Tapılan ümumi test sayı : 140

1372873 ədədinin yüz minliklər mərtəbə vahidlərinin sayı ilə yüzlüklər mərtəbə vahidlərinin sayının cəmini tapın
A) 11
B) 10
C) 12
D) 9
E) 13
A) x-2y-3z-10=0
B) 3x-2y-3z-1=0
C) x-3y+2z-1=0
D) 2x-y-3z-10=0
E) x-2y+4z-12=0
A) D
B) C
C) B
D) E
E) A
A) -1
B) 1
C) 4
D) 0
E) 3
A) D
B) C
C) B
D) A
E) E
A) 7
B) 3
C) 6
D) 8
E) 4
A) C
B) E
C) D
D) A
E) B
Oturacağı AB olan ABC bərabəryanlı üçbucağının perimetri 50 sm , ABD bərabərtərəfli üçbucağının perimetri isə 42 sm-dir.ABC üçbucağının tərəflərini tapın.
A) 13 sm,13 sm,10 sm
B) 19 sm,19 sm,10 sm
C) 10 sm,10 sm,7 sm
D) 14 sm,18 sm,18 sm
E) 35 sm,35sm,10 sm
A) 285,54
B) -147,77
C) -195,72
D) 10
E) 63,03
78567 ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın
A) 0
B) 4
C) 1
D) 3
E) 2
A) D
B) B
C) C
D) E
E) A
A) 1
B) 9
C) -13
D) 19
E) 9 və 19
 
A) 1, 2
B) 1, 5
C) 2, 3
D) 3, 4
E) 2, 5
Arif Rəşaddan 6 sm hündürdür.Sənan isə Arifdən 8 sm hündürdür.Onların üçünün boylarının cəmi 401 sm-dir.Sənanın boyunu tapın.  
A) 1m 50sm
B) 1m 27sm
C) 1m 41sm
D) 1m 38sm
E) 1m
Ədədi şüa üzərində ən sağda yerləşən ədədi göstərin
A) 6,188
B) 6,0098
C) 6,0099
D) 6,28
E) 6,2002
52-dən 53-ə (53-də daxil olmaql qədər olan tam ədədlərin cəmini hesablayın
A) 53
B) 1256
C) 0
D) 105
E) -105
A) 1
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
A) 1
B) 0,5
C) 1,5
D) -0,5
E) 0
Aşağıdakı düz xətlərdən neçəsinin qrafiki koordinat başlanğıcından keçir? 3x-4y=0 ;3x-4y=5 ; x+y=0 ;5x-3y=0; x-y+20=0
A) 4
B) heç biri
C) 1
D) 3
E) 2
A) heç biri
B) hamısı
C) 1 və 4
D) 1və 2
E) 1, 3 və 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top