Tapılan ümumi test sayı : 30

Taft - Xartli qanunu harada, neçənci ildə və nə məqsədlə qəbul edilmişdir
A) 1989-cu ildə ADŞ-da hindulara qarşı qəbul edilmişdir
B) 1947-ci ildə ABŞ konqresi tərəfindən fəhlələr əleyhinə qəbul olunmuşdur
C) 1980-ci ildə İngiltərədə həmkarlar təşkilatı əleuhinə qəbul edilmişdir
D) 1991-ci ildə İngiltərədə İrlandiya qarşı qəbul edilmişdir
E) 1987-ci ildə Kanadada fermerlər əleyhinə qəbul edilmişdir
"İsa cəmiyyəti" nə vaxt,  harada və kim tərəfindən yaradılmışdır?
A) 313-cü ildə Romada müqəddəs Pyotr tərəfindən
B) 1553-cü ildə Cenevrədə Jan Kelvin tərəfindən
C) Er.ə 210-cu ildə Fələstində Solomon tərəfindən
D) 1540-cı ildə İspaniyada İqnati Loyola tərəfindən
E) 1095-ci ildə Klermonda papa II Urban tərəfindən
Şimal müharibəsi nə vaxt olub, hansı sülhlə başa çatıb və əsas nəticəsi nədən ibarət olub?
A) 1700-1725-ci illərdə olub, 1725-ci il avqustun 30-da Sankt-Peterburq müqaviləsi ilə başa çatıb, Rusiya avropaya pəncərə açıb
B) 1700-1720-ci illərdə olub, 1720-ci il avqustun 20-də Niştadt sülhü ilə başa çatıb, I Pyeotr imerator elan olunub
C) 1701-1721-ci illərdə olub, 1722-ci illərdə Niştadt sülhü ilə başa çatıb, Rusiya imperiya elan polunub
D) 1699-1720-ci illərdə olub,1721-ci ildə Niştadt sülhü ilə başa çatıb, Baltik dənizi sahili Rusiyaya birləşdirilib
E) 1701-1721-ci illərdə olub, 1721-ci il avqustun 30-da Niştadt sülhü ilə başa çatıb, Rusiya Baltik dənizinə çıxış yolu əldə edib
XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda çarizmin müstəmləkə zülmünə qarşı xalq üsyanları nə vaxt və harada baş vermişdir?
A) 1816-cı ildə Cavadda, 1818-ci ildə Cəbrayılda
B) 1830-cu ildə Car-Balakəndə, 1831-ci ildə Talışda, 1837-ci ildə Qubada
C) 1826-cı ildə Gəncədə, 1828-ci ildə Zəngəzurda
D) 1813-cü ildə Lənkəranda, 1814-cü ildə Biləsuvarda
E) 1837-ci ildə Naxçıvanda, 1838-ci ildə Ordubadda
Al qızıl gül - Ağ qızıl gül müharibələri harada və nə vaxt baş vermişdir?
A) Almaniyada 1415-1445-ci illərdə
B) Çində 1565-1591-ci illərdə
C) Fransada 1345-1375-ci illərdə
D) İngiltərədə 1455-1485-ci illərdə
E) İtaliyada 1455-1485-ci illərdə
Xaç yürüşlərinin qarətçilik və işğalçılıq xarakteri neçənci ildə və hansı yürüş zamanı özünü daha aydın göstərdi?
A) 1148-1149 cu illərdə Üçüncü xaç yürüşü zamanı
B) 1096-cı ildə yoxsulların yürüşündə
C) 1270-ci ildə Səkkizinci xaç yürüşü zamanı
D) 1204-cü ildə Dördüncü xaç yürüşü zamanı
E) 1099-cu ildə Birinci Xaç yürüşü zamanı
"Paytaxt xəbərləri" gündəlik qəzeti nə vaxt və harada çıxmışdır?
A) X əsrdə Qədim Rus dövlətində
B) VII əsrdə Bizansda
C) VIII əsrdə Frank dövlətində
D) XI əsrdə İngiltərədə
E) VIII əsrdə Çində
Avropadan Şimali Amerikaya ilk dəfə kimlər və neçənci ildə gedib çıxmışlar?
A) 1492-ci ildə portuqaliyalılar
B) 1501-ci ildə ispanlar
C) 1486-cı ildə ingilislər
D) təqribən 1000-ci ildə skandinaviyalılar
E) 1494-cü ildə italiyalılar
Ərəblərin avropada irəliləməsinin qarşısı qəti olaraq nə vaxt və hansı döyüşdə alındı?
A) 711-ci ildə Barselona döyüşündə
B) 741-ci ildə Orlean döyüşündə
C) 718-ci ildə Kordova döyüşündə
D) 732-ci ildə Puatye döyüşündə 
E) 721-ci iləd Toledo döyüşündə
Arqonavtlar əfsanəsi hansı xalqa məxsusdur və hansı ölkənin tarixi ilə bağlıdır?
A) Azərbaycan xalqına məxsusdur, Gürcüstanla bağlıdır
B) Qədim yunanlara məxsusdur, Qafqazın Qara dəniz sahilləri ilə bağlıdır
C) Qədim romalılara məxsusdur, Qafqazın Qara dəniz sahilləri ilə bağlıdır
D) Gürcü xalqına məxsusudur, Azərbaycanla bağlıdır
E) Qədim yunanlara məxsusdur, Şimali Qafqazla bağlıdır
Azərbaycan Elmlər Akademiyası nə vaxt təşkil edilmişdir və onun ilk prezidenti kim olmuşdur?
A) 1948-ci il, A.Qarayev
B) 1945-ci il, M.Mirqasımov
C) 1946-cı il, R.İsmayılov
D) 1934-cü il, M.Topçubaşov
E) 1936-cı il, Y.Məmmədəliyev
ADR hökuməti Gəncədən Bakıya nə vaxt köçmüşdür?
A) 28 may 1918
B) 17 sentyabr 1918
C) 27 may 1919
D) 21 mart 1919
E) 27 iyun 1918
Türkmənçay müqaviləsinin şərtləri aşağdaki cavablardan hansında düzgün göstərilmişdir?
A) Şimali Azərbaycan Rusiyaya qatılmışdır
B) NAxçıvan xanlığı, Ordubad mahalı və Ermənistan Rusiyaya qatılmışdır
C) Naxçıvan xanlığı və Ordubad mahalı Rusiyaya qatılmışdır
D) Gülüstan müqaviləsinin şərtlərinə əlavə olaraq Naxçıvan xanlığı, Ordubad mahalı və İrəvan xanlığı Rusiyaya qatılmışdır
E) NAxçıvan xanlığı və Ordubad mahalı istisna edilməklə Arazdan şimaldaki Azərbaycan torpaqları Rusiyaya qatılmışdır
Orta əsr şəhərlərini feodal kəndidən fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir?
A) İctimai - siyasi mübarizə mərkəzləridir
B) Sənətkarlıq və ticarət mərkəzləridir
C) Ticarət və mədəniyyət mırkızləridir
D) Sənətkarlıq və mədəniyyət mərkəzləridir
E) Elm və mədniyyət mərkəzləridir
Aşağıdaki variantların hansında xronoloji ardıcıllıq pozulmamışdır?
A) Ağqoyunlu dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Manna dövləti, Osmanlı imperyası, Frank dövləti, Böyük Moğol imperyası, Kiyev Rus dövləti
B) Manna dövləti, Frank dövləti, Kiyev Rus dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Osmanlı imperyası, Ağqoyunlu dövləti, Böyük Moğol imperyası
C) Kiyev Rus dövləti, Böyük Moğol imperiyası, Frank dövləti, Osmanlı imperyası, Manna dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Ağqoyunlu dövləti
D) Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Kiyev Rus dövləti, Frank dövləti, Ağqoyunlu dövləti, Osmanlı imperyası, Böyük Moğol imperyası
E) Böyük Moğol imperyası, Kiyev Rus dövləti, Frank dövləti, Osmanlı imperyası, Manna dövləti, Atabəylər (Eldənizlər) dövləti, Ağqoyunlu dövləti
Aşağıdaki üsyan və xalq hərəkatlarından hansı daha əvvəl baç vermişdir?
A) Məzdəkilər hərəkatı
B) Jaklar üsyanı
C) Babək hərəkatı
D) Qırmızı sarıqlılar üsyanı
E) Xuan Çao üsyanı
Aşağıdaki tarixi abidələrdən hansı daha qədimdir?
A) Olcaytu Xudabəndə məqbərəsi
B) Şəki xanları sarayı
C) Şeyx Şəfi məqbərəsi
D) Bərdə türbəsi
E) Xudafərin körpüsü
22 iyun 1940-cı ildə hansı tarixi hadisə baş vermişdir?
A) Polşanın faşist Almaniyası tərəfindən işğalı başa çatdırılmışdır
B) Fransa faşit Almaniyasına təslim edilmişdir
C) Sovet qoşunları Pribaltikaya hücum etmişlər
D) Efiopiyada İtaliyaya qarşı etiraz nümayişi olmuşdur
E) Faşist Almaniyası SSRİ-yə hücum etmişdir
Quba xanlığı və Rusiya arasında ticarət müqaviləsi neçənci ildə bağlanıb?
A) 1782
B) 1746
C) 1779
D) 1810
E) 1790
Kapitalizmin meydana gəlməsi üçün hansı şərtlər tələb olunur?
A) Ticarətin inkişafı və şəhərlərin meydana gəlməsi
B) Təhkimçiliyin süqutu və əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı
C) Feodalizm qurluşunun dağılması və burjuaziyanın meydana gəlməsi
D) Əmək alətindən məhrum olan azad adamlar və iri müəssələr açmaq üçün zəruri olan sərvətin tapılması
E) Sənətkarlığın inkişafı və onun kənd təsərrüfatından ayrılması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top