Tapılan ümumi test sayı : 966

? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:11:24
A) 45
B) 43
C) 53
D) 93
E) 63
Ardıcıllıq hər növbəti həddi özundən əvvəl gələn həddlə B=A^2 - (A+1) münasibəti ilə qurulur.(burada A ardıcıllığın öncəki həddi, B isə indiki həddir. ^ qüvvətə yüksəltmə işarəsidir) Ardıcıllığın birinci həddi 2 olarsa 4 cü həddi tapın.
A) 2
B) 3
C) 1
D) 6
E) 4
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin
47 , 58 , 71 , 79 , 95 , 99 , 119
İstinad : bilikli.net
A) 79
B) 119
C) 58
D) 71
E) 99
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
124 (4810) 366
456 ( ? ) 643
İstinad : bilikli.net
A) 1890
B) 1099
C) 1286
D) 912
E) 1900
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
36 → 27
78 → 71
38 → 35

42-?
İstinad : bilikli.net
A) 16
B) 40
C) 53
D) 39
E) 14
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
33,18,65,61,37,?
İstinad : bilikli.net
A) 21
B) 23
C) 51
D) 58
E) 52
A1 düzbucaqlı şəklində olan vərəqdir, o, qatlanaraq A2 fiquru, o da yenidən qatlanaraq A3 fiquru şəklinə düşmüşdür. Daha sonra A3 fiqurunun küncləri A4 şəklindəki kimi kəsilmişdir. Sonra bükülmüş  vərəq tam açılmışdır. Variantlardan hansı vərəqin açıq vəziyyətdəki halıdır?

Screenshot from 2015-04-03 10:49:50
İstinad : bilikli.net
A) 2
B) 1
C) 5
D) 3
E) 4
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Mərtəbə - bina
? - ev
İstinad : bilikli.net
A) küçə
B) eyvan
C) həyət
D) yol
E) otaq
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
İsti - alov
Soyuq - ?
İstinad : bilikli.net
A) sərin
B) su
C) temperatur
D) buz
E) günəş
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Kitab - nəşr
Çörək - ?
İstinad : bilikli.net
A) istehlak
B) bişirilmə
C) buğda
D) artım
E) xərc
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Liman - gəmi - su
Depo - qatar - ?
İstinad : bilikli.net
A) səki
B) rels
C) asfalt
D) platforma
E) tunel
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Zərgər - qızıl
Dülgər - ?
İstinad : bilikli.net
A) kitab
B) boya
C) dəmir
D) qaya
E) taxta
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsin yerində uyğun gələn variantı seçin.
Sümük - ilik
Damar - ?
İstinad : bilikli.net
A) sümük
B) ürək
C) ət
D) qan
E) əzələ
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Burun - 9,4
Dərrakəli-25,16
Sülhsevər - ?
İstinad : bilikli.net
A) 4, 9
B) 36, 9
C) 3, 6
D) 25, 4
E) 91, 2
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.
İstinad : bilikli.net
A) Cəlal,Mahir -riyaziyyat
B) Cəlal,Mahir-biologiya
C) Mahir,Akif-kimya
D) Rasim,Cəlal-biologiya
E) Rasim,Cəlal-riyaziyyat
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Qələm - kağız
Klaviatura -?
İstinad : bilikli.net
A) Klaviş
B) Telefon
C) Monitor
D) Kitab
E) Maus
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Pələng - 4
Toyuq - 2
İlan - 0
Pişik - ?
İstinad : bilikli.net
A) 0
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:13:33
A) 4
B) 45
C) 3
D) 30
E) 11
x,y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:12:12
A) 3,0
B) 15,56
C) 5,30
D) 4,12
E) 60,32
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10
İstinad : bilikli.net
A) 6
B) 49
C) 54
D) 7
E) 21
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top