişəvəri
B) Şeyx Məhəmməd Xiyabani
C) Hacı Çələbi
D) Hacı Məmməd
E) Səttarxan
Cavabların hansında Antanta üzvləri olan dövlətlər tam göstərilmişdir?
A) Almaniya, İngiltərə, Fransa
B) Avstriya-Macaristan, Rusiya, Fransa
C) Rusiya, Fransa, İngiltərə
D) Almaniya, Avstriya-Macaristan, İtaliya
E) İngiltərə, Rusiya, İtaliya
"Müsavat" partiyası hansı ildə yaranmışdır?
A) 1918
B) 1906
C) 1904
D) 1917
E) 1911
Böyük Britaniya tərəfindən Cənubi Afrikanın işğalı hansı müharibə ilə başa çatdırıldı?
A) I Dünya müharibəsi.
B) Quşçu müharibələri.
C) Xaç yürüşləri.
D) Yüzillik müharibə.
E) İngilis-bur müharibəsi.
Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvinin əsas əhəmiyyəti nədən ibarət olmuşdur?
A) Kəndlilər siyasi hüquqlar əldə etdilər.
B) Töycü, bbiyar ləğv edildi.
C) Təhkimçilik qalıqları aradan götürüldü.
D) Mülkədar torpaq sahibliyi ləğv olundu.
E) Kəndlilər şəxsi azadlıq və vətəndaşlıq hüququ əldə etdi, kapitalizmin inkişafı üçün şərait yarandı.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top