Tapılan ümumi test sayı : 966

? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
32 → 6
51 → 10
78 → 14
93 → ?
İstinad : bilikli.net
A) 21
B) 78
C) 27
D) 18
E) 12
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
1,21,3,19,5,17,7,?,?
İstinad : bilikli.net
A) 15,9
B) 21,4
C) 14,2
D) 16,6
E) 14,5
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
5,13,29,61,?
İstinad : bilikli.net
A) 183
B) 125
C) 166
D) 321
E) 122
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
54,41,17,50,?
İstinad : bilikli.net
A) 55
B) 25
C) 43
D) 32
E) 27
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Təqvim - tarix
? - saat
İstinad : bilikli.net
A) Saat
B) Saniyə
C) Günəş
D) Termometr
E) Vaxt
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Saat - qol
Sırğa - qulaq
Üzük - ?
İstinad : bilikli.net
A) Barmaq
B) Saç
C) Burun
D) Ayaq
E) Əl
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Meh - külək
? - yağış
İstinad : bilikli.net
A) Ləpə
B) Çiskin
C) Bulud
D) Qar
E) Dolu
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∰b=3*a-b
a∯b=2*a-b
a∮b=a-b isə,
((9∰7)∯3)∮5 -?
İstinad : bilikli.net
A) 32
B) 48
C) 31
D) 28
E) 47
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∇b=a+b
a∆b=a-b
(8∇6)∆(7∆4) -?
İstinad : bilikli.net
A) 14
B) 11
C) 12
D) 15
E) 16
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a⊠b=a*b+a:b
a⊞b=a+a⊠b
9⊞3 -?
İstinad : bilikli.net
A) 40
B) 31
C) 93
D) 39
E) 13
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a⊜b=(a+b):2
a⊛b=a*b-2
(4⊜8)⊛7 -?
İstinad : bilikli.net
A) 40
B) 15
C) 18.5
D) 50
E) 19
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-04-16 19:07:14
A) 10
B) 16
C) 6
D) 8
E) 8.5
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-04-10 15:25:34
A) 5
B) 2
C) 3
D) 1
E) 4
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:23:46
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
E) 1
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11
A) 2
B) 5
C) 1
D) 4
E) 3
Qanunauyğluğu pozan şəkili seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:19:48
İstinad : bilikli.net
A) 4
B) 1
C) 3
D) 2
E) 5
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:18:05
A) 31
B) 12
C) 228
D) 60
E) 20
x+y-?

Screenshot from 2015-04-10 15:17:04
A) 4
B) 1
C) 3
D) 8
E) 2
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:15:57
A) 9
B) 8
C) 1
D) 3
E) 6
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:13:19
A) 33
B) 30
C) 32
D) 21
E) 20
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top