Tapılan ümumi test sayı : 30

Taft - Xartli qanunu harada, neçənci ildə və nə məqsədlə qəbul edilmişdir
A) 1991-ci ildə İngiltərədə İrlandiya qarşı qəbul edilmişdir
B) 1987-ci ildə Kanadada fermerlər əleyhinə qəbul edilmişdir
C) 1989-cu ildə ADŞ-da hindulara qarşı qəbul edilmişdir
D) 1947-ci ildə ABŞ konqresi tərəfindən fəhlələr əleyhinə qəbul olunmuşdur
E) 1980-ci ildə İngiltərədə həmkarlar təşkilatı əleuhinə qəbul edilmişdir
"İsa cəmiyyəti" nə vaxt,  harada və kim tərəfindən yaradılmışdır?
A) 1095-ci ildə Klermonda papa II Urban tərəfindən
B) 1553-cü ildə Cenevrədə Jan Kelvin tərəfindən
C) 1540-cı ildə İspaniyada İqnati Loyola tərəfindən
D) 313-cü ildə Romada müqəddəs Pyotr tərəfindən
E) Er.ə 210-cu ildə Fələstində Solomon tərəfindən
Şimal müharibəsi nə vaxt olub, hansı sülhlə başa çatıb və əsas nəticəsi nədən ibarət olub?
A) 1701-1721-ci illərdə olub, 1722-ci illərdə Niştadt sülhü ilə başa çatıb, Rusiya imperiya elan polunub
B) 1701-1721-ci illərdə olub, 1721-ci il avqustun 30-da Niştadt sülhü ilə başa çatıb, Rusiya Baltik dənizinə çıxış yolu əldə edib
C) 1699-1720-ci illərdə olub,1721-ci ildə Niştadt sülhü ilə başa çatıb, Baltik dənizi sahili Rusiyaya birləşdirilib
D) 1700-1720-ci illərdə olub, 1720-ci il avqustun 20-də Niştadt sülhü ilə başa çatıb, I Pyeotr imerator elan olunub
E) 1700-1725-ci illərdə olub, 1725-ci il avqustun 30-da Sankt-Peterburq müqaviləsi ilə başa çatıb, Rusiya avropaya pəncərə açıb
XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda çarizmin müstəmləkə zülmünə qarşı xalq üsyanları nə vaxt və harada baş vermişdir?
A) 1813-cü ildə Lənkəranda, 1814-cü ildə Biləsuvarda
B) 1837-ci ildə Naxçıvanda, 1838-ci ildə Ordubadda
C) 1816-cı ildə Cavadda, 1818-ci ildə Cəbrayılda
D) 1826-cı ildə Gəncədə, 1828-ci ildə Zəngəzurda
E) 1830-cu ildə Car-Balakəndə, 1831-ci ildə Talışda, 1837-ci ildə Qubada
Al qızıl gül - Ağ qızıl gül müharibələri harada və nə vaxt baş vermişdir?
A) Almaniyada 1415-1445-ci illərdə
B) Fransada 1345-1375-ci illərdə
C) İngiltərədə 1455-1485-ci illərdə
D) Çində 1565-1591-ci illərdə
E) İtaliyada 1455-1485-ci illərdə
Xaç yürüşlərinin qarətçilik və işğalçılıq xarakteri neçənci ildə və hansı yürüş zamanı özünü daha aydın göstərdi?
A) 1270-ci ildə Səkkizinci xaç yürüşü zamanı
B) 1148-1149 cu illərdə Üçüncü xaç yürüşü zamanı
C) 1096-cı ildə yoxsulların yürüşündə
D) 1204-cü ildə Dördüncü xaç yürüşü zamanı
E) 1099-cu ildə Birinci Xaç yürüşü zamanı
"Paytaxt xəbərləri" gündəlik qəzeti nə vaxt və harada çıxmışdır?
A) VIII əsrdə Frank dövlətində
B) VIII əsrdə Çində
C) X əsrdə Qədim Rus dövlətində
D) VII əsrdə Bizansda
E) XI əsrdə İngiltərədə
Avropadan Şimali Amerikaya ilk dəfə kimlər və neçənci ildə gedib çıxmışlar?
A) 1494-cü ildə italiyalılar
B) təqribən 1000-ci ildə skandinaviyalılar
C) 1492-ci ildə portuqaliyalılar
D) 1486-cı ildə ingilislər
E) 1501-ci ildə ispanlar
Ərəblərin avropada irəliləməsinin qarşısı qəti olaraq nə vaxt və hansı döyüşdə alındı?
A) 732-ci ildə Puatye döyüşündə 
B) 711-ci ildə Barselona döyüşündə
C) 718-ci ildə Kordova döyüşündə
D) 721-ci iləd Toledo döyüşündə
E) 741-ci ildə Orlean döyüşündə
Arqonavtlar əfsanəsi hansı xalqa məxsusdur və hansı ölkənin tarixi ilə bağlıdır?
A) Qədim yunanlara məxsusdur, Qafqazın Qara dəniz sahilləri ilə bağlıdır
B) Azərbaycan xalqına məxsusdur, Gürcüstanla bağlıdır
C) Gürcü xalqına məxsusudur, Azərbaycanla bağlıdır
D) Qədim romalılara məxsusdur, Qafqazın Qara dəniz sahilləri ilə bağlıdır
E) Qədim yunanlara məxsusdur, Şimali Qafqazla bağlıdır
Azərbaycan Elmlər Akademiyası nə vaxt təşkil edilmişdir və onun ilk prezidenti kim olmuşdur?
A) 1945-ci il, M.Mirqasımov
B) 1948-ci il, A.Qarayev
C) 1946-cı il, R.İsmayılov
D) 1936-cı il, Y.Məmmədəliyev
E) 1934-cü il, M.Topçubaşov
ADR hökuməti Gəncədən Bakıya nə vaxt köçmüşdür?
A) 28 may 1918
B) 27 may 1919
C) 21 mart 1919
D) 27 iyun 1918
E) 17 sentyabr 1918
Türkmənçay müqaviləsinin şərtləri aşağdaki cavablardan hansında düzgün göstərilmişdir?
A) Şimali Azərbaycan Rusiyaya qatılmışdır
B) Gülüstan müqaviləsinin şərtlərinə əlavə olaraq Naxçıvan xanlığı, Ordubad mahalı və İrəvan xanlığı Rusiyaya qatılmışdır
C) Naxçıvan xanlığı və Ordubad mahalı Rusiyaya qatılmışdır
D) NAxçıvan xanlığı, Ordubad mahalı və Ermənistan Rusiyaya qatılmışdır
E) NAxçıvan xanlığı və Ordubad mahalı istisna edilməklə Arazdan şimaldaki Azərbaycan torpaqları Rusiyaya qatılmışdır
Orta əsr şəhərlərini feodal kəndidən fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir?
A) İctimai - siyasi mübarizə mərkəzləridir
B) Elm və mədniyyət mərkəzləridir
C) Ticarət və mədəniyyət mırkızləridir
D) Sənətkarlıq və ticarət mərkəzləridir
E) Sənətkarlıq və mədəniyyət mərkəzləridir
Aşağıdaki variantların hansında xronoloji ardıcıllıq pozulmamışdır?
A) Kiyev Rus dövləti, Böyük Moğol imperiyası, Frank dövləti, Osmanlı imperyası, Manna dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Ağqoyunlu dövləti
B) Böyük Moğol imperyası, Kiyev Rus dövləti, Frank dövləti, Osmanlı imperyası, Manna dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Ağqoyunlu dövləti
C) Manna dövləti, Frank dövləti, Kiyev Rus dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Osmanlı imperyası, Ağqoyunlu dövləti, Böyük Moğol imperyası
D) Ağqoyunlu dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Manna dövləti, Osmanlı imperyası, Frank dövləti, Böyük Moğol imperyası, Kiyev Rus dövləti
E) Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Kiyev Rus dövləti, Frank dövləti, Ağqoyunlu dövləti, Osmanlı imperyası, Böyük Moğol imperyası
Aşağıdaki üsyan və xalq hərəkatlarından hansı daha əvvəl baç vermişdir?
A) Qırmızı sarıqlılar üsyanı
B) Babək hərəkatı
C) Xuan Çao üsyanı
D) Məzdəkilər hərəkatı
E) Jaklar üsyanı
Aşağıdaki tarixi abidələrdən hansı daha qədimdir?
A) Olcaytu Xudabəndə məqbərəsi
B) Şəki xanları sarayı
C) Şeyx Şəfi məqbərəsi
D) Xudafərin körpüsü
E) Bərdə türbəsi
22 iyun 1940-cı ildə hansı tarixi hadisə baş vermişdir?
A) Sovet qoşunları Pribaltikaya hücum etmişlər
B) Fransa faşit Almaniyasına təslim edilmişdir
C) Polşanın faşist Almaniyası tərəfindən işğalı başa çatdırılmışdır
D) Faşist Almaniyası SSRİ-yə hücum etmişdir
E) Efiopiyada İtaliyaya qarşı etiraz nümayişi olmuşdur
Quba xanlığı və Rusiya arasında ticarət müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb?
A) 1782
B) 1810
C) 1779
D) 1790
E) 1746
Kapitalizmin meydana gəlməsi üçün hansı şərtlər tələb olunur?
A) Sənətkarlığın inkişafı və onun kənd təsərrüfatından ayrılması
B) Əmək alətindən məhrum olan azad adamlar və iri müəssələr açmaq üçün zəruri olan sərvətin tapılması
C) Təhkimçiliyin süqutu və əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı
D) Feodalizm qurluşunun dağılması və burjuaziyanın meydana gəlməsi
E) Ticarətin inkişafı və şəhərlərin meydana gəlməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top