Tapılan ümumi test sayı : 27

Domen nədir?
İstinad : bilikli.net
A) c) Veb saytların adı
B) a) Veb saytların fayllarının saxlandığı disk
C) b) Veb saytların İP ünvanı
D) d) Veb saytların uzantısı
E) e) heç biri
Dünyada ilk veb-sayt neçənci ildə yaradılıb?
A) 1991-ci ildə
B) 2005-ci ildə
C) 1985-ci ildə
D) 1999-cu ildə
Google axtarış sistemi kim tərəfindən yaradılmışdır?
A) Sergey Brin və Lari Peyc
B) Nəsirəddin Tusi
C) Lütfi Zadə
D) Pascal
Google neçənci ildə yaradıldı?
A) 1985
B) 1698
C) 1969
D) 1999
E) 1997
İlk axtarış sistemi neçənci ildə yaradılıb?
A) 1985
B) 2005
C) 1986
D) 1994
E) 1956
Hansı axtarış sistemidir
A) snagit
B) Word
C) google
D) PowerPoint
Vektor təsvirlərinin yaradılması və emalının proqram vasitələri hansılardır?
A) Painter, Macromedia Free Hand, Fauve Matisse
B) Adobe İllustrator, Macromedia Free Hand, CorelDraw
C) CorelDraw, AutoCAD, Adobe İllustrator
D) 3D Studio Max, Softimage 3D, Macromedia Free Hand
E) AutoCAD, Adobe İllustrator, Adobe Photoshop
Vektor qrafikasının elementar obyekti nədir?
A) splayn
B) nöqtə
C) kontur
D) sınıq
E) xətt
Təsvirin pikselləşdirilməsi effekti hansı qrafikanın çatışmazlığıdır?
A) fraktal
B) vektor
C) rastr
D) üçölçülü
E) ikiölçülü
Aşağıdakılardan hansı MS Paint və rastr qrafik redaktorunda ad genişlənməsidir?
A) CDR
B) DOC
C) PSD
D) WMF
E) BMP
Rastr qrafik redaktoru hansıdır?
A) c)Adobe Illustrator
B) d)3D Studio Max
C) e)AutoCad
D) b)Adobe Photoshop
E) a)Corel Draw
Qrafik redaktorlara aid deyil:
A) E) Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe İllustrator
B) B) Picture publisher, Paint, Macromedia Freehand
C) D) AutoCad, ArchiCAD, OrCAD
D) C) Corel Draw, PhotoPaint, 3DMax
E) A) Ada, Outlook, WordPad, Access, BASİC
Aşağıdakılardan hansı kompüter qrafikasının tətbiq sahəsi deyil?
A) təsviri incəsənət
B) bədii qrafika
C) konstruktor qrafika
D) işgüzar qrafika
E) elmi qrafika
Şəbəkədə Körpü (Bridge) nədir?
A) Kompüterin qurğularını idarə edən proqram
B) Şəbəkə topologiyası
C) Eyni protokol istifadə edən şəbəkələri əlaqələndirən vasitə
D) Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi (OSI) modelinin səviyyəsi
E) Müxtəlif protokol istifadə edən şəbəkələri əlaqələndirən vasitə
İnternetə qoşulmaq üçün hansı qurğudan istifadə edilir?
A) Modem
B) Skaner
C) Monitor
D) UPS
E) TV kart (TV adapter)
Lokal şəbəkə qurmaq üçün nələr lazımdır?
A) B)Modem, Kabel, HUB
B) E)Modem, Kabel, Monitor
C) D)Kabel, Printer, Skaner, HUB
D) A)Şəbəkə kartı, Kabel, HUB
E) C)Şəbəkə kartı, Modem, Hub
Kompüter şəbəkəsində Hub hansı işi yerinə yetirir?
A) B) lokal şəbəkə resurslarını ona qoşulmuş işlək kompüterlər arasında bərabər paylayır
B) E) lokal şəbəkənin serverini identifikasiya edir
C) C) lokal şəbəkəni İnternetə qoşur
D) A) lokal şəbəkə resurslarını ona qoşulmuş bütün kompüterlər arasında bərabər paylayır
E) D) lokal şəbəkənin işinə nəzarət edir
Fiberoptik rabitə kanalında ötürücü mühit aşağıdakılardan hansıdır?
A) B) vakuum
B) E) radioefir
C) A) mis naqil
D) C) maye
E) D) şüşə
(WAN)Geniş şəbəkələr və (LAN)Yerli şəbəkələr arasında hansı fərq var?
A) Belə şəbəkələr yoxdur
B) Heç bir fərq yoxdur
C) Hər ikisi yerli şəbəkəyə aiddir
D) LAN daha geniş coğrafi ərazini əhatə edir. WAN isə bir şəhər daxilində ərazini əhatə edir
E) LAN əsasən məhdud ərazini (məsələn, bir binanı) . WAN isə daha geniş coğrafi ərazini əhatə edir
Öz aralarında hər hansı qayda ilə birləşdirilmiş kompüterlər necə adlanır?
A) Verilənlərin ötürülməsi
B) Verilənlər bazası
C) İnformasiya mübadiləsi
D) İnternet şəbəkəsi
E) Kompüter şəbəkəsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top