Tapılan ümumi test sayı : 42

Hansı sözlərdə ahəng qanunu pozulmuşdur ?
A) nəşriyyat; iqtisadiyyat
B) dəftər; bədii
C) zəif; armud
D) albalı; çiyələk
E) qarğıdalı; kəpənək
Sözlərdən hansında apostrof düzgün qoyulmamışdır ?
1. mə"sul            2. e"lan            3. bə"zi
4. eti"barlı           5. tə"rif
A) 1,4
B) 4, 5
C) 4
D) 1, 3
E) 1, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top