Tapılan ümumi test sayı : 140

A) B
B) E
C) A
D) D
E) C
A) 0,3
B) 3
C) 300
D) 30
E) 3000
           
A) C
B) E
C) A
D) B
E) D
A) E
B) D
C) B
D) C
E) A
A) E
B) B
C) A
D) C
E) D
A) B
B) C
C) E
D) D
E) A
A) A
B) B
C) C
D) E
E) D
A) E
B) B
C) A
D) D
E) C
A) D
B) B
C) A
D) C
E) E
A) A
B) D
C) E
D) B
E) C
A) E
B) C
C) B
D) D
E) A
A) D
B) E
C) C
D) B
E) A
A) B
B) E
C) D
D) C
E) A
A) C
B) E
C) A
D) D
E) B
A) B
B) A
C) C
D) D
E) E
A) D
B) A
C) E
D) B
E) C
A) B
B) A
C) C
D) E
E) D
A) D
B) C
C) E
D) B
E) A
A) C
B) E
C) A
D) B
E) D
A) A
B) D
C) B
D) C
E) E
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top