Tapılan ümumi test sayı : 966

Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun gələn variantı tapın
Piano - dil
Gitara - ?
İstinad : bilikli.net
A) Saz
B) Əl
C) Not
D) Səs
E) Sim
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-19 13:09:53
A) 64
B) 36
C) 1
D) 49
E) 169
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-03-19 13:06:30
A) 4
B) 6
C) 8
D) 2
E) 3
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:
Screenshot from 2015-03-19 13:04:39
İstinad : bilikli.net
A) 0^3+4^4
B) 4^3+0^4 +4^2
C) 4^3+0^4
D) 2^3+0^3
E) 4^4+0^4
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00
İstinad : bilikli.net
A) 31
B) 20
C) 12
D) 101
E) 100
x,y-?

Screenshot from 2015-03-19 13:00:45
İstinad : bilikli.net
A) 11,22
B) 26,51
C) 24,47
D) 33,68
E) 25,51
1 (5) 2
2 (17) 3
4 (? ) 5
İstinad : bilikli.net
A) 89
B) 20
C) 43
D) 65
E) 154
3 (625) 4
3 (169) 2
6 (?) 8
İstinad : bilikli.net
A) 10000
B) 144
C) 100
D) 1000
E) 48
Ardıcıl üç cüt ədədin cəmi 54 dür.Bu ədədlərin ədədi ortasını tapın
İstinad : bilikli.net
A) 24
B) 32
C) 18
D) 16
E) 14
Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
İstinad : bilikli.net
A) 120
B) 140
C) 150
D) 130
E) 110
Atanın yaşı oğulun 10 il əvvəlki yaşından üç dəfə böyükdür.Hazırda ata və oğulun yaşları cəminin 74 olduğunu bilərək ata və oğulun yaşını tapın.
İstinad : bilikli.net
A) 26,48
B) 16,28
C) 11,65
D) 33,45
E) 33,69
1,2,6,24,120,?
İstinad : bilikli.net
A) 240
B) 540
C) 210
D) 720
E) 330
125 (6) 1
1 (1) 0
? (5) 8
İstinad : bilikli.net
A) 25
B) 40
C) 3
D) 27
E) 13
Sözlər arasında qanunauyğunluğu tapın və ? işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.
günəş -?
yer -planet
İstinad : bilikli.net
A) süd yolu
B) qaz
C) ulduz
D) qalaktika
E) torpaq
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:52:18
A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
E) 5
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-18 17:50:15
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
E) 1
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:47:25

 
A) 1
B) 5
C) 2
D) 3
E) 4
12,51,45,84,78,?
İstinad : bilikli.net
A) 81
B) 45
C) 76
D) 13
E) 18
13 (52) 15
14 (106) 18
19 (?) 17
İstinad : bilikli.net
A) 71
B) 81
C) 100
D) 164
E) 212
13 (20) 15
14 (56) 18
15 (45) 18
12 (?) 19
İstinad : bilikli.net
A) 100
B) 91
C) 71
D) 51
E) 164
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top