Tapılan ümumi test sayı : 966

Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Gör necə bir döndü bu bəxtin üzü,

Əyrini düz, əyri yazırdıq düzü.

Ruzi axırdı gecəsi, gündüzü.

Əllini bir, ayrı yığırdıq   …  .

Sandığa pullar necə dam-dam idi,

"Ax, necə kef çəkməli əyyam idi". (M.Ə.Sabir)
İstinad : bilikli.net
A) Bizi
B) Buzu
C) Üzü
D) Pulu
E) Yüzü
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-05-18 12:24:27
A) 4
B) 1
C) 5
D) 2
E) 3
x+y - ?

Screenshot from 2015-05-18 12:23:10
A) 83
B) 66
C) 31
D) 85
E) 13
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:21:29
A) 432
B) 678
C) 217
D) 100
E) 623
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:19:49
A) 3
B) 1
C) 5
D) 4
E) 2
 

?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:17:42

A) 48
B) 60
C) 38
D) 36
E) 21
Aşağıdakı ardıcıllıqlardan hansı verilən ardıcıllıqla eyni qaydada tərtib edilmişdir?
5,7,4,6,3,5,2
İstinad : bilikli.net
A) 9,6,8,5,7,4,6
B) 5,2,4,1,3,0,2
C) 3,0,2,-1,1,-2,1
D) 3,5,2,4,1,3,0
E) 6,4,7,5,8,6,9
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
1 - 10
2 - 17
3 - 9981
4 - ?
İstinad : bilikli.net
A) 99999991
B) 99999992
C) 99979981
D) 8999991
E) 99999993
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
81 * 97
62 * 84
43 * 71
63 * ?
İstinad : bilikli.net
A) 78
B) 93
C) 62
D) 96
E) 182
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
53,24,18,27,?
İstinad : bilikli.net
A) 54
B) 36
C) 24
D) 35
E) 27
Anaqramları həll edin və artıq olan variantı seçin:
İstinad : bilikli.net
A) Yasanl
B) Əkşi
C) Ibka
D) Kəri
E) Aşşu
”Cnəgə” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin
İstinad : bilikli.net
A) Meyvə
B) Şəhər
C) Planet
D) Ölkə
E) Tərəvəz
”Ülızqılg” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin
İstinad : bilikli.net
A) Meyvə
B) Tərəvəz
C) Heyvan
D) Gül
E) Şəhər
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Avtomobil - sürücü
Təyyarə - ?

İstinad : bilikli.net
A) Pilot
B) Sərnişin
C) Liman
D) Sürücü
E) Matros
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin
91 ㉿ 38
54 ㉿ 90
32 ㉿ 46
34 ㉿ ?
İstinad : bilikli.net
A) 86
B) 42
C) 68
D) 89
E) 98
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin
345 〄 6810
239 〄 4618
487 〄 81614
956 〄 ?
İstinad : bilikli.net
A) 121018
B) 181012
C) 345
D) 18000
E) 478
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
44 ௫ 12 = 20
52 ௫ 11 = 30
64 ௫ 16 =32
48 ௫ 13 -?
İstinad : bilikli.net
A) 54
B) 32
C) 25
D) 18
E) 22
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
65 ⇛ 28
49 ⇛ 47
77⇎7
94⇎6
(646⇎)⇛ -?

İstinad : bilikli.net
A) 13
B) 21
C) 10.5
D) 43
E) 9.5
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
12 ⃠ 19 = 11
23 ⃠ 32 =12
91 ⃠ 24 = 17
73 ⃠ 21 = ?
İstinad : bilikli.net
A) 52
B) 42
C) 34
D) 23
E) 72
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
45 ↻ 29
34 ↻ 19
93 ↻ 39
91 ↻ ?
İstinad : bilikli.net
A) 81
B) 64
C) 36
D) 19
E) 91
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top