Tapılan ümumi test sayı : 966

Ardıcıllığı tamamlayın.

4, 6, 9, 13, 18, ?
İstinad : bilikli.net
A) 24
B) 36
C) 12
D) 20
E) 19
Hərflərinin yeri dəyişdirilmiş sözü taparaq onun hansı varianta uyğun gəldiyini tapın:

TMSEEN
İstinad : bilikli.net
A) Təhsil
B) Maliyyə
C) Tikinti
D) Səhiyyə
E) Meşəçilik
Tire işarəsi ilə ayrılmış cütlərin arasındakı əlaqəni taparaq sonuncu cütü tamamlayın. (cütlər bir yerdə məntiqi ardıcıllıq təşkil etmir, sadəcə hər cütün sol və sağ tərəfi arasında məntiqi əlaqə var)

78 - 51, 39 - 21,  48 - 21, 98 - 71, 29 - 11, 99 - ?
İstinad : bilikli.net
A) 91
B) 18
C) 9
D) 81
E) 51
Sual işarəsinin yerində hansı fiqur ola bilər onu seçin.

aa
İstinad : bilikli.net
A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
E) 5
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cəlil Məmmədquluzadə - Molla Nəsrəddin

?                      - Əkinçi
İstinad : bilikli.net
A) Həsən bəy Zərdabi
B) Cəlil Məmmədquluzadə
C) Mirzə Fətəli Axundov
D) Mirzə Ələkbər Sabir
E) Nazim Hikmət
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{vaşaq,dovşan,pişik} - Ş;

{kəpənək,pişik,kərtənkələ} - K;

{ilan,?,qurbağa} - A
İstinad : bilikli.net
A) Qoyun
B) Aslan
C) Keçi
D) Dəvə
E) Sərçə
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Velosiped - 4

Motosiklet - ?

Avtomobil- 16
İstinad : bilikli.net
A) 8
B) 2
C) 32
D) 4
E) 9
Aydan, Samirə, Gülnar, Tahirə 4 bacıdır. Bacıların ikisi əkizdir. Kiçik bacının adını Gülnar qoyub. Tahirə  Samirədən  3 yaş böyükdür. Aydan sonuncu bacı deyil və əkiz bacılardan biridir. Əkiz bacılar ilk doğulan uşaqlar deyil. Tahirə birinci uşaqdır. Digər əkiz bacı kimdir?
İstinad : bilikli.net
A) Tahirə
B) Gülnar
C) Samirə
D) Aydan
E) Şərtlərdə konfilikt var
csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?
İstinad : bilikli.net
A) məişət texnikası
B) yemək adı
C) axar su
D) idman növü
E) ilin ayı
Asif maşından evə aldığı qarpızları daşımalıdır. O hər səfərində ən çoxu 2 qarpız aparmaq iqtidarındadır. Maşında isə 11 qarpız var. O halda Asif qarpızları ən azı neçə dəfəyə evə daşıyacaq?
İstinad : bilikli.net
A) 11
B) 6
C) 5
D) 1
E) 5.5
400-ün 1/4-nün 1/2-nin 1/5-i neçədir?
İstinad : bilikli.net
A) 100
B) 1
C) 10
D) 250
E) 40
Aydın bir işini həll etmək üçün bankda işləyən Akif ilə bankda görüşməlidir, bunun üçün o ayın 1-i banka gəlir. Bankda isə ona deyirlər ki, Akif məzuniyyətdədir və ayın 14-ü çərşənbə axşamı onun son məzuniyyət günüdür. Ondan sonra işə çıxan kimi Akiflə görüşmək olar. Aydın isə yalnız ayın cüt günləri banka gələ bilir. O halda Aydın ilə Akifin bankda iş görüşü ən tez nə vaxt baş tuta bilər?
İstinad : bilikli.net
A) ayın 14-ü
B) ayın 15-i
C) ayın 2-si
D) ayın 1-i
E) ayın 16-sı
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?
İstinad : bilikli.net
A) 9
B) 10
C) 12
D) 11
E) 8
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən kiçik deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21
İstinad : bilikli.net
A) 7
B) 3
C) 4
D) 6
E) 5
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən böyük deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21
İstinad : bilikli.net
A) 3
B) 1
C) 5
D) 2
E) 4
Şeir parçasında çatışmayan hissəni məntiqi tamamlayın:

Səadət fürsətini qaçırtdıq sən də, mən də,
Onu köhlən at kimi salmalıydıq kəməndə,
Hərdən sevda yolunu azıb dumanda, çəndə,
Sənə ümid verəcək bir işıq görməyəndə
... olurammı cığırlar arasında?
Heç olmasa xəyalın dumanlı aynasında
Səninlə bir anlığa gəlib görüşürəmmi?
Yadına düşürəmmi? (Ə.Kürçaylı)
İstinad : bilikli.net
A) Kölgədə
B) Bələdçi
C) Yağışda
D) Sirdaşın
E) Xatircəm
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Özüylə savaşı nə bilsin naşı?

Daim savaşdadır aqil özüylə.

Dostun pis işini üzünə qarşı,

…   işlərini ardınca söylə! (B.Vahabzadə)
İstinad : bilikli.net
A) Əyri
B) Yalnış
C) Səhv
D) Yaxşı
E) Naşı
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin  hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Riyaziyyat dərsini oxuyan zaman dəftər və qələm götür, Ədəbiyyat oxuyan zaman ucadan oxu, oxuyarkən diqqətli ol.
İstinad : bilikli.net
A) Ucadan oxumaq
B) Diqqətli olmaq
C) Dəftər və qələm götürmək
D) Dəftər götürmək
E) Qələm götürmək
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Evdən çıxarkən saat tax, əgər hava isti olarsa o zaman özünlə su və papaq götür , soyuq olarsa jaket geyin, yağış yağarsa özünlə çətir götür.
İstinad : bilikli.net
A) çətir götürmək
B) su götürmək
C) su və papaq götürmək
D) saat taxmaq
E) jaket geyinmək
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Cütçü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən,

Su olmasa, qışda əridib qarı yeyərsən,

Daşdan yumuşaq zəhr nədir, …  yeyərsən,

Öyrənməmisən ət-yağa dünyadə, əkinçi!

Heyvan kimi ömr eyləmisən sadə, əkinçi! (M.Ə.Sabir)
İstinad : bilikli.net
A) Zarı
B) Marı
C) Darı
D) Narı
E) Barı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top